Author:
Evaluation:
Published: 20.03.2007.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 5 units
References: Not used
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 1.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 2.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 3.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 4.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 5.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 6.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 7.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 8.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 9.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 10.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 11.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 12.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 13.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 14.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 15.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 16.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 17.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 18.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 19.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 20.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 21.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 22.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 23.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 24.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 25.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 26.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 27.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 28.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 29.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 30.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 31.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 32.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 33.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 34.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 35.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 36.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 37.
 • Research Papers 'Eiropas Savienības vides rīcības programmas', 38.
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Eiropas savienības vides aizsardzības rīcības programmas    2
  Cīņa pret klimata pārmaiņām    3
  Sabiedrības piedalīšanās    3
  Eiropas vides aģentūra    3
  Finansējums vides uzlabošanai    4
  Meeting global challeges    4
  Ilgspējīga attīstība    4
  Ilgtspējīga ražošana un patēriņš    6
  Emisiju tirdzniecība un klimata pārmaiņas    7
  Gaisa kvalitāte    8
  Jūras vide    9
  “Vide 2010: mūsu nākotne, mūsu izvēle”    9
  Programmas darbības joma    12
  Principi un vispārējie mērķi    13
  Stratēģiskās pieejas mērķu sasniegšanai vides jomā    14
  Tematiskās stratēģijas    15
  Prioritātes mērķi un darbības jomas attiecībā uz klimata pārmaiņām    16
  Vides politikas izstrāde    32
  Rezultātu uzraudzības novērtēšana    34
Extract


ES vides darbības stūrakmens ir rīcības programma ar nosaukumu "Vide 2010. Mūsu nākotne, mūsu izvēle”, kas koncentrējas uz:
klimata pārmaiņām un globālo sasilšanu;
dabīgu vidi un dzīvo dabu;
vides un veselības jautājumiem;
dabas resursiem un atkritumu apsaimniekošanu.
Minētajā rīcības programmā, kas paredzēta desmit gadiem, Komisijai uzdots izstrādāt septiņas tematiskās stratēģijas šādas jomās:
• gaisa piesārņojums;
• atkritumu rašanās novēršana un otrreizēja atkritumu pārstrāde;
• jūras vides aizsardzība un saglabāšana;
• augsnes aizsardzība;
• samērīgs pesticīdu lietojums;
• ilgtspējīga resursu izmantošana;
• pilsētvide.
Četras no šīm tematiskajām stratēģijām, proti, par gaisu, jūras vidi, atkritumiem un resursiem, pieņēma 2005. gadā. Noslēgumam tuvojas arī pārējo stratēģiju izstrāde.

Visaptveroši jautājumi, tādi kā gaisa piesārņojums, atkritumu rašanās novēršana, otrreizējā pārstrāde, jūras vide, augsne, pesticīdi, resursu izmantošana un pilsētvide, tiek risināti ar atsevišķu stratēģiju palīdzību.

Papildus tam rīcības programmā ir uzsvērta nozīme šādiem jautājumiem:
pastāvošo vides tiesību aktu pastiprināšanai;
ietekmes uz vidi novērtēšana visās attiecīgās ES politikas jomās (piemēram, tādās kā lauksaimniecība, aizjūras teritoriju attīstība, enerģētika, zivsaimniecība, rūpniecība, iekšējais tirgus, transports);
ciešai uzņēmumu un patērētāju iesaistīšanai, lai atrastu risinājumus vides problēmām;
cilvēkiem nepieciešamās informācijas sniegšanai, lai izdarītu videi draudzīgas izvēles;
informēšanai par saprātīgu zemes izmantošanu, lai saglabātu dabisko vidi un ainavas, kā arī samazinātu piesārņojumu pilsētās.

Author's comment
Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Eiropas Savienības vides rīcības programmas”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/227266

Send

Email has been sent