Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ
21,48 € Add to cart
Add to Wish List
Want cheaper?
ID number:515833
 
Author:
Evaluation:
Published: 06.07.2006.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 31 units
References: Used
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Anotācija    4
  Annotation    5
  Ievads    6
1.  Zīmola veidošana ka līdzeklis pastāvīgo klientu skaita palielināšanai    9
1.1.  Zīmols un tā nozīme modernajā pasaulē    10
1.2.  Svarīgākās zīmola funkcijas    13
1.3.  Zīmola veidošanas būtība un Latvijas e-tirgum piemērotas zīmola attīstīšanas stratēģijas    16
1.3.1.  Eksistējošo zīmolu attīstība, pielietojot graušanu    19
1.3.2.  Zīmes leģitīmisma nevājinoša zīmola paplašināšana    22
1.3.3.  Vīrusu mārketings kā efektīvākais un lētākais zīmola attīstīšanas paņēmiens Internetā    24
1.4.  Zīmola veidošanas kļūdas    27
1.4.1.  Eksistējoša zīmola veidošanas bieži pieļautas kļūdas    27
1.4.2.  Jauna zīmola veidošanas kļūdas    28
2.  E-komercija kā zīmola veidošanas vide    30
2.1.  E-komercijas definējums un būtība    31
2.2.  E-komercijas priekšrocības modernā tirgus apstākļos    33
2.2.1.  E-komercijas ģeogrāfiskas neierobežotības priekšrocības izklaides industrijā vai “The Long Tail” koncepcija    34
2.3.  Latvijas e-komerciju stimulējošie un bremzējošie faktori    36
2.4.  E-komercijas ietekme uz uzņēmējdarbību kopumā    37
2.5.  E-komercijas līderu pieredzes pareiza izmantošana vai “Web 2.0” koncepcija    39
2.5.1.  “Web 1.0” un “Web 2.0” koncepcijas atšķirību apskats    41
2.5.2.  “Web 2.0” ēras līderu pieredze vai “10 soli lai izveidotu veiksmīgu “Web 2.0” uzņēmumu”    43
3.  Latvijas Interneta resursu zīmolu analīze    45
3.1.  Vispārīgs Latvijas Internetā pastāvošās situācijas apskats    45
3.2.  Anketēšanas rezultātu vispārīgs apskats    48
3.3.  Anketēšanas rezultātā noteikto Latvijas Interneta resursu zīmolu līderu analīze    53
  Secinājumi un priekšlikumi    58
  Izmantotās literatūras un avotu saraksts    61
Extract

