Author:
Evaluation:
Published: 14.11.2004.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: n/a
References: Not used
  • Samples 'Līgums par elektromontāžas darbu veikšanu', 1.
  • Samples 'Līgums par elektromontāžas darbu veikšanu', 2.
  • Samples 'Līgums par elektromontāžas darbu veikšanu', 3.
  • Samples 'Līgums par elektromontāžas darbu veikšanu', 4.
  • Samples 'Līgums par elektromontāžas darbu veikšanu', 5.
  • Samples 'Līgums par elektromontāžas darbu veikšanu', 6.
Extract

Izpildītājam jāveic elektroinstalācijas darbi saskaņā ar projekta dokumentāciju objektā _________________ (adrese: _____________________________________), turpmāk nosaukto par Objektu. Pasūtītājs ir atbildīgs par projekta dokumentācijas apstiprināšanu vietējās pašvaldībās.

Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju uz viņa paša rēķina ar visiem nepieciešamiem instalācijas materiāliem saskaņā ar projekta dokumentāciju un veicamo darbu grafiku. Pasūtītājs ir atbildīgs par piegādāto materiālu sertifikātu saņemšanu, kas liecina par to kvalitāti.Izpildītāja elektromontieru sākuma darbu fāze

200__. gada _______________ - 200____. gada _________________

Augstāk pieminētais termiņš var tikt mainīts izejot no reālo celtniecības darbu grafika, kā arī no materiālu un iekārtu piegādes.

Par Izpildītāja elektromontieru ierašanos objektā vajadzīgajā datumā Pasūtītājam jāpaziņo Izpildītājam ne vēlāk kā _________ dienas pirms darbu sākuma.

Izpildītāja elektromontieriem ir tiesības atstāt darba vietu tikai tad, kad elektroinstalācijas darbi objektā ir pilnībā pabeigti un Pasūtītājs tam piekrīt.3.1 ________ dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža _______ elektromontieri sāks elektroinstalācijas darbus šajā objektā.


3.2 Izpildītāja elektromontieriem jābūt kvalificētiem ar pietiekamu pieredzi vajadzīgo elektroinstalācijas darbu veikšanai šajā objektā.

3.3 Pēc vienošanās līgumā ar Pasūtītāju, Izpildītājam ir tiesības nomainīt elektromontierus pret citiem uz Izpildītāja rēķina, nodrošinot, lai tas neradītu kaitējumu Pasūtītājam. Elektromontieris nedrīkst atstāt darba vietu pirms nav atnācis tas, kurš viņu nomaina.

3.4 Pasūtītājam balstoties uz saprātīga pamatojuma ir tiesības prasīt, lai Izpildītājs atsauc vai nomaina elektromontierus.…

Author's comment
Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Līgums par elektromontāžas darbu veikšanu”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/136669

Send

Email has been sent