Author:
Evaluation:
Published: 25.01.2017.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: n/a
References: Not used
  • Summaries, Notes 'Koncerni', 1.
  • Summaries, Notes 'Koncerni', 2.
  • Summaries, Notes 'Koncerni', 3.
  • Summaries, Notes 'Koncerni', 4.
  • Summaries, Notes 'Koncerni', 5.
Extract

MAZĀKUMDALĪBNIEKU ĪPAŠĀ AIZSARDZĪBA
Regulēta Koncernu likuma 7.nodaļā. Tas ir iekļaušanai pretējs process.
Mazākumdalībnieka tiesības prasīt akciju (kapitāla daļu) atpirkšanu:
*līguma noslēgšanas autonomijas ierobežojums mazākumdalībnieka interesēs;
*priekšnoteikums – valdošajam uzņēmuma pieder vismaz 90% akciju vai kapitāla daļu.
Ja uzņēmums citā sabiedrībā tieši vai netieši ieguvis 90 vai vairāk procentus no sabiedrības akcijām (kapitāla daļām), katrs atkarīgās sabiedrības mazākumdalībnieks var pieprasīt, lai valdošais uzņēmums atpērk viņam piederošās akcijas (kapitāla daļas). Atkarīgās sabiedrības mazākumdalībnieks šādu pieprasījumu iesniedz atkarīgajai sabiedrībai, kura to nodod tālāk valdošajam uzņēmumam.

Pirkuma cenas noteikšanas problemātika:
*valdošajam uzņēmumam ir pienākums informēt, vai vispār un ar kādiem noteikumiem valdošais uzņēmums viena gada laikā pirms priekšlikuma nosūtīšanas mazākumdalībniekiem ir atpircis akcijas (kapitāla daļas) no citiem mazākumdalībniekiem (Koncernu likuma 48.p.2.d.).
*cenas noteikšana tiesas ceļā (Koncernu likuma 48.p.3.d.) - ja mazākumdalībnieks noraida valdošā uzņēmuma priekšlikumu, tad cenu, par kādu akcijas (kapitāla daļas) atpērkamas, pamatojoties uz mazākumdalībnieka attiecīgu prasību, nosaka tiesa. Mazākumdalībniekam ir tiesības celt tiesā prasību par atpērkamo akciju (kapitāla daļu) cenas noteikšanu viena mēneša laikā no valdošā uzņēmuma priekšlikuma saņemšanas dienas.

Author's comment
Atlants