Author:
Evaluation:
Published: 25.04.2008.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: n/a
References: Not used
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 1.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 2.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 3.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 4.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 5.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 6.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 7.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 8.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 9.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 10.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 11.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 12.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 13.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 14.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 15.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 16.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 17.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 18.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 19.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 20.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 21.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 22.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 23.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 24.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 25.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 26.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 27.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 28.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 29.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 30.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 31.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 32.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 33.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 34.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 35.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 36.
 • Presentations 'Kopējais pieprasījums un piedāvājums', 37.
Extract

Ekonomikā visi tirgi (preču, naudas, darba) ir pastāvīgā mijiedarbībā. Šo mijiedarbību ekonomisti izskaidro, veidojot kopējā pieprasījuma un kopējā piedāvājuma modeli.

Jēdziens kopējais pieprasījums (AD – Aggregate Demand) ietver:
Kopējo pieprasīto reālā IKP apjomu;
AD modeli – kopējā pieprasījuma tabulu un kopējā pieprasījuma līkni;
Sakarības, ko atspoguļo kopējā pieprasījuma līkne;
Kopējā pieprasītā reālā IKP izmaiņas un pārvietošanos pa AD līkni;
Kopējā pieprasījuma izmaiņas un AD līknes nobīdi.
Kopējais pieprasītais reālais IKP apjoms – izdevumu summa, ko noteiktā laika periodā, pastāvot dažādam cenu līmenim, ir iecerējušas tērēt mājsaimniecības, uzņēmumi, valdība un ārzemnieki
(C + Ig + G + Xn) iekšzemē ražoto galapreču un pakalpojumu iegādei, pastāvot noteiktam cenu līmenim.…

Author's comment
Atlants