Author:
Evaluation:
Published: 03.11.2005.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: n/a
References: Not used
  • Essays 'Kultūra un ideoloģija', 1.
  • Essays 'Kultūra un ideoloģija', 2.
  • Essays 'Kultūra un ideoloģija', 3.
  • Essays 'Kultūra un ideoloģija', 4.
  • Essays 'Kultūra un ideoloģija', 5.
  • Essays 'Kultūra un ideoloģija', 6.
Extract

Cilvēks ir vienīgā būtne virs Zemes, kurš aizvadītajos gadu tūkstošos ir izveidojis mākslīgu fizisku, intelektuālu un sociālu vidi – kultūru. Atšķirībā no Apgaismības laika domātājiem, kuri uzskatīja, ka vispirms bijis cilvēks un tikai pēc tam – kultūra, mūsdienu pētnieki pievienojas uzskatam, ka cilēka un kultūras tapšana ir nesaraujami saistīti procesi. Cilvēku un kultūru raksturo mijiedarbība: - ir pareizi teikt, ka ka cilvēki ir radījuši kultūru, bet tikpat pareizi arī, ka kultūra rada un veido cilvēkus. Patiesībā kultūra ir cilvēku sugai raksturīga īpašība, tā ir viņa intelekta darbības rezultāts un vienlaikus arī uzturētāja. Cilvēkiem ir jāmācās valoda, darba paņēmieni, sadzīves normas un daudzas citas lietas, lai nodrošinātu savu eksistenci, kamēr citas dzīvnieku sugas, piemēram bebri un bites, to dara instinktu vadīti. Līdz ar to patiess ir apgalvojums, ka cilvēki bez kultūras nespēj pastāvēt. To lieliski apliecina gadījumi, kad zīdaiņi nonākuši dzīvnieku vidē, arī kļūst viņiem līdzīgi un vēlāk tos vairs neizdodas civilizēt un socializēt.
Kultūra – tas ir daudzslāņu fenomens, kas sevī ietver valodu, attiecību paražas, reliģiju, apģērbu, arhitektūru un citus artefaktus, mākslu, ekonomiku, politiku un zinātni. Pie kam šajā sarakstā būtu jāiekļauj arī fiziskā kultūta – sports. Kultūra – tas ir viss, kas ir mākslīgi radīts, attīstīts, uzkrāts un uzturēts. Tas ir cieši saistīts ar informācijas uzkrāšanu un nodošanu tālāk – mācīšanos un mācīšanu. Ne velti ir teikts, ka cilvēkam, lai izdzīvotu, ir jāmācās visvairāk no visām dzīvajām būtnēm.
Lokāli un vēsturiski kultūra ir konkrētas tautas, etnosa vai civilizācijas sasniegumi, zināšanas, dzīvesveids, valoda, ticējumi, pasaules uztvere un paškoncepcija. Runāt par cilvēces kultūru “vispār” ir ļoti nekonkrēti. Ir latviešu, krievu, Eiropas kultūra, ir maiju cilts indiāņu vai šumeru kultūra. Tās vieno fakts, ka tās visas ir mākslīgi radītas un kultivētas, taču tās atšķiras gan tīri ārēji, gan arī pēc sava pasaules skatījuma un paškoncepcijas. Gluži tāpat, kā atšķiras cilvēki šajās kultūrās. …

Author's comment
Atlants