Author:
Evaluation:
Published: 24.11.2005.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: n/a
References: Not used
  • Summaries, Notes 'Mārketings', 1.
  • Summaries, Notes 'Mārketings', 2.
  • Summaries, Notes 'Mārketings', 3.
  • Summaries, Notes 'Mārketings', 4.
  • Summaries, Notes 'Mārketings', 5.
  • Summaries, Notes 'Mārketings', 6.
Extract

1. Mārketinga būtība, mērķi un uzdevumi. To izmantošanas iespējas viesmīlības nozarē.
Mārketings- mācība par to, kā pārdot pareizo preci pareizajam pircējam pareizajā vietā pareizajā laikā par pareizo cenu un ar pareizajiem paņēmieniem.
Mārketinga būtība- orientēties uz pircēju vajadzībām, vēlmēm un interesēm.
Mārketinga mērķis- pēc iespējas labāk un pilnīgāk apmierināt pircēju un patērētāju vajadzības, vēlmes un intereses un tā rezultātā gūt peļņu.
Mārketings ir cīņa par pircēja naudas maku. Visi tirgus dalībnieki konkurē par pircēja naudu.
Mārketinga funkcijas:
Orientācija uz pircējiem, viņu vajadzībām, vēlmēm un maksātspēju. Tas notiek veidojot produktus, idejas, pakalpojumus, to īpašības un klāstu.
Mārketinga dotības un to organizēšana, lai realizētu uzņēmuma mārketinga mērķus.
Rezultātu izvērtēšana, kas ietver sabiedrības vērtējumu, uzņēmuma darbības vērtējumu. Vērtējums ir divējāds- no vienas puses sabiedriskais, no otras puses uzņēmuma iekšējais vērtējums
2. Tirgus pasaule, tās funkcionēšanas nosacījumi un klasifikācija. Pakalpojumu tirgus īpatnības.
Ar jēdzienu “tirgus” apzīmē:
Maiņas procesu visās izpausmes formās
Pircēju kopumu, kam strādā, uz ko virza preci
Vietu, kur uzņēmums piedāvā savas preces vai pakalpojumus (teritorija)
Visliberālāko maiņas procesa formu (Centrāltirgus)
Tirgus iedalījums:
Pēc tā, kādā veidā tirgus realizējas (vietējie tirgi, ārējie tirgi- ārpus valsts robežām). Tūrisma nozarei ir specifisks, jo valsts iekšienē notiek pakalpojuma sniegšana gan vietējiem, gan ārzemniekiem un otrādi.
Pēc tā, kas ir pircēji (patēriņa, rūpniecības, valdības, operatīvie pakalpojumi)
Pēc tā, kā preces izvēlas (pamatpreces-maize, impulspreces, īpašās- kāzu ceļojums, speciālās- auto, unikālās-gleznas, pirkšanai neparedzētās preces- indes, pakalpojumi- sakari)…

Author's comment
Atlants