Author:
Evaluation:
Published: 15.11.2004.
Language: Latvian
Level: Secondary school
Literature: n/a
References: Not used
  • Practice Reports 'Prakses atskaite darba tiesībās', 1.
  • Practice Reports 'Prakses atskaite darba tiesībās', 2.
  • Practice Reports 'Prakses atskaite darba tiesībās', 3.
  • Practice Reports 'Prakses atskaite darba tiesībās', 4.
  • Practice Reports 'Prakses atskaite darba tiesībās', 5.
  • Practice Reports 'Prakses atskaite darba tiesībās', 6.
  • Practice Reports 'Prakses atskaite darba tiesībās', 7.
  • Practice Reports 'Prakses atskaite darba tiesībās', 8.
Extract

Ievads

Vietu, kur es varētu iziet praksi un izpētīt jautājumus, kas ir paredzēti juridiskas fakultātes programmā, es izvēlējos diezgan ātri.
SIA T ir mana darbavieta, kur jau 1gadu es strādaju par …...
Tieši šo uzņēmumu es izvēlējos kā prakses vietu, bet tas nebūtu iespējams bez vadības atbalsta. Katru gadu uzņēmums dod lielisku iespēju vairākiem studentiem iziet praksi, un realizēt savas mācību laikā iegūtās zināšanas reālā darbā, tam ir liela nozīme. Bet parsvarā tas ir studenti, kuri apgūt tādus prifesijas, ka viesmīlis, bārmenis, pāvaris, grāmatvedis, jurista palīgs.
Prakses laikā man bija jāizpēta Sia juridiskais statuss, īpašuma forma, nosaukums; sabiedrības darbības veidi; sabiedrības personāla raksturojums; Sia vadība; darba organizācija uzņēmumā; personāla vadīšana; personāla darbības juridiskais nodrošinājums un personāla darba apstākļi.
Pamata prakses vieta bija Personāla daļā, bet, lai varētu atbildēt uz jautājumiem par SIA juridisko statusu un personāla darba apstākļiem, gāju pie noteiktajām amatpersonām, kas pārvalda šo jautājumus.


U zņēmējsabiedrības juridiskais statuss
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir dibināts 2002.gada 14.jānvarī.
Izveidotās akciju sabiedrības pilnais nosaukums ir: sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sabiedrība ir juridiskā persona, tai ir patstāvīga bilance, savi norēķinu konti, tai skaitā valūtas konti.
Sabiedrībai ir visas juridiskās personas tiesības un pienākumi atbilstoši likumiem un Statūtiem.
Sabiedrībai ir atsevišķa manta, tā var savā vārdā iegūt mantiskas un nemantiskas tiesības un uzņemties pienākumus, tā var būt prasītāja un atbildētāja tiesā, veikt darījumus Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs saskaņā ar saviem darbības mērķiem un virzieniem.
Sabiedrība atbild par savam saistībām ar visu savu mantu.
Sabiedrībai ir zīmogs ar tās pilnu nosaukumu: sabiedrība ar ierobežotu atbildību“T” un savu simboliku.
Sabiedrības galvenie darbības virzieni ir:
• Tirdzniecība
• Apkalpošana
Ka es jau mineju, SIA “T” ir restorāns. Tas ir galvenais sabiedrības ienākuma avots.
Sabiedrība ir tiesīga veikt arī jebkuru citu saimniecisko darbību, kas saistīta ar tās darbības mērķiem un nav aizliegta ar likumu.

Uzņēmējsabiedrības vadība

Vadības funkcijas ir fiksētas Sia “” statūtos un amatu aprakstos.
Sabiedrības pārvaldes institūcijas ir valde un dalibnieku sapulce
Sabiedrības darbību vada Valde.Valde pārzina un vada visas Sabiedrības lietas. Tā atbild par visu Sabiedrības saimniecisko darbību, kā arī par likumam atbilstošu grāmatvedību.
Valde pārstāv Sabiedrību savas kompetences ietvaros. Tā pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar tās kapitāliem atbilstoši likumu norādījumiem.
Valdes darbu organizē Prezidents, kas sadala pienākumus Valdes locekļiem.

Author's comment
Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Prakses atskaite darba tiesībās”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/754959

Send

Email has been sent