Author:
Evaluation:
Published: 07.07.2004.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 2 units
References: Used
  • Essays 'Saskarsme', 1.
  • Essays 'Saskarsme', 2.
Extract


Saskarsme – cilvēku savstarpējās attiecības, praktiska un garīga sadarbība. Jebkura mijiedarbība starp cilvēkiem ir saskarsme.

Cilvēku savstarpējām attiecībām ir galvenā loma mūsu dzīvē. Mēs esam saistīti ar citiem cilvēkiem un atkarīgi no viņiem, tāpat kā viņi no mums. Savstarpējās attiecības mūs veido par cilvēkiem, jo caur tām tiek apmierinātas mūsu sociālās vajadzības. Galvenās savas sociālās vajadzības cilvēks var apmierināt tikai kontaktējoties ar citiem cilvēkiem. Vācu – amerikāņu filozofs un psihologs E. Fromms speciāli akcentē, ka normālam cilvēkam izolācija no citiem ir nepanesama, vientulības sajūta ir viena no visvairāk psihi traumējošajā cilvēka sajūtām. Fromms atzīmē, ka katram cilvēkam ir vismaz piecas sociālās vajadzības un, tikai visas tās apmierinot, cilvēks var pilnvērtīgi dzīvot. Katram cilvēkam ir:
vajadzība pēc cilvēciskiem sakariem, vajadzība būt elementam kādā lielākā “Mēs”. Tā ir aktuālā cilvēkam piederības vajadzība;
vajadzība pēc pieķeršanās, simpātijām. Cilvēks grib just siltas jūtas pret kādu un vēlas, lai arī viņam citi dāvātu simpātijas. Ja tā nav, sāk rasties apātija, līdz pat dzīves apriebumam;
vajadzība pēc pašapziņas – cilvēkam nepieciešams apzināt sevi kā neatkārtojamu personību, tādu, kādas nekad nav bijis, nav un arī nebūs.

Author's comment
Atlants