Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ
11,49 € Add to cart
Add to Wish List
Want cheaper?
ID number:663233
 
Author:
Evaluation:
Published: 25.11.2008.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 29 units
References: Used
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  IEVADS    6
I.  Pedagogu un vidusskolēnu saskarsmes veidošanās noteicošo faktoru teorētiskā analīze    9
1.  Saskarsmes būtība    9
1.1.  Saskarsmes jēdziens    9
1.2.  Saskarsmes struktūra    10
1.2.1.  Komunikācija    10
1.2.2.  Interakcija, percepcija un identifikācija    11
1.3.  Verbālā un neverbālā komunikācija    13
1.4.  Saskarsmes barjeras un šķēršļi    18
2.  Saskarsmes veidošanās noteicošās pazīmes    20
2.1.  Pirmais iespaids    20
2.2.  Stereotipi    21
2.3.  Tolerance un savstarpējā cieņa    22
2.4.  Prasme runāt un prasme klausīties    23
2.5.  Vispusīgas zināšanas (pedagogam – profesionālā kompetence)    24
3.  Vidusskolnieka vecumposma raksturojums    24
3.1.  Psihosociālā attīstība    24
3.2.  Kognitīvā attīstība    27
3.3.  Fiziskā attīstība    28
4.  Teorētiskā pētījuma gaitā iegūtie secinājumi    29
II.  Pedagogu un vidusskolēnu saskarsmes veidošanās noteicošo faktoru empīriskā pārbaude    30
1.  Pētījuma bāzes raksturojums    30
2.  Izvēlēto pētījuma metožu pamatojums un to apraksts    30
3.  Empīriskā pētījuma norise    30
3.1.  Pētījuma posmi un to apraksts    30
3.1.1.  Pirmais posms    30
3.1.2.  Otrais posms    30
3.1.3.  Trešais posms    31
3.1.4.  Ceturtais posms    31
3.1.5.  Piektais posms    31
3.1.6.  Sestais posms    33
3.1.7.  Septītais posms    34
3.1.8.  Astotais posms    34
3.1.9.  Devītais posms    34
4.  Empīriskā pētījuma gaitā iegūto rezultātu interpretācija    34
4.1.  Pētījuma 9. posmā veiktās faktoru analīzes rezultātu interpretācija    38
5.  Empīriskā pētījuma gaitā iegūtie secinājumi    41
  Nobeigums    43
  Izmantotā literatūra    45
  Pielikumi    47
1.  pielikums. Empīriskā pētījuma anketaptaujas 1. etapa anketas paraugs    48
2.  pielikums. Empīriskā pētījuma anketaptaujas 2. etapa anketas paraugi    49
1.  Skolotāja anketa    49
2.  Skolēna anketa    50
6.  pielikums. Pētījuma 5. posmā iegūtās datu matrices ticamības pārbaudes rezultāti    56
7.  pielikums. Empīriskā pētījuma 5. posmā iegūtās datu matrices aprakstošās statistikas tabula    57
9.  pielikums. Pētījuma 7. posmā iegūto datu matriču aprakstošā statistika    60
1.  Kopējās un 1. – 4. datu matriču aprakstošā statistika    60
2.  Veicinošo un traucējošo pazīmju aprakstošā statistika    61
1.  Pazīmju kopējā vērtējuma salīdzinājums    63
2.  Pazīmju vērtējuma salīdzinājums starp respondentu tipiem    64
3.  Pazīmju vidējo vērtējumu salīdzinājums    69
Extract

Pētījuma aktualitāte
Cilvēka dzīve ir nepārtraukts process, kura būtiska sastāvdaļa ir komunikācija jeb
saskarsme. Lielākā daļa ikdienas kustību, skatienu, žestu un pieskārienu ir „saruna”, kas kautkādā mērā ietekmē indivīda apkārtējo vidi un cilvēkus.
Savstarpējā saskarsme pēc būtības ir ļoti komplicēts process, kura kvalitāte un progress
atkarīgs no dažādiem būtiskiem faktoriem: saskarsmes dalībnieku saskarsmes prasmēm,
inteliăences, (darbā) profesionālās kompetences un katras personības individuālajām īpašībām
– temperamenta un rakstura.
Skolēna un skolotāja saskarsme ir viens no aspektiem, kurš veicina vai gluži otrādi –
traucē veiksmīgu pedagoģiskā procesa norisi. Lai organizētu mācību procesu, kurš orientēts
uz skolēna mācīšanos un progresu, pedagogam jāprot pielietot ne tikai atbilstošas metodes un
mācību darba organizatoriskās formas, bet arī jāiedvesmo, jāiedrošina un jāmotivē (jācenšas
motivēt) ar savu personību, labvēlīgu attieksmi un runu.
„Katram ir svarīgi uzticēt kādam savus pārdzīvojumus – gan pozitīvos, gan negatīvos.”
[16] Nereti vidusskolas skolotājs vismazāko uzmanību pievērš tieši saskarsmei ar skolēnu,
tādējādi izraisot pretēju reakciju vēlamajai. Jebkurā vecumā skolēnam ir vajadzīga saskarsme
ar draugiem, klasesbiedriem un skolotāju, kura personā viņš meklē atbalstu un sabiedroto.
Būtiskākais iemesls, kādēļ bakalaura darba temats ir saistīts ar saskarsmes veidošanos,
ir darba autora personīgā interese un vēlme nākotnē šo tematu pētīt padziļināti, jo, pasniedzot
austrumu cīņas ļoti dažāda vecuma audzēkņiem, autors ir sastapies ar dažnedažādām
saskarsmes problēmām, kuras ne vienmēr ir varējis pilnīgi atrisināt.
Svarīgi ir apzināties, ka pie neveiksmēm saskarsmes procesā visbiežāk nav „vainīgs”
(un meklēt vainīgos vispār nevajag) tikai viens saskarsmes partneris, jo saskarsme pārsvarā ir
divpusējs process, kura laikā partneri savstarpēji mijiedarbojas, tātad – attiecīgi reaăē viens uz
otra komunikācijas paņēmieniem. Ņemot vērā to, ka saskarsme ir process, pēc kura tiecas
jebkurš cilvēks, lai apmierinātu savas sociālpsiholoģiskās vajadzības, ir interesanti izanalizēt
un salīdzināt dažādus teorētiskos avotus ar praktiskiem novērojumiem, kas ne vienmēr sakrīt.
Gan darba autora novērojumi, gan veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka ir daĜa indivīdu,
kuru saskarsmi nevar pamatot ar kādām konkrētām definīcijām vai likumībām. Ar to jārēėinās
arī pedagogiem, jo jebkurš bērns ir īpašs, ikviens ir individualitāte, personība un ikviens ir ar
„īpašām” vajadzībām. Katram audzēknim vajadzīga individuāla un personiska attieksme, un
tās viena no sastāvdaļām ir saskarsmes „netaustāmā” daļa, respektīvi – neverbālā
komunikācija un tās veidi, kuru pārsvarā visi teorētiskajā pētījumā analizētie autori min kā
svarīgāko saskarsmes komponenti.…

Author's comment
Work pack:
GREAT DEAL buying in a pack your savings −7,48 €
Work pack Nr. 1128196
Load more similar papers

Atlants

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register