Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ
21,48 € Add to cart
Add to Wish List
Want cheaper?
ID number:865776
Author:
Evaluation:
Published: 11.10.2006.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 58 units
References: Used
Time period viewed: 1992.g. - 2005.g.
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  ANOTĀCIJA    3
  IEVADS    8
1.  BANKU SISTĒMAS NOZĪME UN UZBŪVE    11
1.1.  Banku sistēmas jēdziens un uzbūve    11
1.2.  Centrālās bankas nozīme un uzdevumi    12
1.3.  Centrālās bankas monetārās politikas instrumenti    14
1.4.  Monetārās politikas modeļi ekonomikā    19
1.5.  Nauda – banku sistēmas darbības objekts    24
1.5.1.  Naudas nozīme un funkcijas    24
1.5.2.  Naudas veidi – agregāti    27
2.  LATVIJAS BANKU SISTĒMA, TĀS DALĪBNIEKI, VĒSTURE UN NOZĪME    30
2.1.  Latvijas Banku vēsture    30
2.2.  Latvijas banku sistēmas nozīme un uzdevumi mūsdienās    32
2.3.  Banku sistēmas vieta Latvijas finanšu sabiedrību klasifikācijā    34
2.4.  Centrālā banka Latvijā - Latvijas Banka    37
2.5.  Latvijas komercbanku raksturojums    43
2.6.  Naudas sistēma un tās elementi Latvijā    52
3.  LATVIJAS BANKU SNIEGTIE PAKALPOJUMI    56
3.1.  Noguldījumi    56
3.2.  Kredīti    58
3.2.1.  Latvijas kredīta tirgus raksturojums    58
3.2.2.  Kredīta veidi    63
3.3.  Pārējie banku pakalpojumi    68
4.  LATVIJAS BANKU SISTĒMA EIROPAS SAVIENĪBAS KONTEKSTĀ    72
4.1.  Latvijas banku sistēmu regulējošie normatīvie akti LR un ES līmenī    72
4.2.  Latvijas banku sistēma Eiropas Ekonomikas un monetārajā savienībā    74
4.3.  Finanšu tirgus attīstība Latvijā un citās ES jaunajās dalībvalstīs, pēc iestāšanās ES    79
4.4.  Eiro – Latvijas banku valūta nākotnē    85
  SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI    93
  IZMANTOTĀ LITERATŪRA    101
  PIELIKUMI    105
Extract

Bakalaura darba mērķis ir atklāt banku sistēmas izpētes teorētiskos aspektus, šī procesa aktualitāti, veikt banku sistēmas izpēti un analīzi Latvijā, novērtēt pētījumu rezultātus, atklāt pozitīvos momentus un trūkumus, kā arī izstrādāt priekšlikumus tālākai attīstībai, arī saistībā ar iestāšanos Eiro sistēmā.
Bakalaura darba pamatdaļa sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā tiek apskatīts banku sistēmas vispārējs apraksts, tās struktūra, nozīme un uzdevumi. Būtiska nozīme tiek pievērsta banku sistēmas vadošajam spēkam – centrālajai bankai, tās uzdevumiem un to realizēšanas procesu izpētei, analizējot makroekonomiskos modeļus. Kā arī pētīts finanšu sistēmas centrālais objekts – nauda, tās nozīme, veidi un uzdevumi.
Otrajā daļā analizēta Latvijas banku sistēmas struktūra, tās vēsturiskā izveide, būtiskākie notikumi finanšu tirgū un banku sistēmas attīstība laika gaitā. Aprakstīta Latvijas centrālas bankas – Latvijas Bankas nozīme un noskaidroti tās uzdevumi. Galvenie uzdevumi ir kontrolēt naudas tirgu, veikt monetāro politiku un uzraudzīt visu finanšu sistēmu. Tiek izpētīts arī naudas tirgus stāvoklis Latvijā un tā attīstības iespējas.
