Evaluation:
Published: 07.04.2007.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 15 units
References: Not used
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 1.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 2.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 3.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 4.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 5.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 6.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 7.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 8.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 9.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 10.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 11.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 12.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 13.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 14.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 15.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 16.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 17.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 18.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 19.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 20.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 21.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 22.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 23.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 24.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 25.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 26.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 27.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 28.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 29.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 30.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 31.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 32.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 33.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 34.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 35.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 36.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 37.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 38.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 39.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 40.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 41.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 42.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 43.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 44.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 45.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 46.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 47.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 48.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 49.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 50.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 51.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 52.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 53.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 54.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 55.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 56.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 57.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 58.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 59.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 60.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 61.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 62.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 63.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 64.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 65.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 66.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 67.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 68.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 69.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 70.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 71.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 72.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 73.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 74.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 75.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 76.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 77.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 78.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 79.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 80.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 81.
 • Practice Reports 'Kvalifikācijas prakses atskaite', 82.
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
1.  Iepazīšanas ar prakses uzņēmumu, uzņēmuma izveidošanas vēsturi    1
2.  Darba drošības un ugunsdrošības noteikumi.    2
3.  Iepazīšanās ar īpašuma formu, darbības virzienu uzņēmumā.    3
4.  Iepazīšanās ar uzņēmuma darba režīmu    5
5.  Iekšējās kārtības noteikumi prakses uzņēmumā.    7
6.  iepazīšanas ar uzņēmuma organizatorisku uzbūvi.    8
7.  Vadības process veikalā, vadības stili.    9
8.  Iepazīšanās ar vadības funkcionāliem pienākumiem.    11
9.  Iepazīšanās ar veikala telpām, to plānojumu, inventārs veikalā    12
10.  Galvenās preču grupas veikalā, to raksturojums.    14
11.  Informācijas avoti par piegādātājiem, piegādātāju izvēle, informācijas atlase    15
12.  Piegādātāju piedāvājumu salīdzināšana un izvēle.    17
13.  Galveno preču grupu piegādātāji veikalam.    18
14.  Preču piegādes daudzumu plānošana.    19
15.  Preču piegādes līgumu veidi, iepazīšanās ar preču piegādes līguma saturu    20
16.  Saņemto preču uzskaite veikalā, reģistrācijas žurnāla vešana    23
17.  Personāla organizācija uzņēmumā, personāla plānošana uzņēmumā.    24
18.  Iepazīšanās ar informācijas avotiem personāla izvēlē.    26
19.  Personāla izvēles galvenie kritēriji uzņēmumā.    28
20.  Personāla izvēles gaita uzņēmumā.    29
21.  Darbinieku darbā pieņemšanas pakāpes, nepieciešamie dokumenti, stājoties darbā.    30
22.  Darba līgumu veidi, darba līgumu saturs, noslēgšanas kārtība.    31
23.  Iesniegumu un rīkojumu noformēšana par pieņemšanu un atbrīvošanu darba.    33
24.  Personāla kartotēka. Personas kartītes noformēšana.    34
25.  Personāla vadīšanas funkcijas, vadības loma un atbildība personāla vadīšanā.    35
26.  Pieņemto darbinieku ievadīšana darbā.    36
27.  Personāldaļas darbinieku funkcionālie pienākumi, sadarbība ar uzņēmuma vadību un darbiniekiem.    38
28.  Iepazīšanās ar Darba līkumu, tā ievērošana uzņēmumā.    39
29.  Darbinieku atlaišana no darba, darba līguma izbeigšanas pamats, atlaišanas pabalsts.    40
30.  Darba samaksas formas veikalā.    44
31.  Iepazīšanas ar ieturējumu veidiem no darba algas.    45
32.  Darba algas aprēķināšana, darba algas sarakstu sastādīšana.    47
33.  Atvaļinājuma naudas aprēķināšana, praktiskais aprēķinājumus.    48
34.  Slimības naudas aprēķināšana, praktiskais aprēķinājumus.    50
35.  Cenu veidošanās mehānisms veikalā.    52
36.  Preču apgrozījuma uzskaite un analīze veikalā.    53
37.  Materiālo vērtību uzskaite uzņēmumā, inventarizācijas dokumentu noformēšana.    54
38.  Atskaišu veidi uzņēmumā.    57
39.  Pamatlīdzekļu uzskaite uzņēmumā.    59
40.  Mazvērtīgā inventāra uzskaite uzņēmumā.    61
41.  Nodokļu veidi uzņēmumā, nodokļu likmes attiecība par nodokļu likumu pārkāpšanu, nodokļu pārskatīšana VID, nodokļu maksātāja pienākumi.    62
42.  Iepazīšanas ar uzņēmuma gada pārskatiem, tā sastāvu.    63
43.  Bilance, tās sastādīšanas kārtība,    66
44.  Peļņas un zaudējumu un naudas plūsmas aprēķins.    68
45.  Pašu kapitāla izmaiņu pārskats.    69
46.  Iepazīšanās ar LR Centrālās statistikas pārvaldēs veidlapām, piedalīšanās to sastādīšanā.    72
47.  Iepazīšanās ar revidenta ziņojumu.    73
48.  Secinājums.    74
49.  Izmantotas literatūras saraksts.    74
Extract

IEPAZĪŠANĀS AR PRAKSES UZŅĒMUMUŠogad mūsu prakse sākas no 30.10.2006. gada līdz 09.03.2006. gadam.
Es izgāju praksi SIA „ ALEKSANDRA un Ko”, veikalā ALEKSANDRA, kas atrodas t/c „Domina”
Vispārīgie uzņēmumu raksturojošie dati:
SIA ”ALEKSANDRA un Ko” nodibināta 1995. gadā un nodarbojas ar apavu un somu tirdzniecību.
Uzņēmuma vadītāja – Margarita Kapšule.
Īpašnieks – Viktors Ozerskis.
Dibināšanas gads ir 1994. gads.
Darbības sfēra – apavu mazumtirdzniecība.
Sasniegumi: SIA” Aleksandra un Ko” kopš 1994. gada piedāvā tirgū augstas kvalitātes apavus, kura pārstāv vairāk kā 30 pasaulē ( Itālijā, Spānijā, Vācijā, Portugālē, Čehijā, Polijā, Brazīlijā) labi pazīstamus apavu ražotājus un klientiem Latvijā piedāvā plašu apavu izvēli.
Uzņēmējdarbības tiesiskā forma.
Uzņēmums SIA “ALEKSANDRA un Ko”, kas ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, slēgta sabiedrība, kuras daļas nav publiskās apgrozības objekts. Sabiedrības tiesiskais statuss- juridiskā persona. Īpašuma forma –100% uzņēmuma daļu īpašnieks ir juridiskā persona. Uzņēmuma galvenā ofisa atrašanās vieta atrodas Rīgā, Dzirnavu iela 42.…

Author's comment
Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Kvalifikācijas prakses atskaite”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/418457

Send

Email has been sent