Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ

Great deal: today with a discount!

Regular price:
11,49
You save:
1,26 (11%)
Discounted price*:
10,23
Purchase
Add to Wish List
ID number:223785
Evaluation:
Published: 13.01.2010.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: n/a
References: Not used
Extract

1.Vadīšana, tās būtība un nepieciešamība organizācijās
Vadīšana ir māksla caur citu cilvēku darbu sasniegt rezultātu.
Vadīšana ir darbību komplekss, ieskaitot plānošanu, organizēšanu, (koordinēšanu), motivēšanu un kontroli, kas ir vērsts uz organizācijas darbinieku, finanšu, materiālu un informācijas resursu pilnīgāku izmantošanu, lai organizācija mērķus sasniegtu ar augstāku efektivitāti.
Vadīšana ir organizācijas darbinieku un citu resursu izmantošanas plānošanas, organizēšanas, motivēšanas un kontroles process, lai sasniegtu organizācijas mērķus.
Vadīšana ir iedarbība uz darbinieku darbību (personu vai grupu) ar noteiktām metodēm un paņēmieniem, lai īstenotu organizācijas mērķus. Vadīšana pēc būtības ir process, bet vadītājs ir konkrēts darbinieks, kas īsteno šo procesu organizācijā.
Organizācijas vadīšanas nepieciešamība. Lai izprastu, kāpēc rodas nepieciešamība vadīt organizāciju, jāaplūko galvenās organizāciju raksturojošās iezīmes: 1)resursi-cilvēku resursi; finansu resursi; materiālu resurss; informācijas resursi. Resursu ierobežotības dēļ, organizācijai jāstrādā tā, lai pēc iespējas lietderīgāk izmantotu rīcībā esošos resursus. Tas nozīmē, starp dažādiem resursu izmantošanas variantiem izvēlēties pašu optimālāko - vadīšana ir lēmumu pieņemšana.
2.Vadītāja darba raksturojums - Vidēji uz vienu darbību velta 9 minūtes; Ātri jāpārslēdzas no viena darba uz citu; Vidēji jāsniedz 36 rakstiskas atbildes dienā (uz vēstulēm, faksiem un e-pastiem); Vidēji jāpiedalās vai jāvada 8 tikšanās dienā; Nemitīgi jāatbild uz negaidītiem telefona zvaniem, garāmskrejošiem darbiniekiem vai kolēģiem, e-pastiem u.t.t.
Organizācijas, to nepieciešamība un daudzveidība(17)
Organizācija ir sistēma, kuras pastāvēšanai ir noteikts mērķis un kurai ir raksturīga iekšējo daļu sakārtotība.; Organizācija ir cilvēku grupa, kas apzinīgi sadarbojas kopēja mērķa sasniegšanai. Taču jebkuru cilvēku kopu nevar uzskatīt par organizāciju. Piemēram, pircēji lielā veikalā vai līdzjutēji stadionā neveido organizāciju. Lai cilvēku grupu uzskatītu par organizāciju, tai jāatbilst šādiem kritērijiem: visiem viens mērķis, strādā kopā ar nodomu sasniegt kopēju mērķi.
Neformālās organizācijas [spontāni izveidotas cilvēku grupas, kas regulāri sadarbojas], šādas organizācijas pastāv gandrīz jebkurā formālā organizācijā. Un tad ir formālās organizācijas [pēc organizācijas īpašnieka vai vadītāja gribas izveidotas grupas, kuras uzdevums ir organizēt darbību]

