Evaluation:
Published: 10.12.2004.
Language: Latvian
Level: Elementary school
Literature: n/a
References: Not used
  • Research Papers 'Senās Olimpiskās spēles', 1.
  • Research Papers 'Senās Olimpiskās spēles', 2.
  • Research Papers 'Senās Olimpiskās spēles', 3.
  • Research Papers 'Senās Olimpiskās spēles', 4.
  • Research Papers 'Senās Olimpiskās spēles', 5.
Extract

Olimpiskās spēles radās Senajā Grieķijā pirms daudziem gadsimtiem kā
reliģisku svētku sastāvdaļa.Reliģijai grieķu dzīvē bija milzīga nozīme, un
ar sporta sacensībām viņi godināja savus dievus.Šādi ar reliģiju saistīti sporta sarīkojumi notika daudzās vietās, taču tikai četros no tiem, tā sau-
camajos panhellēniskajās spēlēs, varēja piedalīties atlēti no visas Grie-ķijas grieķu kolonijām.Tās bija pītiskas, nemejiskās, istmiskās un olim-
piskās spēles.Šīs spēles pārmaiņus, tādēļ ik gadus bija vienas panhellēnis-
kās spēles.…

Author's comment
Atlants