Author:
Evaluation:
Published: 28.01.2010.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: n/a
References: Not used
  • Samples 'Tematiskais plāns mūzikā 8.klasei pamatskolā', 1.
  • Samples 'Tematiskais plāns mūzikā 8.klasei pamatskolā', 2.
  • Samples 'Tematiskais plāns mūzikā 8.klasei pamatskolā', 3.
  • Samples 'Tematiskais plāns mūzikā 8.klasei pamatskolā', 4.
  • Samples 'Tematiskais plāns mūzikā 8.klasei pamatskolā', 5.
  • Samples 'Tematiskais plāns mūzikā 8.klasei pamatskolā', 6.
  • Samples 'Tematiskais plāns mūzikā 8.klasei pamatskolā', 7.
Extract

Mūzika kā kultūras sastāvdaļa
Laikmets, vide
Tēma: Romantisms.Romantisms un romantika. Jaunas iezīmes 19.gs. sabiedrības, mūzikas un mūziķu dzīvē.
Instrumenti, atskaņotājsastāvi,
žanri
Valsts, pilsētas un pašu mākslinieku rīkoti publiskie koncerti atskaņotājsastāva zīņā ar ‘’raibām” programmām.
Pilsoņu mājas muzicēšanas uzplaukums. Klaviermūzika, solodziesmas, kameransambļi.
Komponisti
Fēliks Mendelsons -Bartoldi

Mūzikas uztvere, radošā darbība
Dziesmas, vingrinājumi
L.t.dz. Čuči, mana līgaviņa
Trīsb.vingr. Kāzu marša tēma.
Klausīšanās un iztēles vingrinājumi
Mendelsons. Kāzu maršs no izršdes sapnis vasaras naktī.Romantismam raksturīgāko tēmu atspoguļojums tēlotājmākslā:K.D.Frīdrihs.Varavīksne pār Rīgenes salas ainavu ar ganu un aitām; V.Bleiks. Dienu sākotne;J .Rozentāls. Teiksma.

Mūzikas valoda
Jauni jēdzieni
Romantisma stils.
Aktualizēti jēdzieni
Iepriekšējo mākslas vēstures laikmetu nosaukumi un gadsimti: viduslaiki, renesanse, baroks, klasicisms. Programmatiski sk-bi.Triole, punktēts ritms. alterācijas z.Fanfaru intonācijas.


Author's comment
Atlants