Evaluation:
Published: 27.12.2013.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: n/a
References: Not used
Time period viewed: 2013.g. - 2014.g.
 • Research Papers 'Projekts par populārāko komunikācijas kanālu izvēli, lai piesaistītu topošos uzņ', 1.
 • Research Papers 'Projekts par populārāko komunikācijas kanālu izvēli, lai piesaistītu topošos uzņ', 2.
 • Research Papers 'Projekts par populārāko komunikācijas kanālu izvēli, lai piesaistītu topošos uzņ', 3.
 • Research Papers 'Projekts par populārāko komunikācijas kanālu izvēli, lai piesaistītu topošos uzņ', 4.
 • Research Papers 'Projekts par populārāko komunikācijas kanālu izvēli, lai piesaistītu topošos uzņ', 5.
 • Research Papers 'Projekts par populārāko komunikācijas kanālu izvēli, lai piesaistītu topošos uzņ', 6.
 • Research Papers 'Projekts par populārāko komunikācijas kanālu izvēli, lai piesaistītu topošos uzņ', 7.
 • Research Papers 'Projekts par populārāko komunikācijas kanālu izvēli, lai piesaistītu topošos uzņ', 8.
 • Research Papers 'Projekts par populārāko komunikācijas kanālu izvēli, lai piesaistītu topošos uzņ', 9.
 • Research Papers 'Projekts par populārāko komunikācijas kanālu izvēli, lai piesaistītu topošos uzņ', 10.
 • Research Papers 'Projekts par populārāko komunikācijas kanālu izvēli, lai piesaistītu topošos uzņ', 11.
 • Research Papers 'Projekts par populārāko komunikācijas kanālu izvēli, lai piesaistītu topošos uzņ', 12.
 • Research Papers 'Projekts par populārāko komunikācijas kanālu izvēli, lai piesaistītu topošos uzņ', 13.
 • Research Papers 'Projekts par populārāko komunikācijas kanālu izvēli, lai piesaistītu topošos uzņ', 14.
 • Research Papers 'Projekts par populārāko komunikācijas kanālu izvēli, lai piesaistītu topošos uzņ', 15.
 • Research Papers 'Projekts par populārāko komunikācijas kanālu izvēli, lai piesaistītu topošos uzņ', 16.
 • Research Papers 'Projekts par populārāko komunikācijas kanālu izvēli, lai piesaistītu topošos uzņ', 17.
 • Research Papers 'Projekts par populārāko komunikācijas kanālu izvēli, lai piesaistītu topošos uzņ', 18.
 • Research Papers 'Projekts par populārāko komunikācijas kanālu izvēli, lai piesaistītu topošos uzņ', 19.
 • Research Papers 'Projekts par populārāko komunikācijas kanālu izvēli, lai piesaistītu topošos uzņ', 20.
 • Research Papers 'Projekts par populārāko komunikācijas kanālu izvēli, lai piesaistītu topošos uzņ', 21.
 • Research Papers 'Projekts par populārāko komunikācijas kanālu izvēli, lai piesaistītu topošos uzņ', 22.
 • Research Papers 'Projekts par populārāko komunikācijas kanālu izvēli, lai piesaistītu topošos uzņ', 23.
 • Research Papers 'Projekts par populārāko komunikācijas kanālu izvēli, lai piesaistītu topošos uzņ', 24.
 • Research Papers 'Projekts par populārāko komunikācijas kanālu izvēli, lai piesaistītu topošos uzņ', 25.
 • Research Papers 'Projekts par populārāko komunikācijas kanālu izvēli, lai piesaistītu topošos uzņ', 26.
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Ievads    2
1.  Situācijas apraksts    4
2.  Projekta identifikācijas posms    6
2.1.  Līdzdalības analīze    6
2.2.  Alternatīvas projekta mērķa sasniegšanai    6
2.3.  Projektu riski    8
2.4.  Loģiskās shēmas matrica    9
3.1.  Projekta uzdevumu plānošana    10
3.2.  Projekta personāla plānošana    10
3.3.  Projekta darba struktūra    12
3.3.  Projekta kvalitātes plānošana    12
3.4.  Projekta laika grafiks    13
3.5.  Projektam nepieciešamo līdzekļu plānošana    14
4.  Projekta realizēšanas posms    15
4.1.  Robežstabu tabula    15
4.3.  Anketēšanas rezultāti un secinājumi    16
4.3.1.  Studentu aptaujas rezultāti    16
4.3.2.  Skolēnu aptaujas rezultāti    20
4.4.  Secinājumi    23
4.5.  Projekta beigu ziņojums/kopsavilkums    24
Extract