Bakalaura darba temats ir “Interneta resursu zīmola veidošana Latvijā”. Galvenais darba mērķis ir sniegt skaidru un objektīvu priekšstatu par pastāvošu situāciju Latvijas Internetā esošiem e-uzņēmējiem vai iesācējiem šajā industrijā. Otrais mērķis ir izanalizēt šo situāciju un piedāvāt praktiskus padomus kā šajā nozarē sasniegt izvirzītos mērķus.
Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, kas veidotas, lai nodrošinātu loģisku un secīgu informācijas izklāstu, noteiktā mērķa sasniegšanai. Darba autors apkopoja dažādu autoru viedokļus un mēģināja konkrētāk un pilnīgāk izklāstīt šīs tēmas teorētisko aspektu.
Pirmā nodaļā tika apskatīta teorija par zīmola veidošanu, zīmola būtība un nozīme uzņēmējdarbībā, zīmola veidošanas būtība un nozīme uzņēmējdarbībā. Tika piedāvātas dažas zīmola attīstīšanas stratēģijas, kuros būtu iespējams pielietot vietējā Interneta resursu tirgū, kā arī dažus piemērus kad un kā šīs stratēģijas tika pielietotas. Šajā daļā tika apskatīti arī paņēmieni no kuriem jāizvairās, kā arī kas notika kad uzņēmumi tomēr tos pielietoja.
Otrā nodaļa tika veltīta e-komercijai – tika aprakstīta e-komercijas būtība, tās nozīme modernajā pasaulē un modernajā uzņēmējdarbībā. Tika apskatītas dažas koncepcijas, kuras šobrīd ir populārākās ārzemju Interneta resursu turētāju vidē.
Trešā daļa ir veltīta Latvijas Internetam un tās analīzei. Tika apskatīta Interneta attīstības dinamika, ka arī lietotāju nodarbības un uzskati par to.
Balstoties uz trešajā nodaļā veiktajiem pētījumiem par Latvijas Interneta resursu tirgu, kā arī teorijas par zīmola veidošanu un e-komerciju analīzes, autors piedāvāja savus secinājumus un priekšlikumus veiksmīgai e-uzņēmēju darbībai e-tirgū.
Darba veidošanā ir izmantotas ekonomiskās, statistiskās un skaitliskas informācijas analīze, anketēšana un salīdzināšanas metodes, latviešu un ārzemju literatūras pētīšana, kā arī tulkošana, Interneta resursu pētīšana. Uzskatāmākai datu atspoguļošanai izmantoti attēli un tabulas. Kā informācijas avots pārsvarā tika izmantota autoru darbi latviešu, angļu un krievu valodās un Interneta resursi ar attiecīgo tematiku.
Šo darbu var izmantot kā palīgmateriālu, lai atrastu nepieciešamas atbildes uz jautājumiem par zīmola veidošanu, e-komerciju, situāciju Latvijas Interneta resursu tirgū pastāvošiem e-uzņēmējiem vai tiem, kas tikai sāk darboties Latvijas e-tirgū.
Pēdējos četros gados Latvijas Internets, vai .lv zona, strauji attīstās un pilnveidojas. Spriežot pēc “Pulse.lv” Interneta monitoringa datiem, šogad aktīvo Interneta lietotāju skaits ir 3 reizes lielāks nekā 2002. gadā. Par aktīvo “.lv zonas” attīstīšanos liecina arī tādi fakti, kā piemēram, Latvijas populārākajā sociālajā tīklā “Draugiem.lv” jau reģistrējušies vairāk nekā 590000 cilvēku un to skaits arvien pieaug. Pieņemot, ka Latvijā dzīvo aptuveni 2290000 cilvēku, šis skaitlis izskatās gandrīz neticami. Tas praktiski nozīmē, ka ievietojot reklāmu šī sociālā tīklā, reklāmdevējs prezentē savu produktu katram ceturtajam Latvijas iedzīvotājam. Reti kad kāds cits masu mēdiju līdzeklis var piedāvāt līdzīgus rezultātus. Arī ņemot vērā dažas Interneta reklāmas īpašības, tās cenu, ietekmi uz Interneta lietotāju, kā arī Interneta lietotāju grupas sastāvu, var droši secināt, ka Internets ir “reklāmdevēju paradīze”. Tas tomēr būtu kļūdains secinājums. Visi pasaules slavenie eksperti šajā jomā pievērš uzmanību tam, ka Interneta lietotāji arvien mazāk reaģē uz reklāmu: arvien mazāk klikšķina uz banneriem un arvien biežāk pielieto speciālas programmas, lai vispār izdzēstu reklāmu no apmeklētajām lapām. Interneta resursiem arvien grūtāk izdzīvot, jo Interneta lietotāji visā pasaulē ir noguruši no reklāmas un visādi izvairās no šī resursu lielākās peļņas avota. Tas, protams, jau nozīmē, ka Internets ir pavisam nelabvēlīga vide reklāmdevējiem, bet lielākai Interneta portālu daļai reklāma ir vienīgais peļņas avots. Šajā fonā paradoksāli izskatās “Google” kurš veiksmīgi attīstās un gūst arvien lielāku peļņu no sava Interneta konteksta reklāmas servisa “Google AdSense”.
Kāpēc daži uzņēmumi nodarbojas ar e-komerciju, izdzīvo Internetā un strādā ar peļņu, bet citi tikai zaudē naudu? Tas ir svarīgākais jautājums uz kuru katram uzņēmējam šajā nozarē jāzina atbilde. Autors mēģinās noteiktos ietvaros sniegt atbildi uz šo jautājumu tiem uzņēmējiem, kuri jau strādā vai tikai sāk strādāt Latvijas Internetā.
