Author:
Evaluation:
Published: 08.07.2005.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 5 units
References: Not used
 • Research Papers 'Valsts varas dalīšanas princips', 1.
 • Research Papers 'Valsts varas dalīšanas princips', 2.
 • Research Papers 'Valsts varas dalīšanas princips', 3.
 • Research Papers 'Valsts varas dalīšanas princips', 4.
 • Research Papers 'Valsts varas dalīšanas princips', 5.
 • Research Papers 'Valsts varas dalīšanas princips', 6.
 • Research Papers 'Valsts varas dalīšanas princips', 7.
 • Research Papers 'Valsts varas dalīšanas princips', 8.
 • Research Papers 'Valsts varas dalīšanas princips', 9.
 • Research Papers 'Valsts varas dalīšanas princips', 10.
 • Research Papers 'Valsts varas dalīšanas princips', 11.
 • Research Papers 'Valsts varas dalīšanas princips', 12.
 • Research Papers 'Valsts varas dalīšanas princips', 13.
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Ievads    3
  Īss ieskats valsts varas dalīšanas vēsturē    4
  Valsts varas dalīšana    5
  Likumdevējvara    5
  Izpildvara    7
  Tiesu vara    9
  Nobeigums    12
  Izmantotās literatūras saraksts    13
Extract

Valsts varas dalīšanas princips ir netiešās demokrātijas izpausme. Demokrātija var pastāvēt tikai tad, ja cilvēkiem (pilsoņiem) ir dota iespēja īstenot savu gribu, intereses, būt valsts aizsargātiem.
Tiesības uz vienlīdzību likuma priekšā ir būtiskas jebkurai taisnīgai un demokrātiskai sabiedrībai, taču demokrātiska valsts nevar garantēt, ka dzīvē visiem klāsies vienādi. Katram dzīvē ir jāstrādā, jāpieliek ne mazums pūļu, lai kaut ko panāktu. Un valsts uzdevums ir nodrošināt nepieciešamos apstākļus, lai pilsoņi netraucēti un pilnvērtīgi , likuma ietvaros varētu realizēt savus mērķus.
Valsts vara ir vienota, to nevar sadalīt, var dalīt tās funkcijas.
Šodien varu iedala:
Likumdošanas vara - Saeima;
Izpildvara - Ministru Kabinets;
Tiesu vara - tiesu sistēma (Augstākā tiesa, apgabaltiesa, rajonu (pilsētu) tiesa).
Varas dalīšanas principi ir noteikti Satversmē, kur ir teikts, ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Saeima pārstāv un izsaka Latvijas tautas gribu. Ministru Kabinets izpilda Saeimas (tauta) izdotos likumus. Tiesu sistēma nodrošina cilvēku tiesību aizsardzības principu.
Šajā darbā tiek sīkāk aprakstīts valsts varas dalīšanas princips, tā izpausmes, kā darbojas katra vara, vai tās ir saistītas savā starpā, galvenās funkcijas un mērķi.…

Author's comment
Atlants