Evaluation:
Published: 23.02.2006.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 13 units
References: Used
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 1.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 2.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 3.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 4.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 5.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 6.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 7.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 8.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 9.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 10.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 11.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 12.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 13.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 14.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 15.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 16.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 17.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 18.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 19.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 20.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 21.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 22.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 23.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 24.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 25.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 26.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 27.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 28.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 29.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 30.
 • Practice Reports 'Personāla vadība', 31.
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Ievads    3
1.  Uzņēmuma SIA “MMM” raksturojums    4
2.  Uzņēmuma organizatoriskā struktūra un personāla vadības vieta tajā    5
3.  Personāla statistika    7
3.1.  Personāla skaits, sastāvs    7
3.2.  Personāla mainība    9
4.  Personāla vadības procesa raksturojums    15
4.1.  Personāla uzskaites sistēma    15
4.2.  Amata apraksta izstrādāšana    16
4.3.  Personāla plānošana    16
4.4.  Personāla veidošana    17
4.4.1.  Personāla meklēšana un piesaistīšana    17
4.4.2.  Atlase    18
4.4.3.  Pieņemšana darbā    19
4.4.4.  Adaptācija    20
4.5.  Personāla apmācība    20
4.6.  Darbinieku motivēšana    21
4.7.  Darba izpildījuma vērtēšana    23
5.  Uzņēmuma ekonomiskās darbības analizē    24
  Secinājumi un priekšlikumi    25
  Bibliogrāfiskais saraksts    28
  Pielikums - Personālā kustības radītāju aprēķins    28
Extract

Ikviens uzņēmums saskaras ar nepieciešamību pieņemt lēmumus. Tas, cik lielā mērā pieņemtie lēmumi būs izsvērti un pareizi, ir atkarīgs no rīcībā esošās informācijas. Ar pētījumiem saprot sistemātisku datu iegūšanu un analīzi dažādos darbības aspektos. Personāla vadības mērķis ir apkopot un analizēt informāciju par līdzstrādnieku uzvedību organizācijā, vispārināt iegūtās zināšanas un mērķtiecīgi ietekmēt organizācijas līdzstrādnieku uzvedību vienlīdz ievērojot darba devēja, darba ņēmēja un sabiedrības intereses.
Par pētījuma objektu tika izvēlēts uzņēmums SIA „MMM” Pētījuma priekšmets – personāla vadības process SIA „MMM”.
Prakses atskaitēs mērķis ir iepazīties ar uzņēmuma praktisko darbību, apkopotu un izanalizētu informāciju par personāla vadības procesu uzņēmumā, un novērtētu darbības rezultātus, kas ļautu izdarīt secinājumus par darba uzlabošanas iespējām pētāmā uzņēmumā.
Vadoties no izvirzīta mērķa, noteikti risināšanai sekojoši uzdevumi:
Ijāraksturo uzņēmumu kopumā, tā darbību un vēsturi, lai gūtu vispārējo priekšstatu par uzņēmumu;
IIjāiepazīstas ar uzņēmuma organizatorisko struktūru un personāla vadības vietu tajā;
IIIjāizanalizē personāla skaits, sastāvs un mainība 3 gadu laikā;
IVjāapraksta personāla vadības process;
Vjāanalizē uzņēmuma ekonomiskā darbība 3 gadu laika periodā;
VIizvirzīt secinājumus un priekšlikumus, lai veicinātu turpmāko efektīvāko uzņēmuma attīstību.
Prakses atskaites mērķa realizēšanai autors izmanto uzņēmuma iekšējo informāciju un nepublicētos materiālus, teorētisko literatūru, ka arī interneta resursus.
Darbā tika izmantotas dažādas pētījuma metodes: indeksu, relatīvo radītāju, tabulas un grafiskās, mārketinga, koeficientu aprēķināšana, radītāju prognozēšana u.c., lai optimālāk atainotu pētniecisko gaitu. Praktiskajā pētījumā tika izmantota tāda datu iegūšanas metode, kā novērošana.
Studiju darbam izmantota iegūta informācija laika posmā no 2003.gada līdz 2005.gadam. Uzņēmuma vēstures dati minēti par visu tā pastāvēšanas laiku.…

Author's comment
Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Personāla vadība”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/366898

Send

Email has been sent