Protams, Internetu uzņēmējdarbībā var pielietot dažādi un e-komercija ir ietilpīgs jēdziens, tāpēc vajadzīgi daži precizējumi. Šī darbā ietvaros Internets tiks apskatīts kā e-komercijas vide, precīzāk - autors apskatīs tikai to e-komercijas segmentu, kurš ir saistīts ar virtuālo pakalpojumu sniegšanu. Šajā segmentā autors apskatīs tos projektus, kurus mērķu sasniegšana un veiksmīga darbība ir atkarīga no liela apmeklētāju skaita. Starp visiem minētiem projektiem lielāka uzmanība tiks pievērsta tiem projektiem kuri atrodas sekojošās kategorijās: sociālie tīkli (“Draugiem.lv”, “Draugi.one.lv”, “Amigos.inbox.lv” utt.), forumi (“Latforums.lv”, “Reply.lv”, “Forums.delfi.lv” utt.), ziņu portāli (“Delfi.lv”, “Apollo.lv”,“TvNet.lv” utt.) un meklētāji (“Smart.delfi.lv”, “Internet.lv” utt.). Apmeklētības palielināšana parasti ir tikai posms citu mērķu sasniegšanai, tomēr pētāmajā segmentā šis posms ir obligāts, un bez tā neizdzīvos neviens projekts. Ņemot vērā iepriekšminētos ierobežojumus, autors gribētu pievērst uzmanību tam, ka šī darba ietvaros pētījumu un secinājumu precizitātes dēļ, apmeklētāju skaita palielināšana tiks pārveidota par galu mērķi. Tas nozīmē, ka šajā darbā lielāka uzmanība tiks pievērsta tieši apmeklēšanas paaugstināšanai un šis auditorijas efektīvai izmantošanai tālāko uzņēmuma mērķu sasniegšanai.
Izstrādājot šī darbu, tika nostādīti vairāki uzdevumi. Pirmais uzdevums ir veikt vispārīgu “.lv zonas” analīzi: apskatīt pastāvošo situāciju, noteikt un izpētīt līderus šajā nozarē. Analīze tiks veikta, pamatojoties uz publiski pieejamiem datu avotiem, publikācijām, kā arī uz anketēšanas rezultātiem. Autors uzskata, ka līderu noteikšana un pētīšana ir šī darba galvenais uzdevums, jo tieši līderu pieredzes analīze palīdzēs precīzāk noteikt tos posmus, kuri ir obligāti veiksmīgai darbībai šajā industrijā.
Otrais uzdevums ir, pamatojoties uz iepriekšējo analīzi, izstrādāt rekomendācijas uzņēmējiem, kuri jau strādā vai tikai sāk strādāt šajā jomā. Izstrādājot rekomendācijas, autors pieņem, ka Interneta resursu zīmola veidošana ir tas galvenais process, kura rezultātā visātrāk un vislētāk pilnībā tiks sasniegts galu mērķis – apmeklētības palielināšana. Darbā, protams, tiks apskatīti arī citi procesi, kuri var palīdzēt uzņēmumam sasniegt gals mērķi, tomēr zīmola veidošana tiks uzskatīta par to procesu, kurš visoptimālāk var nodrošināt šo mērķi sasniegšanu. Šī izvēles pamatojums tiks aprakstīts tālāk darbā.
Šī darbā ietvaros virtuāla zīmola veidošana tiks apskatīta no tā viedokļa, ka reāla un virtuāla zīmola veidošanas procesi konceptuāli neatšķiras. Tas nozīme kā šī darbā tiek pieņemts, ka pielietojot reāla zīmola veidošanas teoriju virtuālam un reālam zīmolam tiek sasniegti vienādi rezultāti. Šajā sakarā autors apskatīs arī reālo uzņēmumu zīmolu veidošanas pieredzi un izanalizēs tās kļūdas, lai izstrādātu rekomendāciju kopu, kuru varētu pielietot virtuāliem uzņēmumiem.
Trešais šī darba uzdevums ir pamēģināt noteikt Latvijas Interneta potenciālu, noteikt virzienus, kuros uzņēmējiem būtu izdevīgi strādāt. Pildot šo uzdevumu, autors vispirms vispārīgi apskatīs un novērtēs Interneta līderu pieredzi šajā nozarē. Autors arī apskatīs aktuālākās pasaules tendences šajā jomā, pievēršot lielāku uzmanību galvenajai visa Interneta attīstības koncepcijai – “Web 2.0”. Latvijas Interneta potenciālu un tā virzienu ar lielāko potenciālu noteikšana tiks veikta, pamatojoties uz Latvijas Internētas pastāvošas situācijas analīzi pielietojot “Web 2.0” koncepciju. Šajā darbā “Web 2.0” koncepcija tiks uzskatīta par labāko attīstības koncepciju un citas koncepcijas netiks ņemtas vērā un netiks apskatītas. Šīs izvēles pamatojums tiks aprakstīts tālāk darbā.
Galvenais darba mērķis ir sniegt skaidru un objektīvu priekšstatu par pastāvošo situāciju tajā Latvijas Interneta segmentā, kuram ir lielākais potenciāls un kurā ir visvairāk iespēju, esošajiem e-uzņēmējiem vai iesācējiem šajā industrijā. Otrais mērķis ir izanalizēt šo situāciju un piedāvāt praktiskus padomus kā šajā nozarē sasniegt izvirzītos mērķus caur apmeklētāju skaita palielināšanu pielietojot zīmola veidošanu.…

Author's comment
Load more similar papers

Atlants

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register