Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ
21,48 € Add to cart
Add to Wish List
Want cheaper?
ID number:238640
 
Author:
Evaluation:
Published: 25.10.2004.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 55 units
References: Used
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  ANOTĀCIJA Latviešu valodā    3
  ANOTĀCIJA Angļu valodā    4
  ANOTĀCIJA Krievu valodā    5
  IEVADS    6
  NODAĻAS    11
1.  DROŠĪBAS PAKALPOJUMU TIRGUS UN KOMPĀNIJAS APSKATS    11
1.1.  Kompānijas izpēte    13
1.2.  Drošības pakalpojumu nozare un tirgus    16
1.3.  Stratēģiskās prioritātes Kompānijā    22
1.4.  Kompānijas portfeļplāna apskats    27
2.  KOMPĀNIJAS KONKURĒTSPĒJA    34
2.1.  Potera piecu spēku modelis    35
2.2.  Konkurētspējas vides noteikšana    39
2.3.  Kompānijas iespējas un draudi    41
2.4.  Kompānijas SWOT analīze    43
2.5.  Reputācija un lobisms - konkurētspējas līdzeklis    46
3.  MĀRKETINGA KOMPLEKSA ELEMENTU RAKSTURS    53
3.1.  Mārketings kā Kompānijas vadības funkcija    54
3.2.  Mārketinga elementu pielietošanas izvērtējums    56
4.  KLIENTU ATTIECĪBU MENEDŽMENTS KOMPĀNIJĀ    74
4.1.  Mērķis un stratēģija    77
4.2.  Klientu attiecību menedžmenta apskats    79
4.3.  Klientu attiecību pasākuma process Kompānijā    86
  SECINĀJUMI un PRIEKŠLIKUMI    91
  IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTU SARAKSTS    95
Extract

Maģistra darba mērķis ir izpētīt un noteikt Kompānijas konkurētspējas pozīcijas apsardzes un drošības pakalpojumu tirgū Latvijā.
Darbā izpētīts apsardzes un drošības pakalpojumu tirgus specifika, tā apjoms, dalībnieki, tirgus daļu sadalījums starp tas dalībniekiem un Kompānijas vieta Latvijas apsardzes un drošības pakalpojumu tirgū.
Darbā ir izpētīta Kompānijas darbība, tās konkurētspējīgās vides apskats, klientu attiecību menedžments, marketinga kompleksa elementu pielietojums.
Lai sasniegtu darba mērķi un sniegtu secinājumus un priekšlikumus par Kompānijas stāvokļa uzlabošanu, tiek uzstādīti sekojoši uzdevumi:

Kompānijas un apsardzes un drošības pakalpojumu tirgus apskats;
Kompānijas konkurētspējas vide;
Kompānijas stratēģiskās prioritātes;
Kompānijas draudi un iespējas;
mārketinga komplekta elementi Kompānijā;
Kompānijas reputācijas mendžments un lobisms;
klientu attiecību mārketinga stratēģija.
Šī maģistra darba izpētes objekts ir - drošības un apsardzes pakalpojumu tirgus Latvijā un SIA "EVOR" (turpmāk tekstā -"Kompānijas") konkurētspējas pozīcijas šajā tirgū. Darba raksturs ir ar praktisku ievirzi un izpētes objekts ir izvēlēts tāds, jo ir cieši saistīts ar autores turpmāko profesionālo darbību.

Maģistra darba mērķis ir izvērtēt Latvijas apsardzes un drošības pakalpojumu tirgu, Kompānijas vietu tajā, lai izstrādātu tas konkurētspējas pilnveidošanas iespējas.

Izpētes darbs aktuāls no vairākiem aspektiem. Pirmkārt, apsardzes un drošības nozares pakalpojumu tirgus nav apskatīts un reāli atspoguļots, līdz ar to mūsu sabiedrībai uz šodienu nav iespējams uzzināt patieso stāvokli šajā tirgū. Otrkārt, izpētes procesā iegūtā informācija ir aktuāla pašai izpētāmajai Kompānijai, jo savas pastāvēšanas desmit gados, vispār nav veikta Kompānijas marketinga vides izpēte, informācijas apstrādes procesi, ar klientu attiecībām saistītie jautājumi, kas ir absolūti primāri Kompānijai, jo sniedz tikai pakalpojumus. Trešais aktualitātes pamatojums šim darbam ir tas, ka notiek strauja konkurences saasināšanās šajā tirgū, strauji pieaugot jauno dalībnieku skaitam. Un, ceturtais, pats svarīgākais, aktualitātes pamatojums šīs izpētes procesam, ir izprast un sagatavoties, jau laicīgi, ieiešanai Eiropas Savienības tirgū, kas neapšaubāmi būs grūti realizējams process, varbūt pat neiespējams, jo tur jau tāpat pastāv sīva konkurence.

