Author:
Evaluation:
Published: 19.09.2018.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: n/a
References: Not used
Time period viewed: 2011.g. - 2015.g.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 1.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 2.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 3.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 4.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 5.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 6.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 7.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 8.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 9.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 10.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 11.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 12.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 13.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 14.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 15.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 16.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 17.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 18.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 19.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 20.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 21.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 22.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 23.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 24.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 25.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 26.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 27.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 28.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 29.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 30.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 31.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 32.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 33.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 34.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 35.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 36.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 37.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 38.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 39.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 40.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 41.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 42.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 43.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 44.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 45.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 46.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 47.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 48.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 49.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 50.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 51.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 52.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 53.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 54.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 55.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 56.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 57.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 58.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 59.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 60.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 61.
 • Practice Reports 'Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums', 62.
Extract

SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI
Uzņēmuma grāmatvedības kārtošana nav sarežģīta, jo Uzņēmumam realizācija notiek tikai vienam klientam – Krievijas uzņēmumam (reģistrēts nodokļu maksātājs Krievijā) un Uzņēmumam nav daudz piegādātāju.
Uzņēmums sniedz tikai viena veida pakalpojumus tikai vienam klientam. Līdz ar to Uzņēmums neveic pakalpojumu uzskaiti un nekalkulē pašizmaksu. Attiecīgi, Uzņēmums arī neveido krājumus un Uzņēmumam nav preču un gatavās produkcijas pārdošanai.
Uzņēmuma metodika paredz avansa norēķinus skaidrā nauda, bet Uzņēmumam kontu plānā nav paredzēts konts 2610 „Kase”. Lai gan neviens Uzņēmuma darbinieks nav vēlies saņemt darba algu skaidrā naudā, tomēr darba līgumā ir noteikts, ka darba apmaksa var tikt veikta skaidrā naudā. Arī Darba likumā ir noteikts, ka darba alga ir izmaksājamā skaidrā naudā, ja vien darbinieks un darba devējs nav vienojušies par darba algas izmaksu bezskaidrā naudā. Līdz ar to autores ieteikums būtu papildināt kontu plānu ar kontu 2610 „Kase” un uzskaiti šajā konta veikt pēc nepieciešamības.
Lai gan līdz šīm brīdim Uzņēmumam nav bijusi peļņa un arī pēc apliekamā ienākuma koriģēšanas UIN deklarācijā, uzņēmuma ienākuma nodoklis netika aprēķināts, kontu plānu ir jāpapildina ar izdevumu kontu 8810 aprēķināta UIN uzskaitei. Jebkura kapitālsabiedrība tiek dibināta ar mērķi gūt peļņu un pienāks brīdis, kas Uzņēmumam būs ienākumu summa, no kuras būs jāmaksā UIN. Uzskaitot UIN citā izdevumu kontā, var rasties kļūdas UIN deklarācija koriģējot apliekamo ienākumu, jo var gadīties, ka par UIN summu apliekamais ienākums tiks samazināts vai palielināts.
Uzkrāto saistību uzskaitei būtu korektāk izveidot citu kontu, piemēram, 5319 „Uzkrātās saistības”. Uzkrātās saistības Uzņēmuma bilancē uzrāda postenī „Nākamo periodu ieņēmumi”, kas nav korekti, jo uzkratās saistības ir kreditoru parāds un bilancē īstermiņa kreditoros ir tiem paredzēts postenis „Uzkrātās saistības”.

Author's comment
Editor's remarks
Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Prakses vietas grāmatvedības uzskaites un lietvedības raksturojums”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/608747

Send

Email has been sent