Author:
Evaluation:
Published: 14.05.2009.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: n/a
References: Not used
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 1.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 2.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 3.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 4.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 5.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 6.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 7.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 8.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 9.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 10.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 11.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 12.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 13.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 14.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 15.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 16.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 17.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 18.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 19.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 20.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 21.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 22.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 23.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 24.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 25.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 26.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 27.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 28.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 29.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 30.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 31.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 32.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 33.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 34.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 35.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 36.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 37.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 38.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 39.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 40.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 41.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 42.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 43.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 44.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 45.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 46.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 47.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 48.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 49.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 50.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 51.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 52.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 53.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 54.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 55.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 56.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 57.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 58.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 59.
 • Presentations 'Saskarsmes pamatprincipi', 60.
Extract

Uzvedības un saskarsmes kultūra sabiedrībā
Uzvedības kultūra ir cilvēka rīcības, izturēšanās un savstarpējo attiecību izpausmes kopums, tādās jomās kā:
Uzvedības kultūra pret īpašiem cilvēkiem: ģimenes locekļi, draugi, skolotāji u.t.t.;
Uzvedības kultūra mazās un lielās sociālās grupās;
Uzvedības kultūra darbā;
Uzvedības kultūra saistībā ar dzīves vietu;
Relaksācijas un atpūtas kultūra.

Saskarsmes kultūra lielā mērā saistās ar tēlu (ārējo izskatu) un valodu (balss, tonis, žesti, mīmika).
Svarīga ir arī konkrētā situācija- pieprasītās morāles normas, vērtīborientācija, attieksme, tradīcijas.
Uzvedības un saskarsmes kultūra sabiedrībā
Uzvedības kultūras pamatprasība ir pieklājība. Pieklājība pauž cieņu pret citiem un arī pret sevi.
Pretstats pieklājībai ir nevērīga un nicinoša attieksme pret citiem cilvēkiem, rupjība, necieņa, augstprātība.
Prasmi uzvesties apliecina spēja īpaši neizcelties citu cilvēku vidū ar ārišķīgām, demonstratīvām kustībām un pārlieku manierīgu stāju.
Cilvēka kultūras līmenis un intelekts, garīgums, domas, jūtas, intereses un vēlmes vairāk vai mazāk atspoguļojas viņa ikdienas uzvedībā.
Cilvēka inteliģenci pauž kulturāla un pieklājīga uzvedība, stalta stāja, skaistas kustības utt.

Saskarsme Saskarsme ir cilvēku savstarpējās attiecības.
Saskarsme ir savstarpējo attiecību ārējā izpausme, tiešs vai netiešs kontaktēšanās process ar noteiktu mērķi.

Saskarsmes funkcijas
Kontaktu dibināšana;
Pamudināšana darbībai un kontakta uzturēšana;
Ekspresīvā – jūtu, gribas un citu parādību izpausme;
Izzinošā – zināšanu iegūšana;
Regulatīvā – citu cilvēku uzvedības ietekmēšana u.c.


Saskarsmes struktūra
Komunikācija – sazināšanās, informācijas apmaiņa
Pēc mērķiem:
sociāli rituālā komunikācija
izziņas komunikācija
ekspresīvā komunikācija
pamudinošā komunikācija
pārliecinošā komunikācija
konfliktregulējošā komunikācija
Vertikālā un horizontālā komunikācija

Interakcija – partneru mijiedarbība un ietekmēšanās

Author's comment
Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Saskarsmes pamatprincipi”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/889242

Send

Email has been sent