4.4. Secinājumi
Šī projekta realizēšanas laikā tika aptaujāti 59 1. kursa studenti, kuri mācās RTU Uzņēmējdarbību un vadīšanu, kā arī 16 vidusskolēni, kuri mācās Rīgas 29. vidusskolā. Aptaujas rezultātā tika iegūtas visdažādākās atbildes ar studentu un skolēnu viedokļiem.
Apkopojot anketu rezultātus, var secināt, ka:
• Vispopulārākais komunikācijas kanāls studentu vidū ir internets. Internetu studenti izmanto, lai meklētu visu nepieciešamo informāciju par augstskolām un studiju programmām.
• Lielākā daļa respondentu apgalvo, ka visu nepieciešamo informāciju par „Uzņēmējdarbības un vadīšanas” programmu internetā var atrast. Tomēr daļa studentu atzīst, ka pilnīgai informācijai vēl nepieciešams izvietot sesijas, nodarbību grafikus.
• Faktors, kas visbūtiskāk ietekmēja studentu izvēli studēt „Uzņēmējdarbības un vadīšanas” programmā, ir ieinteresētība ekonomikas jomā. Otrs nozīmīgākais faktors ir budžeta vietu skaits bija, kā arī vecāku un draugu rekomendācijas;
• Pēc studentu domām, lai popularizētu šo studiju programmu skolnieku vidū, jāsūta RTU pārstāvji uz vidusskolām, jāpalielina informācijas apjoms internetā.
• Lai piesaistītu topošos studentus 2014.gadā ir jāizceļ, kādi būs ieguvumi pabeidzot šo programmu un kur būs iespējas strādāt.
• Arī skolēni uzskata, ka internets ir populārākais komunikācijas kanāls, kur atrast nepieciešamo informāciju studiju izvēlei un tāpat kā studenti domā, ka vajadzētu sūtīt RTU pārstāvjus uz Latvijas vidusskolām. Kā arī lai rezultāti būtu efektīvi, jāizvieto reklāma sabiedriskajā transportā.
• Apkopojot skolnieku anketu rezultātus, darba autores secina, ka lai palielinātu studentu skaitu uzņēmējdarbības programmā 2014.gadā, ir jāpalielina budžeta vietu skaits.
• Skolēni noteica efektīvākos komunikāciju kanālus topošo student piesaistīšanai un tie ir – internets, Izstāde “Skola 2014”, kā arī atvērto durvju dienas.
Lai palielinātu „Uzņēmējdarbības un vadīšanas” studentu skaitu 2014. gadā, RTU nepieciešams izvietot pastiprinātu reklāmu internetā, uzsverot programmas prestižumu, budžeta vietu skaitu un ieguvumus, ko studenti iegūs, pabeidzot šo studiju programmu. Kā arī, lai pastiprinātu reklāmas efektivitāti, sūtīt RTU pārstāvjus uz Latvijas vidusskolām, lai prezentētu RTU kā labāko augstskolu, kur iegūt izglītību un uzsvērt programmu, skolas un izglītības priekšrocības.
Projekta veidotāji ieteiktu RTU pārstāvjiem ņemt vērā aptaujas rezultātā iegūto informāciju un izmantot to, ja ir nepieciešamība paaugstināt topošo Uzņēmējdarbības un vadīšanas programmas studentu skaitu.

Author's comment
Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Projekts par populārāko komunikācijas kanālu izvēli, lai piesaistītu topošos uzņēmējdarbības studentus 2014.gadā”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/458800

Send

Email has been sent