Evaluation:
Published: 30.01.2003.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 4 units
References: Not used
 • Research Papers 'Komunikācijas process pašvaldības iestādē "Jelgavas Izglītības pārvalde"', 1.
 • Research Papers 'Komunikācijas process pašvaldības iestādē "Jelgavas Izglītības pārvalde"', 2.
 • Research Papers 'Komunikācijas process pašvaldības iestādē "Jelgavas Izglītības pārvalde"', 3.
 • Research Papers 'Komunikācijas process pašvaldības iestādē "Jelgavas Izglītības pārvalde"', 4.
 • Research Papers 'Komunikācijas process pašvaldības iestādē "Jelgavas Izglītības pārvalde"', 5.
 • Research Papers 'Komunikācijas process pašvaldības iestādē "Jelgavas Izglītības pārvalde"', 6.
 • Research Papers 'Komunikācijas process pašvaldības iestādē "Jelgavas Izglītības pārvalde"', 7.
 • Research Papers 'Komunikācijas process pašvaldības iestādē "Jelgavas Izglītības pārvalde"', 8.
 • Research Papers 'Komunikācijas process pašvaldības iestādē "Jelgavas Izglītības pārvalde"', 9.
 • Research Papers 'Komunikācijas process pašvaldības iestādē "Jelgavas Izglītības pārvalde"', 10.
 • Research Papers 'Komunikācijas process pašvaldības iestādē "Jelgavas Izglītības pārvalde"', 11.
 • Research Papers 'Komunikācijas process pašvaldības iestādē "Jelgavas Izglītības pārvalde"', 12.
 • Research Papers 'Komunikācijas process pašvaldības iestādē "Jelgavas Izglītības pārvalde"', 13.
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Ievads    3
  Komunikācijas procesa shēma    4
  Darba dalīšana, funkciju sadale un izpilde    4
  Saimnieciskās daļas funkcijas    5
  Grāmatvedības funkcijas    6
  Metodiski informatīvais centrs (MIC)    6
  Komunikācijas process    7
  Starptautiskās attiecības    8
  Secinājums    9
  Izmantotā literatūra    10
Extract

Cik dažādu veidu ir organizācijas, tik dažādu mērķi ir katrai no tām. Piemēram, bankas piedāvā finansu pakalpojumus, skolas organizē izglītības procesu utt. Valsts institūcijas, mācību iestādes, slimnīcas un tamlīdzīgas nekomerciālas organizācijas neuztrauc peļņas iegūšana, tām pamatā jādomā par izdevumu samazināšanu. Šīs organizācijas sniedz konkrētus pakalpojumus ierobežotu budžeta līdzekļu ietvaros.
Nekomerciālām organizācijām raksturīga arī mērķu daudzveidība. Jo sarežģītāka ir organizācija, jo vairāk tai ir savstarpēji saistītu mērķu.
Tātad var secināt, ka katra organizācija darbojas ar saviem konkrētiem mērķiem. Lai tos īstenotu, organizācijaiir jāpārveido resursi.
Organizācijas izmanto šādus resursus:
cilvēku resursi (menedžeri, strādnieki);
finansu resursi (īstermiņa, ilgtermiņa kapitāls);
materiālu resursi (pamatlīdzekļi, izejvielas, gatavā produkcija);
informācijas resursi (lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dati).
Mērķis - Jelgavas Izglītības pārvalde ir pašvaldības iestāde, kas profesionāli risina pašvaldības kompetencē esošos izglītības jautājumus. Izglītības pārvaldes galvenais uzdevums ir realizēt valsts un pašvaldības izglītības politiku Jelgavas domes deleģētās kompetences ietvaros.
Izglītības pārvalde risina jautājumus saistītus ar izglītību, pedagogu profesionālās meistarības un kvalifikācijas celšanu , pašvaldības un valsts budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu, Izglītības procesa nodrošināšanu svarīgs faktors ir mācību materiālā bāze, izglītības vide, kura sekmē mērķtiecīgu izglītošanās procesu.

Struktūra - Izglītības pārvaldes struktūrvienības ir :
Pārvalde,
Centralizētā grāmatvedība,
Saimnieciskā daļa,
Metodiski informatīvais centrs (turpmāk MIC).

Darba dalīšana, funkciju sadale un izpilde

Darbs tiek dalīts starp struktūrām. Struktūrvienības ir institūcijas, kas veic no pašvaldības Izglītības pārvaldes deleģētu autonomu izglītības pārvaldes funkcijas.

Funkcijas Pārvalde atbild par izglītības likumdošanas un citu tiesību aktu, kas saistīti ar pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas, speciālo, arodu un interešu izglītību, ievērošanu un realizēšanu pilsētas administratīvajā teritorijā. Piedalās izglītības stratēģijas veidošanā pilsētā.…

Author's comment
Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Komunikācijas process pašvaldības iestādē "Jelgavas Izglītības pārvalde"”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/871472

Send

Email has been sent