Author:
Evaluation:
Published: 07.07.2004.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 9 units
References: Used
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 1.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 2.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 3.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 4.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 5.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 6.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 7.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 8.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 9.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 10.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 11.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 12.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 13.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 14.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 15.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 16.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 17.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 18.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 19.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 20.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 21.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 22.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 23.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 24.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 25.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 26.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 27.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 28.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 29.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 30.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 31.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 32.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 33.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 34.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 35.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 36.
 • Research Papers 'Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos', 37.
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  TABULU SARAKSTS    3
  ANOTĀCIJA    4
  АНОТАЦИЯ    5
  IEVADS    6
1.  DARĪJUMI AR KOKMATERIĀLIEM UN TO ATSPOGUĻOŠANA GRĀMATVEDĪBĀ    7
2.  PVN UZSKAITE GRĀMATVEDĪBĀ    11
3.  KOKMATERIĀLU UN AR TIEM SAISTĪTO PAKALPOJUMU UZSKAITES REĢISTRI    20
4.  DARĪJUMU AR KOKMATERIĀLIEM UN AR TIEM SAISTĪTO PAKALPOJUMU DEKLARĒŠANA VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTĀ    23
  SECINĀJUMI    26
  IZMANTOTĀ LITERATŪRA    27
  PIELIKUMI    28
Extract

Tēma: Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos pakalpojumos.
Mērķis: iepazīties ar pievienotās vērtības nodokļa uzskaiti darījumos ar kokmateriāliem.
Uzdevumi:
1)iepazīties ar darījumiem ar kokmateriāliem un to atspoguļošanu grāmatvedībā.
2)raksturot PVN uzskaiti grāmatvedībā
3)iepazīties ar kokmateriālu uzskaites reģistriem
4)raksturot iepriekš minēto darījumu deklarēšanas kārtību VID

Šis darbs ir tapis Latvijai ļoti nozīmīgā laikā – brīdī, kad Latvija ir tikko uzņemta Eiropas Kopienā. Minētais fakts ir nesis arī ļoti lielas izmaiņas Latvijas likumdošanā, tai skaitā likumā “Par PVN” (turpmāk tekstā – likumā), taču tai pat laikā darījumus ar kokmeriāliem pašreizējā brīdī šīs izmaiņas ir skārušas ļoti minimāli. Rakstot šo darbu esmu centies sekot līdzi visām izmaiņām kas ir veiktas normatīvajos aktos, kuri reglamentē darījumus ar kokmateriāliem un ar kokmateriāliem saistītos pakalpojumus.
Darbā ir aprakstīta PVN piemērošanas specifika, darījumos kas saistīti ar kokmateriāliem: kas likuma izpratnē ir uzskatāmi par kokmateriāliem un kas likumā ir uzskatāms par kokmateriālu pakalpojumiem. Šajā darbā tiek apskatīti arī visi normatīvie akti, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta metodiskie norādījumi, kas attiecas uz kokmateriālu darījumiem.
Minētajā darbā tiek apskatīta arī specifiskā kokmateriālu PVN uzskaite uzņēmuma grāmatvedībā ar praktiskiem piemēriem – gan grāmatojumi, gan PVN deklarācijas pielikuma aizpildīšana. Darbā ir apskatīta arī kokamteriālu transporta pavadzīmes – rēķina, kā attaisnojuma dokumenta, noformēšana un lietošana darījumos ar kokmateriāliem.
Darījumi ar kokmateriāliem sastāda lielu daļu no Latvijas iekšzemes kokpprodukta un dod lielu ieguldījumu Latvijas ekonomikā, to parāda arī fakts, ka lielākais uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātājs Jēkabpilī pēdējos gados ir SIA “Ošukalns” kura pamatdarbības veids ir tieši darījumi ar kokmateriāliem. Arī mans ikdienas darbs, sniedzot grāmatvedības pakalpojumus, ir saistīts ar šāda veida darījumiem
Tieši iepriekš minētie fakti bija par iemeslu kāpēc es izvēlējos tieši šo tēmu savam kursa darbam.
Mērķis: Kursa darba mērķis ir iepazīties un izprast likuma “Par Pievienotās vērtības nodokli” 13.2. pantu (“Nodokļa piemērošana ar kokmateriālu piegādi saistītajiem darījumiem”) un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. VID izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem. Kā arī iepazīstoties ar iepriekš minēto informāciju prast pielietot to grāmatvedības praksē.

Uzdevumi:
Iepazīties ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” (spēkā no 1995.gada 1.maija, ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 23.04.2004);
Iepazīties ar MK noteikumiem Nr. 251 no 12.06.2001 “Kārtība, kādā piemērojams PVN darījumos ar kokmateriāliem;
Iepazīties ar MK noteikumiem Nr. 252 no 12.06.2001 “Kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķina lietošanas un noformēšanas kārtība”;
Iepazīties ar PVN uzskaiti, darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos pakalpojumos, uzņēmuma grāmatvedībā.…

Author's comment
Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajos pakalpojumos”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/818675

Send

Email has been sent