Trešajā daļā ir izanalizēti Latvijas banku sistēmas sniegtie pakalpojumi, to plusi un mīnusi, noskaidroti populārākie pakalpojumi un atklātas aktuālākās problēmas finanšu pakalpojumu attīstībā. Latvijā bankām par visienesīgākajiem pakalpojumiem ir kļuvuši dažādi kredītu veidi. Šobrīd bankas sacenšas klientu loka paplašināšanā. Visas Latvijas bankas šķiet stabilas, to skaits pagaidām ir aptuveni nemainīgs jau vairākus gadus, tāpēc grūti ir atrast kādu brīvu klientu. Vienīgā iespēja, kā paplašināt savu klientu loku, ir piesaistīt citu banku klientus ar labāku pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, ātrumu, ērtumu un izdevīgumu.
Ceturtajā daļā banku sistēma apskatīta šobrīd Latvijā ļoti aktuāla jautājuma kontekstā - Eiropas Savienība – kurā esam jau iekļuvuši. Taču līdz pilnīgai konverģencei atliek iekļauties ne tikai Eiropas Monetārajā Savienībā (EMS), bet arī Eirosistēmā, ieviešot Latvijas nacionālas valūtas lata vietā eiro. Šajā daļā analizēta EMS un ECB nozīme, mērķi uzdevumi un struktūra. Apskatīti būtiskākie uzdevumi, kas jāatrisina, lai Latvija spētu pilntiesīgi iekļauties Eirosistēmā, konstatēti iespējamie šķēršļi un meklēti to risinājumi.
Latvijas finanšu sistēma ir viens no nozīmīgākajiem valsts tautsaimniecības sektoriem. No finanšu sektora attīstības un pilnveidošanas pakāpes ir atkarīga visas tautsaimniecības, ekonomikas un valsts izaugsme.
Latvijā ir divpakāpju banku sistēma – centrālā banka un komercbankas. Latvijas Banka pilda divas galvenās funkcijas – īsteno naudas politiku valstī, nodrošinot nacionālās valūtas, banku stabilitāti, kā arī veic banku un citu kredītiestāžu uzraudzību. Banku darbība tirgus ekonomikas apstākļos ir līdzīga jebkurai citai komerciālai darbībai - tās galvenais mērķis ir gūt peļņu īpašniekiem.
Bakalaura darba mērķis ir atklāt banku sistēmas izpētes teorētiskos aspektus, šī procesa aktualitāti, veikt banku sistēmas izpēti un analīzi Latvijā, novērtēt pētījumu rezultātus, atklāt pozitīvos momentus un trūkumus, kā arī izstrādāt priekšlikumus tālākai attīstībai.
Lai sasniegtu mērķi, darbā risināmie uzdevumi ir:
1) pamatojoties uz speciālo literatūru atklāt bankas sistēmas un centrālās bankas būtību, nozīmi, tās mērķus un galvenās funkcijas;
2) pamatojoties uz speciālo literatūru atklāt monetārās politikas instrumentu efektivitāti;
3) pamatojoties uz speciālo literatūru, atklāt banku sistēmas centrālā spēka – naudas būtību, nozīmi un galvenās funkcijas;
4) veikt banku sistēmas izpēti un analīzi Latvijā;
5) veikt Latvijas centrālās bankas izpēti un tās uzdevumu analīzi;
6) veikt Latvijas Republikas normatīvās bāzes izpēti finanšu sistēmas regulēšanai;
7) izpētīt Latvijas banku sistēmas integrāciju Eiropas Monetārajā Savienībā (EMS);
8) izdarīt secinājumus un dot priekšlikumus banku sistēmas attīstībai Latvijā un tās veiksmīgākai integrācijai Eiropas Monetārajā Savienībā.
Bakalaura darba pamatdaļa sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā tiek apskatīts banku sistēmas vispārējs apraksts, tās struktūra, nozīme un uzdevumi. Būtiska nozīme tiek pievērsta banku sistēmas vadošajam spēkam – centrālajai bankai, tās uzdevumiem un to realizēšanas procesu izpētei, analizējot makroekonomiskos modeļus. Kā arī tiek pētīts finanšu sistēmas centrālais objekts – nauda, tās nozīme, veidi un uzdevumi.
