Author:
Evaluation:
Published: 07.08.2008.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: n/a
References: Not used
  • Summaries, Notes 'Valodas parādības un mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi', 1.
  • Summaries, Notes 'Valodas parādības un mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi', 2.
  • Summaries, Notes 'Valodas parādības un mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi', 3.
  • Summaries, Notes 'Valodas parādības un mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi', 4.
  • Summaries, Notes 'Valodas parādības un mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi', 5.
  • Summaries, Notes 'Valodas parādības un mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi', 6.
  • Summaries, Notes 'Valodas parādības un mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi', 7.
  • Summaries, Notes 'Valodas parādības un mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi', 8.
  • Summaries, Notes 'Valodas parādības un mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi', 9.
Extract

Valodas parādību stilistisko potenču realizēšanas veidi

Latviešu valodas parādību stilistiskās potences ir bagātas un daudzveidīgas. Tās realizējas kvalitatīvi un kvantitatīvi. Valodas stilistiskās potences saistītas ar visiem valodas līmeņiem: fonētiku, leksiku, morfoloģiju un sintaksi.
Kvalitatīvi šīs potences realizējas sinonīmijas (vārdi ar līdzīgu nozīmi) veidā, kas ir viens no pašiem galvenajiem stilistisko potenču realizēšanās veidiem. Sinonīmija lielā mērā balstās uz otru būtisku sistēmu – polisēmiju (vārdu daudznozīmību).
Kvantitatīvais stilistisko potenču realizēšanās veids papildinformāciju izsaka ar attiecīgo valodas parādību relatīvo lietojuma biežumu. Kvantitatīvie izteiksmes līdzekļi ir ļoti objektīvi stilistisko parādību raksturotāji, tie ne tikai informē par komunikācijas akta vidi, bet arī izsaka emocionāli ekspresīvo informāciju.
Blīvēšana ir viens no valodas parādību stilistisko potenču realizēšanās veidiem: tās rezultātā rodas vienveidīgu valodas parādību divkāršojumi, daudzkāršojums. Blīvējums komunikācijā tiek radīts un uztverts kā īpašs stilistisks izteiksmes līdzeklis, kam var būt savs relatīvais lietojuma biežums. Taču blīvējumu stilistiskās potences galvenokārt realizējas kvalitatīvi. Tie variē informāciju, palīdz norādīt uz komunikācijas akta vidi un uz informācijas saturu.
Blīvēšanas veidi:
Aliterācija – vienu vai ļoti tuvu līdzskaņu atkārtošanās.
Asonanse – patskaņu atkārtojums.
Blīvēšana morfoloģiskajā līmenī – morfēmu atkārtojums.
Blīvēšana leksiskajā līmenī – vārdu atkārtojums.
Blīvēšana sintaktiskajā līmenī – teikumu vai teikuma daļu atkārtojums.…

Author's comment
Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Valodas parādības un mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/606056

Send

Email has been sent