Evaluation:
Published: 15.11.2016.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: n/a
References: Not used
Time period viewed: 2010.g. - 2011.g.
 • Samples 'Rīkojuma dokumeti', 1.
 • Samples 'Rīkojuma dokumeti', 2.
 • Samples 'Rīkojuma dokumeti', 3.
 • Samples 'Rīkojuma dokumeti', 4.
 • Samples 'Rīkojuma dokumeti', 5.
 • Samples 'Rīkojuma dokumeti', 6.
 • Samples 'Rīkojuma dokumeti', 7.
 • Samples 'Rīkojuma dokumeti', 8.
 • Samples 'Rīkojuma dokumeti', 9.
 • Samples 'Rīkojuma dokumeti', 10.
 • Samples 'Rīkojuma dokumeti', 11.
 • Samples 'Rīkojuma dokumeti', 12.
Extract

Akciju sabiedrība ”Saulespuķe”
Akcionāru kopsapulces
LĒMUMS
Rīgā
10.01.2011. Nr. 5
Par sabiedrības darba rezultātiem 2010. gadā
Akcionāru kopsapulce konstatē, ka 2010. gadā sabiedrības valde veikusi lielu darbu sa¬biedrības finansiālā stāvokļa stabilizēšanā. Gada laikā apgrozījums palielinājies par 7,3% un tīrā peļņa (pēc nodokļu nomaksas un agrāko saistību nokārtošanas) sasniegusi Ls 550000, (Pieci simti piecdesmit tūkstoši lati, 00 sant.). Taču valde nav izpildījusi iepriekšējās akcionāru sapulces lēmumu par jauna akciju laidiena sagatavošanu un realizāciju.
Akciju sabiedrības „Saulespuķe” akcionāru kopsapulce
NOLĒMA:
1. Atzīt valdes darbību 2010. gadā par apmierinošu. Prēmēt katru valdes locekli ar Ls 1000, (Viens tūkstotis latu, 00 santīmi).
2. Uzdot valdei turpināt darbu 2011. gadā nemainītā sastāvā.
3. Neizmaksāt akciju turētājiem dividendes par 2010. gada rezultātiem, bet visu iegūto peļņu novirzīt pamatkapitāla palielināšanai un sabiedrības darba apjoma paplašināšanai.
(Akcionāru paraksti un atšifrējumi)

Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Rīkojuma dokumeti”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/582523

Send

Email has been sent