• Varas dalīšanas teorijas ģenēze un evolūcija, tās izpausmes Latvijā

   

  Research Papers17 Law

Author:
Evaluation:
Published: 27.05.2017.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 19 units
References: Used
 • Research Papers 'Varas dalīšanas teorijas ģenēze un evolūcija, tās izpausmes Latvijā', 1.
 • Research Papers 'Varas dalīšanas teorijas ģenēze un evolūcija, tās izpausmes Latvijā', 2.
 • Research Papers 'Varas dalīšanas teorijas ģenēze un evolūcija, tās izpausmes Latvijā', 3.
 • Research Papers 'Varas dalīšanas teorijas ģenēze un evolūcija, tās izpausmes Latvijā', 4.
 • Research Papers 'Varas dalīšanas teorijas ģenēze un evolūcija, tās izpausmes Latvijā', 5.
 • Research Papers 'Varas dalīšanas teorijas ģenēze un evolūcija, tās izpausmes Latvijā', 6.
 • Research Papers 'Varas dalīšanas teorijas ģenēze un evolūcija, tās izpausmes Latvijā', 7.
 • Research Papers 'Varas dalīšanas teorijas ģenēze un evolūcija, tās izpausmes Latvijā', 8.
 • Research Papers 'Varas dalīšanas teorijas ģenēze un evolūcija, tās izpausmes Latvijā', 9.
 • Research Papers 'Varas dalīšanas teorijas ģenēze un evolūcija, tās izpausmes Latvijā', 10.
 • Research Papers 'Varas dalīšanas teorijas ģenēze un evolūcija, tās izpausmes Latvijā', 11.
 • Research Papers 'Varas dalīšanas teorijas ģenēze un evolūcija, tās izpausmes Latvijā', 12.
 • Research Papers 'Varas dalīšanas teorijas ģenēze un evolūcija, tās izpausmes Latvijā', 13.
 • Research Papers 'Varas dalīšanas teorijas ģenēze un evolūcija, tās izpausmes Latvijā', 14.
 • Research Papers 'Varas dalīšanas teorijas ģenēze un evolūcija, tās izpausmes Latvijā', 15.
 • Research Papers 'Varas dalīšanas teorijas ģenēze un evolūcija, tās izpausmes Latvijā', 16.
 • Research Papers 'Varas dalīšanas teorijas ģenēze un evolūcija, tās izpausmes Latvijā', 17.
 • Research Papers 'Varas dalīšanas teorijas ģenēze un evolūcija, tās izpausmes Latvijā', 18.
 • Research Papers 'Varas dalīšanas teorijas ģenēze un evolūcija, tās izpausmes Latvijā', 19.
 • Research Papers 'Varas dalīšanas teorijas ģenēze un evolūcija, tās izpausmes Latvijā', 20.
 • Research Papers 'Varas dalīšanas teorijas ģenēze un evolūcija, tās izpausmes Latvijā', 21.
 • Research Papers 'Varas dalīšanas teorijas ģenēze un evolūcija, tās izpausmes Latvijā', 22.
 • Research Papers 'Varas dalīšanas teorijas ģenēze un evolūcija, tās izpausmes Latvijā', 23.
 • Research Papers 'Varas dalīšanas teorijas ģenēze un evolūcija, tās izpausmes Latvijā', 24.
 • Research Papers 'Varas dalīšanas teorijas ģenēze un evolūcija, tās izpausmes Latvijā', 25.
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Ievads    3
1.  Varas dalīšanas teorijas jēdziens, ģenēze un evolūcija    4
2.  Varas dalīšanas teorija mūsdienās    9
  Kopsavilkums    20
  Izmantoto avotu saraksts    22
Extract

Kopsavilkums
1. Lai gan Aristotelis un Polībijs ir pirmie, kas raksta par varu sadali, mūsdienu izpratnē varas dalīšanas princips, sāka veidoties apgaismības laikmetā, Dž. Loka un Š. L. de Monsteskjē darbos.
2. Monteskjē, izstrādājot savu teoriju par valsts varas sadali ļoti daudz ietekmējās no Aristoteļa, Polībija u.c. seno laiku domātājiem.
3. Pirmo reizi varas dalīšana tika ieviesta praksē, kad tika pieņemta ASV konstitūcija.
4. Kad tika izveidota ASV konstitūcija, daudzi no Konvencijas biedriem nebija apmierināti ar gala iznākumu, jo viņi uzskatīja, ka pārkāpts varas dalīšanas princips, jo nav ievērota pilnīga varas atzaru nošķirtība, ieviešot kontroles balansa mehānismu (checks and balances).
5. Darbu sērija “Federālists” (Federalist Papers) ir Dž. Medisona, A. Hamiltona un Dž. Džeja centieni sekmēt ASV konstitūcijas ratificēšanu pārējos ASV štatos.
6. Pēc varas dalīšanas teorijas ieviešanas praksē, par būtisku šī principa daļu ir kļuvusi varas atzaru savstarpējā kontrole, jeb Medisona ieviestais kontroles un balansa mehānisms.
7. Varas dalīšanas teorija dažādās valstīs var izpausties un tikt piemērota dažādi. Pēc tās piemērošanas atbilstības klasiskajam varas dalīšanas principam var izdalīt stingro un relatīvo varas dalīšanas modeli, kā arī pēc veida, kā tiek dalīta vara – horizontālo un vertikālo varas dalīšanas kontroles izpausmi.

Author's comment
Atlants