Otrajā daļā analizēta Latvijas banku sistēmas struktūra, tās vēsturiskā izveide, būtiskākie notikumi finanšu tirgū un banku sistēmas attīstība laika gaitā. Aprakstīta Latvijas centrālās bankas – Latvijas Bankas nozīme un noskaidroti tās uzdevumi. Galvenie Latvijas Bankas uzdevumi ir kontrolēt naudas tirgu, veikt monetāro politiku un uzraudzīt visu finanšu sistēmu un it īpaši komercbankas, ko Latvijas Banka veic kopā ar Finanšu un Kapitāla uzraudzības komisiju. Šobrīd Latvijas Banka var izmantot atsevišķus monetārās politikas regulēšanas instrumentus (atklātā tirgus operācijas, rezerves likmes u.c.), tas jādara uzmanīgi un ar apdomu, jo lata kurss ir fiksēts, līdz ar to teorētiski monetārā politika kļūst neefektīva. Latvijas apstākļos pie fiksēta nacionālā valūtas kursa būtu ieteicams intensīvāk lietot fiskālo politiku. Šajā daļā saistībā ar Latvijas banku sistēmu tiek izpētīts arī naudas tirgus stāvoklis Latvijā un tā attīstības iespējas.
Trešajā daļā ir izanalizēti Latvijas banku sistēmas sniegtie pakalpojumi, to plusi un mīnusi, noskaidroti populārākie pakalpojumi un atklātas aktuālākās problēmas finanšu pakalpojumu attīstībā. Latvijā bankām par visienesīgākajiem pakalpojumiem ir kļuvuši dažādi kredītu veidi. Šobrīd bankas sacenšas klientu loka paplašināšanā. Visas Latvijas bankas šķiet stabilas, to skaits pagaidām ir aptuveni nemainīgs jau vairākus gadus, tāpēc grūti ir atrast kādu brīvu klientu. Vienīgā iespēja, kā paplašināt savu klientu loku, ir piesaistīt citu banku klientus ar labāku pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, ātrumu, ērtumu un izdevīgumu.
Ceturtajā daļā banku sistēma apskatīta šobrīd Latvijā ļoti aktuāla jautājuma kontekstā - Eiropas Savienība – kurā esam jau iekļuvuši. Taču līdz pilnīgai konverģencei atliek iekļauties ne tikai Eiropas Monetārajā Savienībā (EMS), bet arī Eirosistēmā, ieviešot Latvijas nacionālas valūtas lata vietā eiro. Šajā daļā analizēta Eiropas Monetārajā Savienības un Eiropas Centrālās Bankas nozīme, mērķi uzdevumi un struktūra. Apskatīti būtiskākie uzdevumi, kas jāatrisina, lai Latvija spētu pilntiesīgi iekļauties Eirosistēmā, konstatēti iespējamie šķēršļi un meklēti to atrisinājumi.
Autors izpētei izmantoja teorētisko makroekonomisko pamatprincipu atbilstības salīdzinājumu ar reālo situāciju - vai teorija atbilst praksei Latvijas banku sistēmas un naudas tirgus ietekmēšanas, regulēšanas un attīstības iespējām. Šajā darbā pielietotās pētījuma metodes: teorētiskā analīze, zinātnisko rakstu, pētījumu, monogrāfiju un statistisko datu krājumu izpēte un analīze, statistiskās analīzes metodes (datu grupēšana un salīdzināšana), grafiskā metode.
Autors teorētiskās bāzes aprakstam izmantoja speciālo literatūru par makroekonomikas pamatprincipiem, banku sistēmas būtības un mērķu noskaidrošanai, kā arī, lai atklātu centrālās bankas uzdevumus makroekonomiskā līdzsvara nostiprināšanai un lai izprastu naudas tirgus nozīmi mūsdienās.…

Author's comment
Load more similar papers

Atlants

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register