Author:
Evaluation:
Published: 14.01.2005.
Language: Latvian
Level: Secondary school
Literature: n/a
References: Not used
  • Essays 'Tiesību (tiesiskā) valsts un konsolidētā demokrātija', 1.
  • Essays 'Tiesību (tiesiskā) valsts un konsolidētā demokrātija', 2.
  • Essays 'Tiesību (tiesiskā) valsts un konsolidētā demokrātija', 3.
Extract

Mūsdienu valsts konstitūcijas ir balstītas uz to, ka pilsoņi formulē legālo sabiedrību. Kā arī uz to, ka indivīdiem ir jābūt tolerantiem vienam pret otru un cienīt un pakļauties likumam. Ir uzsvērts, ka indivīdiem ir jāzina individuālās tiesības un būt par tas tiesības nesējiem.
Konsolidētās demokrātijas teorija ir balstīta uz to, ka indivīdiem ir jāgarantē individuālās tiesības, izvēles brīvību un funkcionēšanas jeb darbības brīvību. Konsolidētai demokrātijai un tiesiskai valstij ir arī raksturīgs tas faktors, ka, ja rodas konflikts starp indivīdiem vai indivīda grupām, tad to ir jāatrisina tiešā; kā arī tāds aspekts, ka indivīdam ir tiesības parealizēties. Tas nozīmē, ka viņam ir tiesības uz savas dzīves mērķa realizēšanu.…

Author's comment
Atlants