Vadīšanas funkcijas(20)
Vadīšana ir uzņēmuma darba plānošana, lēmumu pieņemšana, organizēšana, lēmumu izpildes nodrošināšana, personālā vadīšana, koordinācija un kontroles process. Izmantojot darbaspēku u.c. pieejamos resursus, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Vadīšanu izskata caur vadīšanas funkcijām, kuras realizē uzņēmumā. Piecas menedžmenta pamatfunkcijas + vēl koordinēšana 1.Plānošana, 2.organizēšana, 3. Motivēšana, 4.Kontrole
Plānošana ir organizācijas mērķu noteikšana un stratēģisku, taktisku un operatīvu plānu izstrāde, lai šos mērķus sasniegtu.
Organizēšana ir organizācijas resursu koncentrēšana, sadale un organizācijas struktūras veidošana, lai labāk izpildītu noteikto plānu.
Koordinēšana ir organizācijas darbinieku darba un darbību saskaņošana, lai īstenotu organizācijas mērķus. !!!Šī funkcija dažu vadības teorijas autoru darbos tiek pieminēta, bet dažu- nē.
Motivēšana ir organizācijas darbinieku ietekmēšana ar īpašiem paņēmieniem un metodēm, lai viņi efektīvāk strādātu organizācijas labā.
Kontrole ir uzraudzība pār plānu izpildi un nepieciešamā plānu koriģēšana atbilstoši ārējās vides izmaiņām.
Plānošanas būtība un posmi (187)
Plānošana ir organizācijas mērķu un to sasniegšanas efektīvāko veidu izvēles process.
Plānošana ir organizācijas misijas un mērķu izvēle un nepieciešamo darbības virzienu noteikšana, lai izvirzītos mērķus sasniegtu.
Plānošana ir organizācijas mērķu noteikšana un stratēģisku, taktisku un operatīvu plānu izstrāde, lai šos mērķus sasniegtu.
Plānošana ir virzīta uz paredzēto darbību pamatošanu un sakārtošanu. Pateicoties plānošanai var pieņemt pārdomātus un racionālus lēmumus. Students sastāda referāta plānu, literatūras sarakstu, tad vairākas reizes koriģē tekstu. Studenta referāts būs pamatots, pārdomāts, atbilstošs prasībām. Efektīva plānošana samazina laiku, ko vadītājs tērē lēmuma pieņemšanai.
Organizēšanas būtība un saturs (22)
Organizēšana ir organizācijas darbinieku un citu resursu ieguves un sakārtošanas process, lai sekmīgi izpildītu uzstādītos plānus.
Organizēšana ir organizācijas izvirzīto mērķu sasniegšanai nepieciešamo resursu un veicamo darbību noteikšana, izveidojot formālu organizatorisko struktūru, sadalot atbildību un deleģējot varu atsevišķām struktūrvienībām vai indivīdiem organizācijā.
Organizēšana ir organizācijas resursu koncentrēšana, sadale un organizācijas struktūras veidošana, lai labāk izpildītu noteikto plānu.
Nevienu plānu nevar īstenot bez pārdomātas organizēšanas, tāpat bez izstrādāta plāna nav jēgas kaut ko organizēt. Praktiski organizēšana nozīmē ne tikai resursu koncentrēšanu un sadali vai struktūru izveidi, bet arī harmoniskas darbības vides nodrošināšanu organizācijās. Organizēšana ir vadīšanas funkcija, kas sevī ietver atsevišķu darbinieku lomu noteiktu struktūru organizācijā. Tai ir konkrēts nolūks, jo visi uzdevumi, kas nepieciešami mērķu sasniegšanai, ir norādīti, un katrs grupas dalībnieks cenšas tos paveikt iespējmai labi.
Motivēšanas būtība un raksturojums(339)
Motivēšana ir darbinieku ietekmēšana, lai panāktu no tiem tāda veida rīcību, kas nodrošina organizācijas mērķu sasniegšanu.
Motivēšana ir vadīšanas funkcija, kas ietver citu darbinieku ietekmēšanu, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.
Motivēšana ir organizācijas darbinieku ietekmēšana ar īpašiem paņēmieniem un metodēm, lai viņi efektīvāk strādātu organizācijas labā.
Darbinieku darbība ir atkarīga no 3 faktoriem: prasmes un spējām; resursiem; un motivēšanas. Ja rodas problēmas ar motivēšanu , tad vadītājam to atrisināt ir grūtāk, jo šajā procesā nepastāv standarta metodes, un katrā konkrētajā situācijā jāizvēlas vispiemērotākais darbinieku stimulēšanas paņēmiens.
Motivēšana sākas ar darbinieka vajadzību noteikšanu un to apmierināšanas nepieciešamību. Rodoties dažādām vajadzībām, cilvēks meklē iespējas tās apmierināt (piemēram, turpināt strādāt savā organizācijā vai meklēt darbu citur..).
Motivēt nozīmē pārliecināt darbinieku darīt visu iespējamo, lai veicinātu organizācijas un grupas mērķu īstenošanu. Pārsvarā motivēšana attiecas uz personāla savstarpējām attiecībām.
Kontrole, tās nepieciešamība un saturs(376)
Kontrole ir vadīšanas funkcija, kas ietver līdzekļu un instrumentu izveidošanu, lai konstatētu, vai plānotais ir ticis sasniegts. Kontrole ietver paveiktā darba vērtēšanas kritēriju, standartu un metožu izvēli, sasniegtā salīdzināšanu ar vēlamo, un, ja nepieciešams, koriģējošu aktivitāšu izpildi, lai sniegums atbilstu uzstādītajiem mērķiem un standartiem.
Kontrole ir uzraudzība pār plānu izpildi un nepieciešamā plānu koriģēšana atbilstoši ārējās vides izmaiņām.
Kontrole ir ļoti svarīga funkcija, lai nodrošinātu organizācijas sekmīgu darbību. Ja netiek veikta kontrole, tad uzņēmumā bieži vien sākas haoss un ir grūti saskaņot dažādu grupu darbību.

Author's comment
Work pack:
GREAT DEAL buying in a pack your savings −6,57 €
Work pack Nr. 1117994
Load more similar papers

Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Konspekts vadības teorijā”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/223785

Send

Email has been sent

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register