Evaluation:
Published: 23.11.2016.
Language: Latvian
Level: Elementary school
Literature: n/a
References: Not used
  • Summaries, Notes 'Putni', 1.
  • Summaries, Notes 'Putni', 2.
  • Summaries, Notes 'Putni', 3.
Extract

Putni Latvijā:
Latvijas ārēs, mežos un ūdeņos sastopami ap 360 putnu sugas. Gan lieli, gan mazi, raibi, koši, necili tie visi rosīgi darās, dzied, lēkā, lidinās un dod Latvijas ainavai raksturu, gada laikam noskaņu.
Latvijas putnus var iedalīt trīs plašās grupās, neatkarīgi no to piederības sugām:
Nometnieki - kas visu laiku uzturas noteiktā vietā kā pastāvīgi iemītnieki, piem. sīlis, zīlīte, rubenis, krauklis, žagata, mednis, ūpis un citi.
Gājputni - kas rudeņos dodas uz siltākiem apvidiem, pavasaros atgriežas ligzdot. Tādi ir lielākā Latvijas putnu daļa un pēc to ierašanās vai aizlidošanas ļaudis ievēro pavasara vai rudens atnākšanu. Bezdelīga, dzērve, strazdi, vālodze, lakstīgala, cielavas, žubītes, pelēkās vārnas, sējas vārnas un vēl citi putni.

Atlants