Author:
Evaluation:
Published: 02.02.2009.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 12 units
References: Not used
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 1.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 2.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 3.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 4.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 5.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 6.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 7.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 8.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 9.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 10.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 11.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 12.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 13.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 14.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 15.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 16.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 17.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 18.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 19.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 20.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 21.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 22.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 23.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 24.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 25.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 26.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 27.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 28.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 29.
 • Practice Reports 'Sociālā gadījuma risināšanas prakse', 30.
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Ievads    3
1.  Sociālais gadījums    4
2.  Klients, klienta statuss, problēmas dalībnieki    5
3.  Genogramma    6
4.  Ekokarte    7
5.  Klienta sociālo faktu analīze    9
6.  Sociālo vajadzību noteikšana    11
7.  Ģimenes struktūras, funkciju un riska faktoru izvērtējums    13
8.  Klienta piederība sistēmām    16
9.  Problēmu karte    17
10.  Resursu novērtējums    18
11.  Sociālās problēmas definējums, intervences mērķis un uzdevumi    19
12.  Intervences plāns    20
13.  Ekokarte pēc intervences    22
14.  Intervences atspoguļojums    24
15.  Izmantotās teorijas un metodes    26
  Nobeigums    29
  Izmantotā literatūra    30
Extract

Arvien svarīgāku vietu sociālie dienesti un sociālie darbinieki ieņem mazajās pagastu pašvaldībās, tieši tāpēc meklējot savu prakses norises vietu es izvēlējos Ilzeskalna pagasta padomes sociālo dienestu.
Ilzeskalna pagastā uz šo brīdi ir tikai 954 iedzīvotāji, ekonomiskā situācija ir diezgan sarežģīta, tiek piedāvāts samērā maz darbavietu, slikti darba apstākļi, zems atalgojums, pagasta teritorijā darbojas vairāki kokapstrādes uzņēmumi – trīs gateri, kokogļu cehs, deviņas aktīvi ražojošas zemnieku saimniecības( pavisam pagasta teritorijā reģistrētas 103 zemnieku saimniecības ) , pamatskola, pirmskolas izglītības iestāde, divi veikali, pasts . 2007. gada 1. janvārī bezdarba līmenis Ilzeskalna pagastā bija 15,4 %.
Ilzeskalna pagasta sociālo dienestu vada sociālā darbiniece ar augstāko profesionālo izglītību sociālajā darbā, viņa veic visus sociālā darbinieka pienākumus un ir pakļauta pagasta padomes priekšsēdētājam. Sociālās darbinieces pakļautībā šeit strādā divi sociālie aprūpētāji.
Sociālā gadījuma risināšanas prakses laikā arī es šos trīs mēnešus strādāju Ilzeskalna pagasta pašvaldības sociālajā dienestā. Mans mērķis šīs prakses laikā bija:
Attīstīt savas kā sociālā darbinieka prasmes un paplašināt nepieciešamo zināšanu loku darbā ar klientu – ģimeni, īpaši uzsverot palīdzību klienta problēmu risināšanas iespēju palielināšanai.
Lai sasniegtu izvirzīto mērķi prakses gaitā man bija jāveic virkne uzdevumu :
1.Veidot klienta reālā sociālā gadījuma aprakstu.
2.Veikt klienta – ģimenes izvērtējumu, esošo sociālo faktu analīzi un noteikt iztrūkstošās sociālās vajadzības.
3.Izveidot un izanalizēt klienta problēmu karti, genogrammu, ekokarti.
4.Novērtēt klienta resursus.
5.Konkrēti definēt klienta sociālo problēmu, intervences mērķi un noteikt intervences uzdevumus.
6.Izveidot veicamās intervences plānu un daļēji ( jo ir ierobežots laiks ) pašai to realizēt.
7.Objektīvi novērtēt intervences procesu.
8.Iemācīties prasmīgi izmantot sociālā darba teorētiskās zināšanas praksē.
9.Prakses noslēgumā nodot turpmāko darbu ar klientu institūcijas sociālajam darbiniekam.…

Author's comment
Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Sociālā gadījuma risināšanas prakse”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/318043

Send

Email has been sent