Author:
Evaluation:
Published: 05.04.2005.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 8 units
References: Not used
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 1.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 2.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 3.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 4.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 5.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 6.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 7.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 8.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 9.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 10.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 11.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 12.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 13.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 14.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 15.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 16.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 17.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 18.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 19.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 20.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 21.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 22.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 23.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 24.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 25.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 26.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 27.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 28.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 29.
 • Business Plans 'Biznesa plāns TV un mājas kinozāļu ražošanai un realizācijai', 30.
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Ievads   
  Kopsavilkums   
1.  Informācija par uzņēmumu, tā stratēģiju un vadību   
1.1.  Uzņēmuma vadības struktūra   
1.2.  Piedāvātā pakalpojuma apraksts   
1.3.  Ražošanas/piegādes apraksts   
1.4.  Telpu izvēle   
1.5.  Tirgus izpēte   
1.5.1.  Konkurence, konkurējošie uzņēmumi   
1.5.2.  SVID analīze   
1.5.3.  Problēmas un riski   
1.6.  Cenu stratēģija   
2.  Finansiālā informācija   
2.1.  Uzņēmējdarbības izmaksu plāns   
2.2.  Naudas plūsmas plāns   
2.3.  Peļņas vai zaudējuma plāns   
2.4.  Bilance   
  Nobeigums   
Extract

Jebkurā uzņēmējdarbībā viens no galvenajiem priekšnoteikumiem ir plānošana. Tā ir nepieciešama, lai noteiktu šīs darbības mērķus un to sasniegšanai vajadzīgos resursus un darbības. Ļoti svarīga funkcija ir arī sagaidāmo rezultātu noteikšana konkrētam laika posmam nākotnē.
Biznesa plāns ir tiešs instruments šo mērķu sasniegšanai, tas palīdz loģiski un organizēti koncentrēties uz uzņēmuma nākotnes izaugsmi. Biznesa plāns kalpo arī kā kontroles mehānisms, pret kuru var mērīt sasniegumus. Pareizi un reāli izstrādāts biznesa plāns ir atslēga potenciālo investoru ieinteresētībai un labvēlībai. Tas ir kā uzņēmuma vizītkarte, pēc kuras partneri vai kreditori var spriest par uzņēmuma vadības profesionālo līmeni un turpmākām darbības ievirzēm.
Ikvienam uzņēmējam jāizprot biznesa plāna izmantošanas iespējas un pielietojums. Daži no tādiem ir:
dokuments, pēc kura vadīties, lai sasniegtu uzņēmuma stratēģiskos mērķus;
dokuments, ar kura palīdzību izsekot uzņēmuma darbībai, kad tā jau sākusies;
palīglīdzeklis dažādu darbību uzsākšanai, lai labotu finansiālas vai citas problēmas, lai pārveidotu pastāvošos vai noteiktu jaunus mērķus;
palīdzēt noteikt, ka visi uzņēmumā vienlīdz skaidri saprot, ko uzņēmums vēlas sasniegt.
Uzņēmējam jābūt gatavībā izstrādāt divus, nedaudz atšķirīgus, biznesa plānus – vienu naudas piesaistīšanas nolūkiem, otru – uzņēmuma iekšējām vajadzībām, lai izsekotu reālajai darbībai, salīdzinājumā ar plānotajiem mērķiem.
Konkrētā biznesa plāna mērķis ir:
1)noteikt galvenos SIA “XXX” darbības virzienus un stratēģiju 2005.gadā, ņemot vērā, ka pastāv iepriekšējā perioda pieredze;…

Author's comment
Atlants