Author:
Evaluation:
Published: 13.10.2003.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 4 units
References: Not used
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 1.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 2.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 3.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 4.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 5.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 6.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 7.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 8.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 9.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 10.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 11.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 12.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 13.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 14.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 15.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 16.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 17.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 18.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 19.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 20.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 21.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 22.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 23.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 24.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 25.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 26.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 27.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 28.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 29.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 30.
 • Research Papers 'Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā', 31.
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Anotācija    2
1.  Ievads darba algas jēdzienā    4
2.  Darba algas formas    5
2.1.  Laika darba alga    5
2.2.  Gabaldarba alga    5
2.3.  Akorddarba alga    6
3.  Nominālā un reālā darba alga    7
4.  Papildmaksa un tās piemērošana    8
4.1.  Papildmaksa par virsstundām, svētku dienām. Prēmijas    8
4.2.  Atvaļinājuma naudas aprēķināšana    8
4.2.1.  Kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu    9
5.  Sociālā apdrošināšana    10
5.1.  Īsumā par sociālo apdrošināšanu    10
5.2.  Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, to aprēķināšana un maksāšanas kārtība    12
5.3.  Darbnespējas lapu izsniegšanas un apmaksas kārtība    13
5.3.1.  Slimības un maternitātes pabalsti    14
6.  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis    16
6.1.  Apliekamie ienākumi    17
6.2.  Neapliekamie ienākumi    18
6.3.  Neapliekamais minimums    19
6.4.  Attaisnotie izdevumi    20
6.5.  Atvieglojumi    20
6.6.  Atbildība par likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa” normu neievērošanu    21
7.  Darba samaksas uzskaite    23
8.  Valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu uzskaite    24
  Secinājumi    25
  Izmantotā literatūra    26
Extract

Darba alga ir ienākums, ka saņem darba spēka īpašnieks, izmantojot savas darba spē­jas.
Darba alga ir darba tirgus smaguma centrs, tā ir darba tirgus sākums un gala re­zul­tāts.
Darba alga ir samaksa par darba pakalpojumu, par noteiktu tā rezultātu. Praksē redzam, ka darba algas lielums ir atšķirīgs dažādās valstīs, reģionos, dažādiem dar­bī­bas veidiem, kā arī dažādiem indivīdiem. Šīs atšķirības ir tik ievērojamas, ka jā­šau­bās, vai ir pieņemams tik izplatīts uzskats, ka darba algas līmeni vispirms regulē iz­mak­sas, kas nepieciešamas darba spēju atjaunošanai konkrētā situācijā. Tik tiešām, darba algai ir jānodrošina elementāri izdzīvošanas nosacījumi, tomēr rodas jautājums, ko mēs saprotam ar darba spēju atjaunošanas izmaksām. Bet galvenais – kādēļ šīs iz­mak­­sas, ja par pamatu ņem darba algu, tik ievērojami atšķiras. Vai tiešām Latvijā iz­mak­sas darba spēju atjaunošanai, kas izpaužas darba algā, ir aptuveni 10 reižu ze­mā­kas nekā pasaules attīstītākajās valstīs?
Atbildi uz šo jautājumu var sniegt darba algas teorija. Mūsdienu pasaulē darba algas izpratnes pamatā ir neoklasiskā teorija:
1.Darba algu determinē darba piedāvājums un pieprasījums. Šāds apgalvojums ir pilnībā saskaņojams ar klasisko ekonomisko teoriju.
2.Darba pieprasījums ir atkarīgs no darba robežprodukta naudas izteiksmē, kas arī galvenokārt nosaka darba algas līmeni. Darba robežprodukta vērtības iz­teik­smes – MRP – pamatā ir darba ražīgums, kurš ir agregatīvs rādītājs un ie­tver daudzus faktorus : kapitālu, tehnoloģijas, darba resursus, darba kvalitāti, pār­valdi un darba organizāciju. Šie faktori būtībā ir jebkuras ekonomiskās at­tī­stības indikators. Darba ražīgums un ar to saistītā robežprodukta vērtības iz­teik­sme ir galvenais faktors, kas nosaka darba algas līmeni un diferenciācijas pa­matu.
3.Nākošais pakāpiens neoklasiskās darba teorijas attīstībā, kas saistīts ar pa­gā­ju­šā gadsimta 60. , 70. gadiem, ir cilvēciskā kapitāla (human capital) teorē­tis­kā piesaiste. Tieši investīcijas cilvēciskajā kapitālā (izglītībā un veselības aiz­sar­dzībā) lielā mērā nosaka gan darba produktivitātes, gan arī darba algas lī­me­ni. Šos ieguldījumus nevar pārvērtēt, tiem ir augsts atdeves līmenis. Bez no­pietnām investīcijām cilvēciskajā kapitālā nav iedomājams ekonomiskais pro­gress. …

Author's comment
Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Darba algas aprēķināšana un uzskaite uzņēmumā”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/239200

Send

Email has been sent