Autore sava izpētes darba pirmajā nodaļā ir izpētījusi apsardzes drošības pakalpojumu tirgus lielumu, tā pieauguma tendences, daļu sadalījumu starp tās dalībniekiem, nosakot Kompānijas vietu šajā tirgū kā vienu no vadošajām dalībniecēm. Autore akcentē, ka Latvijā, pēdējos 10 gados nav veikts vispār nekāds šī tirgus apskats. Tā ir svarīga informācija arī Kompānijai, jo organizētajos tirgos klientu izpratne par šādiem pakalpojumiem nepārtraukti pilnveidojas.
Lai spētu konkurēt ar citiem uzņēmumiem vienā tirgus nozarē ir jābūt patiesai izpratnei par to, kas patiesībā tajā notiek, ka arī iegūta informācija palīdz izprast pašu klientu, veidojot sadarbību. Jo, lai pārdotu un tirgotu ir jāizprot klients, kurš nodrošina patiesībā jebkura uzņēmuma dzīvotspēju.
Autorei, veicot izpētes darbu bija jāņem vērā drošības un apsardzes nozares pakalpojumu specifika, īpatnības un informācijas noslēgtība, tas ir, šajā tirgū nenotiek aktīva informācijas aprite. Tas izskaidrojams ar to, ka tieši šie pakalpojumi garantē jebkuras informācijas nenoplūšanu, kas jebkad, kaut vismazākā mērā varētu kaitēt klientam un pašam uzņēmumam, kurš sniedz šādus pakalpojumus.

Darba otrajā daļā tiek izpētīta Kompānijas konkurētspēja uz šodienu un izvērtētas tās iespējas, ņemot vērā marketinga vides ietekmējošos faktorus. Tiek izvērtēta to ietekme uz Kompānijas spēju attīstīties un piemēroties jebkuram tirgus svārstībām, neatkarīgi no tā kādi ārējie faktori uz to iedarbojas. Autore, Kompānijas konkurētspējas izvērtēšanai izmantojusi M.Potera konkurences piecu spēku modeli un pielietojusi SWOT analīzi, lai noskaidrotu Kompānijas vajās un stiprās puses, arējās vides izdevības un draudus.
Autore ir pievērsusi uzmanību tieši Kompānijas iekšējiem procesiem, kuru nesakārtotība, pasivitāte rada ne tikai ienākumu samazināšanos un izmaksu pieaugumu, bet arī var novest pie tā ka kādu dienu tiks konstatēts, ka Kompānija nav vairs spējīga noturēties šajā tirgū. Valsts ekonomiskais stāvoklis kopumā ietekmē visus tirgus dalībnieku izturēšanos un aktivitāti. Galvenie ekonomiskie elementi ir naudas līdzekļu pieejamība, paturētāju pirktspēja un naudas līdzekļi par kuru izlietošanu klients var lemt pats, inflācija, valūtas kurss. Uzņēmums nevar ietekmēt šos ekonomiskos elementus, bet tie ir jāņem vērā, nosakot savas darbības galvenās prioritātes.
Autore ar SWOT instrumenta palīdzību izpētīja Kompānijas neizmantotās izdevības, kas eksistē ārpus Kompānijas. Taču, autore, uzsver, ka izdevības nav tās Kompānijas darbības, kuras jāveic perspektīvas nākotnē, bet gan to tūlītēja izmantošana, pēc to konstatācijas, lai pēc iespējas ātrāk novērstu vajās vietas.
Ar SWOT analīzi autore vēlas parādīt kādas būtu Kompānijas prioritātes un galvenie risināmie marketinga jautājumi, lai izmantotu savas stiprās puses, lai īstenotu konstatētās izdevības, kas atrodas ārpus Kompānijas un novērst savas vājās puses, lai tiktu galā ar draudiem, ja tādi parādīsies.

