Author:
Evaluation:
Published: 15.06.2006.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: n/a
References: Not used
 • Practice Reports 'Grāmatvedības prakses atskaite', 1.
 • Practice Reports 'Grāmatvedības prakses atskaite', 2.
 • Practice Reports 'Grāmatvedības prakses atskaite', 3.
 • Practice Reports 'Grāmatvedības prakses atskaite', 4.
 • Practice Reports 'Grāmatvedības prakses atskaite', 5.
 • Practice Reports 'Grāmatvedības prakses atskaite', 6.
 • Practice Reports 'Grāmatvedības prakses atskaite', 7.
 • Practice Reports 'Grāmatvedības prakses atskaite', 8.
 • Practice Reports 'Grāmatvedības prakses atskaite', 9.
 • Practice Reports 'Grāmatvedības prakses atskaite', 10.
 • Practice Reports 'Grāmatvedības prakses atskaite', 11.
 • Practice Reports 'Grāmatvedības prakses atskaite', 12.
 • Practice Reports 'Grāmatvedības prakses atskaite', 13.
 • Practice Reports 'Grāmatvedības prakses atskaite', 14.
 • Practice Reports 'Grāmatvedības prakses atskaite', 15.
 • Practice Reports 'Grāmatvedības prakses atskaite', 16.
 • Practice Reports 'Grāmatvedības prakses atskaite', 17.
 • Practice Reports 'Grāmatvedības prakses atskaite', 18.
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
1.  Grāmatvedības nodaļas darba organizēšana    2
  Likumi, kas regulē grāmatvedības uzskaiti    2
2.  Dokumentu apgrozība uzņēmumā. Dokumentu klasifikācija, rekvizīti    3
3.  Dokumentu pārbaude un reģistrācija preču saņemšanas dokumentu reģistrācijas žurnālā, eksemplāru skaits, glabāšanas ilgums    7
4.  Materiālās atbildības organizācija uzņēmumā. Materiāli atbildīgās personas, kasiera pienākumi    8
5.  Preču uzskaites organizācija. Preču saņemšanas dokumentālā noformēšana    9
6.  Personāla daļas funkcionālie pienākumi. Darba interviju organizēšana, pieņemšana darbā. Darba līguma slēgšana    10
7.  Darba līguma izbeigšanas pamats. Darba devēja pienākumi. Atlaišanas pabalsta izmaksāšanas kārtība    11
8.  Darba likumdošanas ievērošana uzņēmumā    15
  Uzņēmuma perspektīvas un priekšlikumi    15
Extract

Grāmatvedības nodaļas darba organizēšana.
Likumi, kas regulē grāmatvedības uzskaiti.


Grāmatvedība ir ļoti precīza, konkrēta zinātne, tā ir ierakstu organizācija sistemātiskos reģistros par visiem saimnieciskajiem darījumiem, arī notikumiem, kas ietekmē uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Grāmatvedības uzdevumi ir:
parādīt uzņēmuma saimnieciskos līdzekļus un parādu stāvokli;
noteikt uzņēmuma finansu rezultātus-peļņu, zaudējumus;
dot informāciju cenas aprēķināšanai;
sagatavot datus iekšējai kontrolei;
dot pamatojumu nodokļu aprēķiniem;
dot pierādījumus saimnieciskās tiesas procesiem.
SIA „Kurzemes sēklas” ir vidēja lieluma uzņēmums. Uzņēmumā ir viena galvenā grāmatvede un divas parastās grāmatvedes, kuras pakļautas galvenajai. Par visu atbildīga ir galvenā grāmatvede - viņa atbild par algu aprēķināšanu, materiālu noliktavu, taru, ražošanu, realizācijas jautājumiem, sadarbību ar bankām un daudz citas lietas, kas saistītas ar „Kurzemes sēklu” sakārtotību likuma ietvaros.
Lai labāk organizētu grāmatvedības uzskaiti Kurzemes sēklas izmanto grāmatvedības programmu Concorde XAL, kas ietver galveno grāmatu, kasi, bankas, noliktavu, pamatlīdzekļu uzskaiti, ražošanu un realizāciju. Grāmatvedībā papildus darbojas algas programmu un sēklu programma, no kuras informācija tiek eksportēta Concarde XAL.
Grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvie akti:
Latvijas Republikas Satversme,
LR likums „Par grāmatvedību”
Latvijas Grāmatvedības standarts Nr. 1 ”Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes ”
Latvijas grāmatvedības standarts Nr. 2 ”Naudas plūsmas pārskats”
MK 21. oktobra 2003.g. noteikumi Nr. 585 ”Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”
MK 21. oktobra 2003.g. noteikumi Nr.584 ”Kases operāciju uzskaites noteikumi”
LR likums „Par uzņēmumu gada pārskatiem”
Grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas, nodokļu likumdošanas un citi likumdošanas un normatīvie akti
Ratificētie starptautiskie līgumi un konvencijas
Par grāmatvedības uzskaites kārtošanu un organizēšanu atbildīgs ir iestādes vadītājs.
Uzņēmuma grāmatvedības uzskaites procesu nodrošina grāmatvedības kā iestādes pastāvīga struktūrvienība, kuru vada galvenais grāmatvedis
To grāmatvežu atbildība, kuri pārzina grāmatvedības reģistrus, noteikta darba līgumos
Šī uzskaites metodika izmantojama 5 gadu laikā, sākot ar apstiprināšanas brīdi
Uzņēmuma vadība, izdodot speciālus rīkojumus, nodrošina, lai tiktu papildināti uzskaites metodikas panti, kas saistīti ar grozījumiem Latvijas Republikas nodokļu likumdošanā un likumdošanā par grāmatvedības uzskaiti.Dokumentu apgrozība uzņēmumā. Dokumentu klasifikācija, rekvizīti.

Kurzemes sēklas grāmatvedības dokumentus iedala iekšējos(sauc arī par vadības grāmatvedību) un ārējos(sauc arī par finansu grāmatvedību).
Pie iekšējiem dokumentiem pieder, piemēram, pavadzīmes, kuras izraksts uz precēm, kuras neiziet no uzņēmuma. Pavadzīmi izraksta izejvielām uz ražošanu. Tas ļauj vieglāk izsekot preču pārvietošanai pa uzņēmumu.
Pie ārējiem dokumentiem pieder, piemēram, dokumenti, kas regulāri jāiesniedz VID.
Finansu un vadības grāmatvedības salīdzinājums.

Author's comment
Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Grāmatvedības prakses atskaite”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/695510

Send

Email has been sent