Author:
Evaluation:
Published: 09.07.2004.
Language: Latvian
Level: Secondary school
Literature: 17 units
References: Not used
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 1.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 2.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 3.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 4.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 5.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 6.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 7.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 8.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 9.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 10.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 11.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 12.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 13.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 14.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 15.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 16.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 17.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 18.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 19.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 20.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 21.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 22.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 23.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 24.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 25.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 26.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 27.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 28.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 29.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 30.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 31.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 32.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 33.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 34.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 35.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 36.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 37.
 • Summaries, Notes 'Salas pagasta meži', 38.
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Ievads   
1.  Literatūras apskats   
1.1.  Latvijas mežu vēsture   
1.1.1.  Latvijas mežu attīstība pēcledus laikmetā   
1.1.2.  Cilvēka ietekme uz veģetāciju laika gaitā   
1.2.  Latvijas mežu raksturojums   
1.3.  Mežu klasifikācija   
1.4.  Mežu vecuma struktūra   
1.5.  Mežaudžu sadalījums pēc augšanas apstākļu tipiem   
1.6.  Meža apsaimniekošana   
1.7.  Meža atjaunošana   
1.8.  Mežu auzsardzība   
1.9.  Dominējošās koku sugas   
1.9.1.  Parastā priede (Pinus sylvestris)   
1.9.2.  Parastā egle (Picea abies)   
1.9.3.  Parastais ozols (Quercus robur)   
1.9.4.  Parastais osis (Fraxinus excelsior)   
1.9.5.  Āra bērzs (Betula pendula) un purva bērzs (Betula pubescens)   
1.9.6.  Melnalksnis (Alnus glutinosa)   
1.9.7.  Baltalksnis (Alnus incana)   
1.9.8.  Parastā apse (Populus tremula)   
2.  Par salas pagastu   
  Izmantotā literatūra   
Extract

Mežs ir ekosistēma, kurā galvenais organiskās masas ražotājs ir koki. Mežs ir sarežģīta sistēma – tajā ietilpst gan dažāda vecuma koki, gan pameža un zemsegas augi un meža dzīvnieki, gan augsne ar tās bagātīgo faunu, baktērijām, aļģēm, un citām sīkbūtnēm. Starp visiem šiem organismiem notiek sarežģīta mijiedarbība, un tie ir savstarpēji saistīti ļoti komplicētās barības ķēdēs.
Latvijā meži aizņem apmēram 2,85 miljonus hektāru jeb 45 % no valsts teritorijas. Visvairāk mežu (50 - 60 %) ir Ventspils, Talsu un Aizkraukles rajonā, vismazāk (25 - 30 % no rajona teritorijas) – Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Preiļu un Rēzeknes rajonā. No šiem mežiem pusi (50,2 %) aizņem valsts meži, gandrīz pusi (42 %) – privātie meži. Domājams, ka nākotnē mežu platības palielināsies, galvenokārt lauksaimniecībā neizmantoto zemju aizaugšanas dēļ. Lielāko daļu (69 %) no valsts mežiem klāj skuju koku audzes. No tiem 49 % mežu veido priede, 22 % – egle. Pārējā platība klāta ar lapu koku mežiem, no kuriem visvairāk izplatītas bērzu audzes (24 %), kā arī apšu un melnalkšņu audzes (2 % katra). Nelielas platības aizņem baltalkšņu un pārējo lapu koku audzes.
Tēmu par mežu izvēlējos tāpēc, ka mūsu dzīve ir tik ļoti tieši saistīta ar mežu, ka tas kļuvis par mūsu vērtību sistēmas sastāvdaļu, ka mūsu apkārtne vairs nav iedomājama bez meža ainavas tik daudzveidīgās gadalaiku krāsās. Tāpēc arī darba mērķis bija: iepazīties ar Salas pagasta mežiem, to veidiem un sastāvu, un arī ar darbību šajos mežos. Lai izvirzīto mērķi sasniegtu es studēju grāmatas par mežiem, lasīju normatīvos aktus par mežu likumdošanu, iepazinos ar izplatītākajām koku sugām Latvijā, tikos ar Salas pagasta zemes dienesta speciālisti I. Gādmani un Sēlpils mežniecības speciālistu I. Purviņu. …

Author's comment
Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Salas pagasta meži”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/712365

Send

Email has been sent