Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ
  • Paulu Koelju romāna "Nelabais un senjorita Prima" analīze

     

    Essays9 Literature

9,99 € Add to cart
Add to Wish List
Want cheaper?
ID number:578509
Evaluation:
Published: 14.01.2005.
Language: Latvian
Level: Secondary school
Literature: n/a
References: Not used
Extract

Bra­zī­lie­šu raks­tniek Pa­ulu Ko­el­ju ro­māns „Ne­la­bais un sen­jo­ri­ta Pri­ma” ta­pis 2000.ga­dā, tul­kots lat­vie­šu va­lo­dā 2002.ga­dā. Ša­jā ro­mā­nā tiek ru­nāts par zau­dē­ju­mu, bai­lēm no ne­zi­nā­mā un dros­mi mai­nīt sa­vu lik­te­ni, par to, ko katrs cil­vēks spēj, ja vi­ņam tiek do­ta vien­rei­zē­ja ie­spē­ja pie­pil­dīt sa­vus sap­ņus. Ar šo ro­mā­nu raks­tnieks no­slēdz tri­lo­ģi­ju par mī­les­tī­bu (Es sē­dē­ju pie Ped­ro upes un rau­dā­ju), nā­vi (Ve­ro­ni­ka grib mirt) un va­ru (Ne­la­bais un sen­jo­ri­ta Pri­ma) — par pār­bau­dī­ju­miem, kas ne­dē­ļas lai­kā pil­nī­bā iz­mai­na ro­mā­na gal­ve­no va­ro­ņu lik­te­ņus.
Ro­māns stās­ta par pār­bau­dī­ju­miem, ko Viskosas cie­ma­ti­ņa ie­dzī­vo­tā­jiem uz­liek kāds sve­ši­nieks, par to, cik stiprs sa­vā rak­stu­rā spēj būt cil­vēks, kad tam tiek pie­dā­vāts zelts un pil­sē­ti­ņas uz­plau­kums ap­mai­ņa pret vie­nu cil­vē­ka upu­ri, vien­al­ga pret ku­ra pil­sē­ti­ņas ie­dzī­vo­tā­ja nā­vi. Ro­māns at­klāj, ka cil­vēks ir ga­tavs uz vi­su, pat past­rā­dāt no­zie­gu­mu, lai ie­gū­tu sev zel­tu, ba­gā­tī­bu, un vi­ņu ap­tu­rēt var ti­kai bai­les no so­da.…

Author's comment
Work pack:
GREAT DEAL buying in a pack your savings −3,48 €
Work pack Nr. 1214016
Load more similar papers

Atlants

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register