Author:
Evaluation:
Published: 07.02.2006.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: n/a
References: Not used
  • Summaries, Notes 'Administratīvais process', 1.
  • Summaries, Notes 'Administratīvais process', 2.
  • Summaries, Notes 'Administratīvais process', 3.
  • Summaries, Notes 'Administratīvais process', 4.
  • Summaries, Notes 'Administratīvais process', 5.
  • Summaries, Notes 'Administratīvais process', 6.
  • Summaries, Notes 'Administratīvais process', 7.
  • Summaries, Notes 'Administratīvais process', 8.
  • Summaries, Notes 'Administratīvais process', 9.
  • Summaries, Notes 'Administratīvais process', 10.
  • Summaries, Notes 'Administratīvais process', 11.
  • Summaries, Notes 'Administratīvais process', 12.
Extract

l.Tēma- Administratīvās procesa tiesības, to vispārējie noteikumi un pamatfunkcijas.
1.1. Administratīvā procesa tiesību jēdziens;
Ir nodrošināt demokrātiskas, tiesiskas valsts pamatprincipu, it sevišķi cilvēktiesību, ievērošanu konkrētās publiski tiesiskajās attiecībās starp valsti, no vienas puses, un personu, no otras puses. Pakļaut neatkarīgas, objektīvas un kompetentas tiesu varas kontrolei izpildvaras darbības, kuras attiecas uz konkrētām publiski tiesiskajām attiecībām starp valsti un personu. Nodrošināt tiesību normu tiesisku, precīzu un efektīvu piemērošanu publiski tiesiskajās attiecībās.
Administratīvajiem procesiem piemīt ne tikai visas juridisko procesu pazīmes, bet arī īpatnības: tā ir mērķtiecīga valsts izpildvaras subjektu darbība; valsts administrācijas darbība ir vērsta uz konkrētu, tai uzticētu lietu izlemšanu saskaņā ar likumiem; valsts administrācijas darbību pilnīgi, detalizēti, precīzi regulē administratīvās tiesības – precīzāk – to administratīvi procesuālās normas; administratīvie procesi parasti ir vienkāršāki no procedūras viedokļa. Lietas var izskatīt rakstiski vai mutiski.
1.2. Administratīvais akts- administratīvā procesa centrālais jēdziens;
Ar administratīvoprocesu visbiežāk lietotā nozīmē saprot administratīvo aktu izdošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. Administratīvajam aktam jāatbilst administratīvā procesa principiem.

Author's comment
Atlants