Author:
Evaluation:
Published: 25.04.2006.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: n/a
References: Not used
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 1.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 2.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 3.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 4.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 5.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 6.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 7.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 8.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 9.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 10.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 11.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 12.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 13.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 14.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 15.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 16.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 17.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 18.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 19.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 20.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 21.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 22.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 23.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 24.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 25.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 26.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 27.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 28.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 29.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 30.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 31.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 32.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 33.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 34.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 35.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 36.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 37.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 38.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 39.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 40.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 41.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 42.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 43.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 44.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 45.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 46.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 47.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 48.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 49.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 50.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 51.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 52.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 53.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 54.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 55.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 56.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 57.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 58.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 59.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 60.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 61.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 62.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 63.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 64.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 65.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 66.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 67.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 68.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 69.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 70.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 71.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 72.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 73.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 74.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 75.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 76.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 77.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 78.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 79.
 • Summaries, Notes 'Mācību programma sportā 1.-12.klasei', 80.
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  SĀKUMSKOLA    3
  MĒRĶIS    3
  UZDEVUMI    3
  MĀCĪBU SATURS    4
  MĀCĪBU SATURA APGUVES PLĀNS    5
  4.klase    21
  VĒRTĒŠANA    72
  MĀCĪBU METODES    76
  MĀCĪBU LITERATŪRA    78
  MĀCĪBU LĪDZEKĻI    79
Extract

Tādēļ mācību procesu sportā vajadzētu organizēt tā, lai skolēni ne tikai pilnveidotu savu fizisko sagatavotību, apgūtu sporta veidu tehnikas pamatus, lietotu sporta priekšmeta valodu, bet arī gūtu pārdzīvojumu, meklējumu un atklājumu prieku radošajā mācību darbībā. Atkarībā no stundas mērķa un uzdevumiem, ko skolotājs izvirzījis kopā ar skolēniem, viņiem vajadzētu mācīties meklēt un iegūt informāciju, dalīties ar to, novērot un novērtēt savu un citu darbību, risināt problēmas, argumentēt savas domas un pieņemt arī atšķirīgus viedokļus. Sporta stundās skolēns atslēdzas no sarežģītā mācību procesa citos mācību priekšmetos, viņš emocionāli pārdzīvo spēļu un sacensību momentus. Savukārt rotaļas un spēles māca sevi disciplinēt, ievērot noteikumus, būt godīgam un savaldīgam

Author's comment
Atlants