Evaluation:
Published: 27.12.2004.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: n/a
References: Not used
  • Essays 'Attiecības uzņēmumā', 1.
  • Essays 'Attiecības uzņēmumā', 2.
  • Essays 'Attiecības uzņēmumā', 3.
  • Essays 'Attiecības uzņēmumā', 4.
Extract

Gan grupām, gan indivīdiem daudzas problēmas sakrīt –uztvere, motivācija, vajadzības, studēšana u.c. , taču sadarbība ar grupām prasa no menedžeriem vairāk atdeves un inovācijas, jo grupas var radīt problēmas, kuras atšķīrās no tām, kuras rada indivīds, tātad starp personu attiecības kopumā ir sarežģītākās, kad sadarbojas vairāk par diviem cilvēkiem.

Mēs apskatīsim sekojošo:
Grupu būtība
Lēmumu pieņemšana un komunikācija grupās
Vadītspēja un vara
Stress un konflikts
Organizācijas kultūras izveidošana

Un tātad man ir jautājums Jums. Vai Jūs varētu nodefinēt grupas jēdzienu un pateikt kāpēc 20. gadsimtā vairāki zinātnieki pievērsās grupu uzvedības fenomena pētīšanai? Grupai ir vairākas definīcijas, bet mēs turpmāk runāsim par grupu, kurā ir jebkurš cilvēku skaits, kuri savstarpēji iedarbojas, saprot viens otra psiholoģiskās vajadzībās, un uztver sevi kā grupu.

Tātad grupa nav cilvēku bars vai cilvēki, kuri nejauši sanāca kopā, piemērām, kad 1 kursa studenti pirmo reizi skaisti sēž pirmā auditorijā un pirmo reizi klausās skaistos solījumus un viņus var apskatīt, ka cilvēku baru, taču katram baram ir iespēja kļūt par grupu, taču bars nav grupa, kamēr katrs jūtās, ka indivīds kādās grupās sastāvā, nevis kā grupas biedrs.

Pastāv formālas un neformālās grupas.

Formālas grupas ir tās, kuras izveidoja menedžeri, ka organizācijas struktūras sastāvdaļu. Tos izveidoja ar noteiktu mērķi un tām ir sava loma uzņēmumā, kā arī tām ir oficiāli apstiprināta vara un finansiāls un citu resursu atbalsts. Formālas grupu izveidošanas mērķis ir nolūku un mērķu, kuri ir izskaidroti statūtos, struktūrvienību mērķos, darbības plāna izklāstījumā un rutīnas procedūrās, sekmēšana. Ir griba domāt, ka visās organizācijās ir tikai formālas grupas un ka viss iet pa iestrādāto mehānismu, bet dzīvē viss notiekas citādi, dzīvē ir tāda ‘’parādība’’ kā neformālas grupas, kuru mērķi var būtiski atšķirties no organizācijas mērķiem un pat būt pret tiem. Tādas grupas, galvenokārt, veidojas tāda paša iemesla pēc, kāpēc cilvēki skrien uz mazmājiņu –cilvēki nevar noturēt savas vēlmes un par katru cenu centās tās apmierināt un tāpēc vadītājām vajag ne tikai saredzēt lielā attiecību mudžeklī grupu vai potenciālo grupu, bet arī noteikt tās mērķus un to piemērotību uzņēmuma politikai un iespējas tās neformālas grupas darbību izmantot uzņēmuma labā vai rīkoties kā citādi, bet viennozīmīgi nedrīkst nogulēt to momentu, kad šī grupa vai grupas sāks darboties, jo šo grupu darbības sekas ir neparedzamas, jo grupas darbība, tāpat, ka indivīda darbība var būt racionāla un var arī tāda nebūt. Varbūt viņi neies bojāt iekārtas, bet vienoti un varas apspiesti un savu mērķu nomocīti juzdamies viņi var savārīt pamatīgas ziepes arī bez tiešās fiziskās iedarbības.

Author's comment
Atlants