Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library

Don't sit like a dog in the manger!

If you wrote a paper...

add paper to Atlants.lv Add paper and earn money!

You will earn money and help others!

6 month subscription - 100% discount!

Regular price: 7,79 €

Redeem FOR FREE
..
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa attīstība Latvijā
File size:
189 KB
ID number:

851426

Author:
Evaluation:
Published: 30.03.2009.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 34 units
References: Not used
Time period viewed: 1997.g. - 2008.g.
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  TABULU SARAKSTS    6
  ATTĒLU SARAKSTS    7
  Darbā lietoto saīsinājumu, simbolu skaidrojumi    8
  Ievads    9
1.  IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKĻA TEORIJA    11
1.1.  Ienākuma nodokļa vēsturiskā attīstība Latvijā    11
1.2.  Nodokļu ekonomiskā būtība    15
1.3.  Nodokļus administrējošās iestādes Latvijā un to funkcijas    18
2.  IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKĻA LIKUMDOŠANA    25
2.1.  Nodokļa maksātāji, ar nodokli apliekamais objekts un tā aprēķināšanas kārtība    25
2.2.  Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme, neapliekamais ienākums un attaisnotie izdevumi    29
2.3.  Neapliekamais minimums un atvieglojumi nodokļa maksātājiem    33
3.  IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKĻA UN CITU NODOKĻU ADMINISTRĒŠANA    37
3.1.  Ienākuma nodokļa un citu nodokļu administrēšanas principi    37
3.2.  Iedzīvotāju ienākuma nodokļa gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas un pārbaudes kārtība    44
4.  IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKĻA ANALĪZE    50
4.1.  Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un citu nodokļu loma Latvijas Republikas kopbudžeta veidošanā    50
4.2.  Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu analīze un to ietekmējošie faktori    53
4.3.  Nodokļu slogs Baltijas valstīs    58
4.4.  Fiksētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme    61
4.5.  Progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes ES valstīs    63
  SECINĀJUMI    67
  PRIEKŠLIKUMI    69
  IZMANTOTĀ LITERATŪRA    71
Extract

Valsts funkcionēšana un sociālo pakalpojumu sniegšana ir atkarīga no nodokļu ieņēmumiem valsts un pašvaldību budžetos, kuros nepieciešamie līdzekļi rodas apzinīgi un godīgi maksājot nodokļus.
Nodokļu politikai ir ciešs sakars gan ar ekonomisko, gan politisko situāciju valstī. Šo politiku nepieciešams veidot tādu, lai tā būtu saprotama un pieņemama visiem valsts iedzīvotājiem.
Lielu daļu no valsts konsolidētā budžeta dod iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas ieņem trešo vietu tūlīt pēc pievienotās vērtības nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Jebkura persona, kas gūst ienākumus Latvijas Republikā ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa vai uzņēmuma ienākumu nodokļa maksātāja. Darba tēmas aktualitāti nosaka apstāklis, ka Latvijā nodokļu slogs, kas balstās tieši uz fizisko personu ienākumiem ir ļoti liels, tāpēc būtu nepieciešams to samazināt. Rezultātā valstī samazinātos arī „ēnu ekonomika”. Tomēr jārēķinās ar to, ka samazinot nodokļu slogu var rasties citas problēmas. Piemēram, inflācijas celšanās, tāpēc valdībai būtu nepieciešams izstrādāt optimālo plānu, lai nodokļa samazināšana Latvijas ekonomikā neradītu negatīvas sekas.
Darba mērķis ir izpētīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas attīstību Latvijā.
Mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi:
1.Izvērtēt Latvijas ienākuma nodokļa un citu nodokļu vēsturisko attīstību, raksturot nodokļu ekonomisko būtību un nodokļus administrējošās iestādes Latvijā;
2.Izpētīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa normatīvo bāzi;
3.Raksturot iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas procesu;
4.Analizēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa attīstību un to ietekmējošos faktorus.

Atbilstoši izvirzītajam mērķim un uzdevumiem arī veidota darba struktūra.
Pirmajā nodaļā aprakstīta ienākuma nodokļa un citu nodokļu attīstības vēsture no 1918. gada. Tiek analizēti nodokļu veidi un to ekonomiskā būtība, kā arī iztirzāta Valsts ieņēmumu dienesta un pašvaldību loma un funkcijas nodokļu administrēšanas procesā.
Otrajā nodaļā tiek analizēts likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Noteikts, kas ir nodokļa maksātāji un ar nodokli apliekamais objekts, neapliekamais ienākums un minimums un kādi atvieglojumi pienākas nodokļa maksātājiem. Ar piemēra palīdzību apskatīta IIN aprēķināšanas kārtība. Tiek pamatots, kāpēc maksimālā summa par attaisnotajiem izdevumiem ir neatbilstoša šā brīža ekonomiskajai situācijai valstī.…

Author's comment
Send to emailSend to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

border top
Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa attīstība Latvijā”.

Link to paper:
http://eng.atlants.lv/w/851426
border bottom

Send

Choose Authorization Method

Forgot your password?

Not registered yet?