Author:
Evaluation:
Published: 04.04.2006.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 3 units
References: Not used
 • Business Plans 'SIA "Sales Leader"', 1.
 • Business Plans 'SIA "Sales Leader"', 2.
 • Business Plans 'SIA "Sales Leader"', 3.
 • Business Plans 'SIA "Sales Leader"', 4.
 • Business Plans 'SIA "Sales Leader"', 5.
 • Business Plans 'SIA "Sales Leader"', 6.
 • Business Plans 'SIA "Sales Leader"', 7.
 • Business Plans 'SIA "Sales Leader"', 8.
 • Business Plans 'SIA "Sales Leader"', 9.
 • Business Plans 'SIA "Sales Leader"', 10.
 • Business Plans 'SIA "Sales Leader"', 11.
 • Business Plans 'SIA "Sales Leader"', 12.
 • Business Plans 'SIA "Sales Leader"', 13.
 • Business Plans 'SIA "Sales Leader"', 14.
 • Business Plans 'SIA "Sales Leader"', 15.
 • Business Plans 'SIA "Sales Leader"', 16.
 • Business Plans 'SIA "Sales Leader"', 17.
 • Business Plans 'SIA "Sales Leader"', 18.
 • Business Plans 'SIA "Sales Leader"', 19.
 • Business Plans 'SIA "Sales Leader"', 20.
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Ievads    3
1.  Uzņēmuma “Sales Leader” raksturojums    4
2.  Uzņēmuma organizatoriskā struktūra    5
3.  Pakalpojuma raksturojums    8
4.  Apkārtējās vides novērtējums    9
4.1.  SIA “Sales Leader” partneri un piegādātāji    9
4.2.  SIA “Sales Leader” potenciālie pircēji    9
4.3.  SIA “Sales Leader” konkurences analīze    10
4.4.  Pārdošanas veicināšanas programma    10
4.5.  SVID analīze    11
5.  Finanšu aprēķini    12
5.1.  ākuma bilance    12
5.2.  Pamatlīdzekļi    12
5.3.  Mazvērtīgie instrumenti un materiāli    14
5.4.  Komunālie maksājumi    15
5.5.  Peļņas vai zaudējuma aprēķins    15
5.6.  Naudas plūsmas plāns    16
5.7.  Beigu bilance    17
5.8.  Ekonomiskie rādītāji    17
5.8.1.  Likviditāte    17
5.8.2.  Rentabilitāte    17
5.8.3.  Aktivitāte    18
5.8.4.  Maksātspēja    18
  Secinājumi    19
  Bibliogrāfiskais saraksts    20
Extract

Uzņēmuma „Sales Leader” raksturojums

Uzņēmums nodarbosies ar sekojošu pakalpojumu sniegšanu:

• Pārtikas produktu reklamēšana pielietojot produkcijas degustācijas.
• Nepārtikas produktu reklamēšana: mūtiskas informācijas sniegšana potenciāliem pircējiem, brošūru dalīšana.
• Atsevišķa veida produkcijas iepakošana (piemēram, dāvanu komplektu iepakošana).

Veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešams uzstādīt sekojošus stratēģiskos mērķus, piecu gadu laikā:

• Kļūt par vienu no vadošajām tiešo personisko kontaktu reklāmas aģentūru.
• Nodrošināt kapitāla ienesīgumu 40% līmenī;
• Pastāvīgi nodrošināt ne mazāk kā 10 dažādu projektu vienlaicīgu vadīšanu.

Taktiskie mērķi:

• Atdot bankas kredītu līdz 2011. gada martam;
• 2 gadu laikā palielināt darbinieku štatu līdz 50 cilvēkiem;
• Nodrošināt nepārtrauktu jauno projektu meklēšanu;
• Nepārtraukti veikt personāla darba izpildes kontroli un veikt apmācības, mēklēt jaunus iniciatīvus darbiniekus, salīdzināt viņa darba ražīgumu ar esošājiem, tāda veidā nodrošinot pakalpojumu augstu kvalitāti.

Uzņēmuma misija : Nodrošināt Latvijas pircēju informētību un ieinteresētību kvalitatīvas produkcijas iegādāšanā, sniedzot uzņēmumiem uzticamus tiešo personisko kontaktu reklāmas pakalpojumus.


Author's comment
Atlants