• Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesiskie un praktiskie aspekti

   

  Research Papers46 Law

Author:
Evaluation:
Published: 14.01.2008.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 26 units
References: Used
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 1.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 2.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 3.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 4.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 5.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 6.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 7.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 8.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 9.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 10.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 11.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 12.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 13.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 14.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 15.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 16.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 17.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 18.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 19.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 20.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 21.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 22.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 23.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 24.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 25.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 26.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 27.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 28.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 29.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 30.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 31.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 32.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 33.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 34.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 35.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 36.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 37.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 38.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 39.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 40.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 41.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 42.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 43.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 44.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 45.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 46.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 47.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 48.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 49.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 50.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 51.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 52.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 53.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 54.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 55.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 56.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 57.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 58.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 59.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 60.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 61.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 62.
 • Research Papers 'Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesi', 63.
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Ievads    3
1.  Nepilngadīgo personu noziedzības raksturojums    6
1.1.  Nepilngadīgo noziedzības situācija Latvijā    6
1.2.  Nepilngadīgo noziedzības iemesli    9
1.3.  Pasākumi nepilngadīgo noziedzības ierobežošanā un apkarošanā    15
1.4.  Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļa ģimenēm ar bērniem    18
2.  Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem nepieciešamība    21
2.1.  Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas mērķis un kārtība    21
2.2.  Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu veidi    23
2.3.  Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem" (projekta analīze)    26
3.  Sabiedrisko darbu nepilngadīgajiem piemērošana un izpilde    29
3.1.  Sabiedriskā darba piemērošanas un izpildes kārtība    29
3.2.  Problēmas sabiedriskā darba piemērošanā un izpildē    37
3.3.  Ieteikumi un priekšlikumi sabiedriskā darba veikšanas uzlabošanai    39
4.  Nepilngadīgo ievietošanas sociālās korekcijas iestādēs tiesiskais pamatojums    42
4.1.  Nepilngadīgā ievietošana sociālās korekcijas izglītības iestādē    42
4.2.  Daugavpils Nepilngadīgo prevencijas nodaļa (autores pētījums)    48
  Secinājumi un priekšlikumi    55
  Literatūras un avotu saraksts    60
Extract

Nepilngadīgo noziedzība ir smaga problēma visā mūsu valstī. Tā ir tik liela, ka to noteikti ir jāierobežo un jānovērš. Noziedzīgu nodarījumu subjekti ir nepilngadīgie, un tieši tas ir ļoti bīstami. Nepilngadīgo noziedzība ir bīstamāka par pieaugušo noziedzību. Tā ļoti strauji attīstās. Tās bīstamība izpaudīsies vēl vairāk tad, kad nepilngadīgie kļūs pieauguši. Nepilngadīgo noziedzība Latvijā rāda mūsu valsts sociālās problēmas, negatīvās un nevēlamās tendences ekonomikā, kultūrā un citās sfērās. Šo problēmu nevar novērst, vienīgi sodot pašu nepilngadīgo, it īpaši sodot viņu ar bargiem sodiem, kas „apzīmogotu” viņu par noziedznieku, līdz ar ko liktu nākotnē tādam arī justies. Ir jāmeklē cēloņi tam, jāanalizē tos, kāpēc nepilngadīgo noziedzība mūsu valstī ir tik augsta. Savukārt, sodot nepilngadīgos, jādomā par to, kā viņus pāraudzināt, nevis vienkārši piemērot kādu sodu, lai tikai viņš tiktu sodīts, vai nošķirt likumpārkāpēju no sabiedrības. Nepilngadīgajiem ir jābūt mūsu valsts lepnumam nākotnē, nevis nepareizas audzināšanas un apkārtējo neapdomības vai vienaldzības negatīvajām sekām.
Darba mērķis ir audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana kā prioritāte attiecībā uz nepilngadīgo likumpārkāpēju sodīšanu.…

Author's comment
Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiesiskie un praktiskie aspekti”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/802661

Send

Email has been sent