Author:
Evaluation:
Published: 04.08.2004.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: n/a
References: Not used
  • Samples 'Darba līgums', 1.
  • Samples 'Darba līgums', 2.
Extract

1.Darbinieks uzsāk sava darba izpildi ar..………………………………………………...
2.Darbinieks tiek pieņemts darbā ar …………………………… darba laiku. Darbinieka darba laiks tiek noteikts …………………… stundas nedēļā.
3.Darba līgums tiek noslēgts uz …………………………….. laiku.
4.Ja darba līgums ir noslēgts uz noteiktu termiņu un pēc šī termiņa iestāšanās neviena no pusēm nav pieprasījusi līgumu izbeigt, un darba attiecības faktiski turpinās, līgums tiek uzskatīts par pagarinātu, uz šī paša līguma nosacījumiem, uz nenoteiktu laiku.
5.Stājoties darbā Darbinieks sniedz un/vai uzrāda Darba devējam visus dokumentus, kas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem nepieciešami stājoties darbā.
6.Darbiniekam ir visas LR normatīvajos aktos paredzētās tiesības.
7.Darbiniekam ir pienākums ievērot Darba devēja iekšējās kārtības noteikumus, šī līguma nosacījumus, ugunsdrošības, darba drošības, higienas un citus LR normatīvajos aktos paredzētos noteikumus.
8.Darbinieks apņemas kvalitatīvi un iekšējās darba kārtības noteikumos paredzētajā kārtībā veikt tam uzticētos darba pienākumus. Pildot savus pienākumus Darbinieks apņemas ievērot Darba devēja amatpersonu un/vai pilnvaroto personu, kuru pakļautībā Darbinieks atrodas, norādījumus un/vai rīkojumus. Darbinieka pienākums ir saudzīgi izturēties pret Darba devēja naudas un materiālajiem līdzekļiem, kas atrodas Darbinieka lietošanā un/vai valdījumā. Darbinieks nav tiesīgs veikt darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Darba devējam.…

Author's comment
Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Darba līgums”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/625472

Send

Email has been sent