Darba trešajā daļā ir izpētīts Kompānijas uzņēmējdarbība pielietojot mārketinga kompleksa elementus un veikta Kompānijas portfeļa analīze. Sabiedrība vēl joprojām nepiešķir nozīmi marketinga lomai. Taču mārketings nav tikai pārdošana vai reklāma vai arī sabiedriskās attiecības, tas ir nosprausts, sistematizēts pasākumu kopums ar kura palīdzību, uzņēmumā tiek nodrošināts plānots, līdz ar to, kontrolējams uzņēmējdarbības process.
Pēdējā desmitgadē pasaule un pēdējos dažos gados Latvijā parādījās un strauji attīstījās jaunā tendence - attiecību vadīšana ar klientiem. Tomēr no vēsturiskā aspekta nevar teikt, ka attiecību vadīšana ar klientiem ir speciālistu modernās izstrādes.
Apstākļos, kuros klientiem ir iespēja izvēlēties, uzņēmumam būs jānodrošina visaugstākais klientu vajadzību apmierināšanas līmenis, lai veiksmīgi turpinātu savu uzņēmējdarbību. Šodien, progresīvi attīstošās kompānijas apzinās, ka tās vairs nespēj paļauties tikai uz cenām, produktu kvalitāti vai izplatīšanas kanāliem, lai piesaistītu klientus. Citi uzņēmumi spēj ātri atdarināt viņu konkurentu cenas, produktus un produkcijas izplatīšanas stratēģijas. Piemēram, pateicoties pēdējiem sasniegumiem komunikācijā sazināšanās tehnoloģijās - plašs e-pasta lietojums, kas ļauj acumirklī nosūtīt un saņemt atbildi, kā arī jebkuru tehnisko dokumentāciju, ražošanas tehnoloģijas uzņēmumi tagad spēj ļoti īsā laika posmā salīdzināt ar konkurentu piedāvājumu, kas pagātnē būtu aizņēmis ļoti daudz laika. Viegla piekļūšana Internetā plašam informācijas klāstam ļauj uzņēmumiem ātri uzzināt un ar tādu pašu ātrumu nokopēt viņu konkurentu cenu svārstības. Turklāt, virtuālā produkcijas izplatīšanās kanālu sistēma un pircēju spēja viegli atrast konkurētspējīgos piedāvājumus arvien vairāk samazina parasto aizrautīgo produkcijas izplatīšanas kanālu ietekmi, kas ir konkurētspējas priekšrocības pamats.
Arvien vairāk uzņēmumu saprot, ka konkurences stratēģija, kura balstās uz nevainojamu klientu vajadzību apmierināšanu, ir uzņēmējdarbības neatņemama sastāvdaļa, neatkarīgi no ekonomikas paplašināšanās vai sašaurināšanās. Bet tieši ekonomikas palēnināšanās laikā, kad klientu patēriņš samazinās un uzņēmumi cenšas ieņemt konkurentu pozīcijas tirgū, uzņēmumiem jāveic saskaņoti pasākumi, lai nodrošinātu pārējo klientu uzticību. Protams pastāv alternatīva - atdot savus klientus konkurentiem, kas nozīmē, ne tikai to, ka uzņēmums pazaudē šo klientu pirkumus, bet arī tas, ka uzņēmumam nāksies izmantot papildus resursus, lai iegūtu vēl vairāk jaunu klientu. Tādējādi, klientu vajadzību apmierināšana ir ne tikai konkurētspējas priekšrocības iegūšanas pamats sarežģītajos apstākļos, bet arī galvenais komponents, kurš palīdz uzņēmumam optimāli izmantot resursus. Tas ir diezgan vienkāršs mehānisms, kas darbojas tā, ja klients ir apmierināts, tad tas rosina viņu uz sadarbību, un tas, savukārt, nostiprina klienta uzticību jeb lojalitāti uzņēmumam, kas uz šodienu ir daudz nozīmīgāks faktors, nekā jebkad agrāk. Uzņēmumu vadītājiem ir jāsaprot to, ka klientu vajadzību apmierināšanas iespēju uzlabošana un to pasargāšana no konkurentiem būs viena no visvērtīgākajiem uzņēmuma investīcijām. Klientu uzticība, kuru vērtē pēc klientu noturēšanas kritērijiem dod patiešam labvēlīgus rezultātus.

Autore ceturtajā darba daļā ir izpētījusi Kompānijas attiecības ar klientiem no klientu attiecību mārketinga viedokļa.
Klientu vēlmes un vajadzības ir virzošais spēks, kas liek uzņēmumam tirgū darboties ar mērķi- ilgtermiņa peļņa, ko jebkurš uzņēmums grib sasniegt, bet, savukārt, integrācija uzņēmuma iekšienē ir veids kā mērķi sasniegt. Tamdēļ, ir nepieciešama sava izstrādāta mārketinga jeb ideja - koncepcija par ilgtermiņa peļņas līmeņa sasniegšanu un noturēšanu. Veidojot sava uzņēmuma marketinga koncepciju, ir jārēķinās ar vidi, kurā uzņēmums darbojas, jo tā nav noslēgta, bet gan nepārtraukti mainīga. Jārēķinās ne tikai ar marketinga komplekta iekšējiem elementiem - produkts, cena, vieta, darbinieki, kurus ir jāsabalansē, bet arī jāņem vērā mārketinga ārējās vides elementi. …

Author's comment
Work pack:
GREAT DEAL buying in a pack your savings −35,68 €
Work pack Nr. 1113523
Load more similar papers

Atlants

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register