Author:
Evaluation:
Published: 29.01.2010.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: n/a
References: Not used
  • Samples 'Tematiskais plāns mūzikā 7.klasei', 1.
  • Samples 'Tematiskais plāns mūzikā 7.klasei', 2.
  • Samples 'Tematiskais plāns mūzikā 7.klasei', 3.
  • Samples 'Tematiskais plāns mūzikā 7.klasei', 4.
  • Samples 'Tematiskais plāns mūzikā 7.klasei', 5.
  • Samples 'Tematiskais plāns mūzikā 7.klasei', 6.
  • Samples 'Tematiskais plāns mūzikā 7.klasei', 7.
Extract

Laiks/ned.
1.Sept.
Mūzika kā kultūras sastāvdaļa
Laikmets, vide
Tēma:Tradicionālā un seno kultūrtautu mūzika.LatvijaJēdzieni:kultūra,materiālā kultūra un garīgā kultūra,rituāls,tradicionālā māksla
Instrumenti
Tradic.skaņu rīku un mūzikas instrumentu iedalījums četrās grupās. Latviešu tradicionālie mūzikas instrumenti, to pielietojums dažādās dzīves situācijās
Žanri
Latviešu tautasdziesmu žanri: ieražu un godu dziesmas, sadzīves dziesmas, rotaļdziesmas un deju dziesmas
Komponisti
_
Mūzikas uztvere, radošā darbība
Dziesmas, vingrinājumi
Latviešu t.dz. Ai, galdiņi, ai, galdiņi (5/8)
Skandēšanas vingrinājumi: Rutki , rāceņi (5/8); Divi dūriķi, divi lūriķi (dažādos taktsmēros, arī 5/8)
Klausīšanās un iztēles vingrinājumi
Latviešu tautas rotaļdziesma Dindaru, dandaru (saklausīt vargāna balsi). Ja iespējams, parādīt vargānu un nodemonstrēt tā spēles paņēmienus klasē
Mūzikas valoda
Jauni jēdzieni
Jauktais taktsmērs (5/8). Vargāns. Nosaukumi: pašskaņi, plēvskaņi, stīgskaņi, gaisskaņi
Aktualizēti jēdzieni
Tautasdziesmu žanri. Tradicionālie instrumenti: kokles, dūdas, trideksnis
Vingr.darba burtnīcā
1. 2.
Piezīmes, kontroldarbi
Pārruna:mūzika aizvadītajā vasarā.…

Author's comment
Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Tematiskais plāns mūzikā 7.klasei”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/473217

Send

Email has been sent