Evaluation:
Published: 27.11.2008.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: n/a
References: Not used
  • Samples 'Remontdarbu pieņemšanas-nodošanas akts', 1.
Extract

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Liepa”, reģistrācijas Nr.000000000, juridiskā adrese: Valdemāra iela 1c, Rīga, tās prezidenta Jura Liepas personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepa” statūtiem turpmāk tekstā saukts “Pasūtītājs”, no vienas puses,
un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ozols”, reģistrācijas Nr. 000000000, juridiskā adrese: Kalēju iela 3c, Rīga, tās prezidenta Jāņa Ozola personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ozols” statūtiem, turpmāk tekstā saukts “Uzņēmējs”, no otras puses, saskaņā ar 2000.gada 1.martā noslēgto uzņēmuma līgumu par remontdarbu veikšanu, sastādīju šādu aktu, turpmāk tekstā “Akts”.…

Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Remontdarbu pieņemšanas-nodošanas akts”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/184245

Send

Email has been sent