Evaluation:
Published: 27.11.2008.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: n/a
References: Not used
  • Samples 'Uzņēmuma līgums par pārtikas kiosku celtniecību', 1.
  • Samples 'Uzņēmuma līgums par pārtikas kiosku celtniecību', 2.
  • Samples 'Uzņēmuma līgums par pārtikas kiosku celtniecību', 3.
  • Samples 'Uzņēmuma līgums par pārtikas kiosku celtniecību', 4.
Extract

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Liepa”, reģistrācijas Nr.000000000, juridiskā adrese: Valdemāra iela 1c, Rīga, tās prezidenta Jura Liepas personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepa” statūtiem turpmāk tekstā saukts “Pasūtītājs”, no vienas puses,
un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ozols”, reģistrācijas Nr. 000000000, juridiskā adrese: Kalēju iela 3c, Rīga, tās prezidenta Jāņa Ozola personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ozols” statūtiem, turpmāk tekstā saukts “Uzņēmējs”, no otras puses, bet abi kopā, turpmāk tekstā saukti “Puses”, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā sauktu “Līgums”, ar sekojošiem nosacījumiem:

1. līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Uzņēmējs apņemas Pasūtītāja interesēs veikt piecu pārtikas kiosku celtniecības darbus, turpmāk tekstā saukti “Kioski”, teritorijā, kas atrodas Rīgas rajona Ādažu pagastā, saskaņā ar projekta un tāmes dokumentāciju Līgumā paredzētajos termiņos.…

Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Uzņēmuma līgums par pārtikas kiosku celtniecību”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/441187

Send

Email has been sent