Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ

Great deal: today with a discount!

Regular price:
5,99
You save:
1,08 (18%)
Discounted price*:
4,91
Purchase
Add to Wish List
ID number:578918
Author:
Evaluation:
Published: 25.03.2006.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 17 units
References: Used
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Termini un definīcijas    3
  Ievads    6
1.  Darba aizsardzības organizēšanai nepieciešamo dokumentu saraksts    7
2.  Darba aizsardzības instrukciju saraksts iestādē    7
3.  Apmācība darba aizsardzības jautājumos, instruktāžas kārtība    8
4.  Darba vides riska faktori, to novēršana    9
5.  Vispārējs darba vides apraksts    9
5.1.  darba vides iekšējā uzraudzība    10
5.2.  darba vides riska faktoru novērtēšana    12
6.  Individuālie aizsardzības līdzekļi    13
7.  Elektrodrošības pamatprasības    13
8.  Ugunsdrošības pamatprasības    14
  Secinājumi un priekšlikumi    16
  Izmantotās literatūras avotu saraksts    17
  Pielikumi    18
Extract

Darba vide ieņem ļoti nozīmīgu lomu darbinieka dzIvē, jo lie­lu da­ļu no sa­va dar­ba mū­ža mēs pa­va­dām dar­bā. Dar­ba vi­de ir mū­su dar­ba vie­ta ar vi­siem ta­jā un ap to eso­ša­jiem ap­stāk­ļiem un ris­ka fak­to­riem, kas ie­tek­mē vai var ie­tek­mēt mū­su dro­šī­bu un ve­se­lī­bu. Tā­dēļ ir sva­rī­gi, lai ša­jā vi­dē dar­bi­nieks jus­tos la­bi, pēc ie­spē­jas ēr­tāk un dro­šāk. La­bā un sa­kār­to­tā dar­ba vi­dē pie­aug dar­ba ra­žī­gums, sa­ma­zi­nās ne­lai­mes ga­dī­ju­mu un arod­sas­lim­ša­nu skaits, dar­bi­nie­ki strā­dā efektīgāk.
Es­mu iz­vē­lē­ju­sies ap­rak­stīt sa­vu dar­ba vie­tu – SIA „X”, kas ap­rī­ko­ju­ma zi­ņā ir diez­gan līdz­īga arī pā­rē­jo uz­ņē­mu­ma dar­bi­nie­ku dar­ba vie­tām. Gal­ve­nie dar­ba vi­des ris­ka fak­to­ri, kas ir ša­jā dar­ba vie­tā, ir sais­tī­ti ar dar­bu pie da­to­ra, kas ra­da re­dzes pie­pū­li un ilg­sto­šu sa­sprin­dzi­nā­ju­mu. Tur­klāt darbs vi­sas die­nas ga­ru­mā tiek veikts sē­dus po­zā.
Līdz šā gada martam darba aizsardzības speciālista pienākumus veica pats darba devējs, jo darbinieku skaits nesasniedza desmit. Sakarā ar jaunu darbinieku pieņemšanu pec Latvijas Republikas „Darba aizsardzības likuma” bija nepieciešams norīkot darba aizsardzības speciālistu. Līdz šim uzņēmumā nebija sakārtotas un sistematizētas darba aizsardzības dokumentācijas.
Dar­bā snieg­tā in­for­mā­ci­ja ap­rak­sta SI­A „X” pa­mat­prin­ci­pus dar­ba dro­šī­bas un dar­ba aiz­sar­dzī­bas jo­mā. 1. Darba aizsardzības organizēšanai nepieciešamo dokumentu saraksts

1)Rīkojums par darba aizsardzības speciālista nozīmēšānu;
2)Darba līgumi ar iekļautajiem pienākumiem darba aizsardzībā;
3)Darba aizsarzdības speciālista amata apraksts;
4)Darba kārtības noteikumi;
5)Darba aizsarzdības normatīvi dokumentu komplekts;
6)Ievadinstruktāžas darba aizsardzībā instrukcija;
7)Ievadinstruktāžu reģistrācijas žurnāls;
8)Uzņēmuma darba aizsardzības instrukciju saraksts;
Apstiprināto darba aizsardzības instrukciju komlpekts;…

Author's comment
Work pack:
GREAT DEAL buying in a pack your savings −5,37 €
Work pack Nr. 1195254
Load more similar papers

Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Darba aizsardzības sistēmas ieviešana SIA "X"”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/578918

Send

Email has been sent

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register