Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ
14,20 € Add to cart
Add to Wish List
Want cheaper?
ID number:601161
 
Author:
Evaluation:
Published: 23.04.2010.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 41 units
References: Not used
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Kopsavilkums    3
  Summary    4
  Ievads    5
1.  Teorētiskais apraksts    7
2.  Valmieras rajona dabas resursu vispārējs raksturojums    9
3.  Tūrisms īpaši aizsargājamās dabas teritorijās    11
4.  Valsts politika dabas resursu aizsardzībai un izmantošanai tūrismā    15
5.  Piemēri dabas resursu izmantošanai tūrismā    19
5.1.  Burtnieku ezers un tā apkārtne    19
5.1.1.  Burtnieka ezers    19
5.1.2.  Vīsraga dabas taka    20
5.1.3.  Dabas liegums „Burtnieku ezera pļavas”    22
5.2.  Salaca un tā apkārtne    23
5.2.1.  Skaņākalna dabas parks    23
5.2.2.  Salacas upe (Valmieras rajona robežās)    26
5.3.  Gauja un tās apkārtne    27
5.3.1.  Sietiņiezis    28
5.3.2.  Gaujas upe (Valmieras rajona robežās)    29
5.4.  Valmieras pilsētas dabas resursi    31
5.4.1.  Atpūtas parks    32
5.4.2.  Ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis „Valmieras stāvie krasti”    33
5.4.3.  Dzirnavu ezeriņš    34
5.5.  Zilaiskalns    35
5.6.  Grebu pilskalns    37
5.7.  Vika Pasaku parks Dikļos    38
  Nobeigums    39
  Izmantoto avotu saraksts    41
  Pielikumi    45
Extract

Ievads
Latvijas dabai piemīt savs īpatnējs skaistums un burvība, kas piesaista ne tikai vietējos tūristus, bet arvien vairāk arī interesentus no citām zemēm. Tikai jāprot to saskatīt un novērtēt. Lai ikvienam padarītu pieejamas šīs dabas bagātības, Latvijā arvien vairāk tiek piedāvāti (gan radīti jauni, gan uzlaboti un pilnveidoti esošie) dažādi tūrisma produkti, kas bāzējas uz dabas resursu pamata (ūdens resursi: ezeri, upes, ainavas, parki, dabas takas u.c.). Šādā veidā ceļotāji var labāk iepazīt un izprast Latvijas dabas vērtības, kā arī mācīties tās saglabāt. Šajā darbā tiks aplūkoti arī vides un dabas aizsardzības aspekti, jo tūrismam ir jābūt ne tikai dabas resursus patērējošam uzņēmējdarbības veidam, kas veicina konkrētas teritorijas ekonomisko attīstību, bet vienlaicīgi arī saglabājošam dabas vērtības, kas būtībā ir šo aktivitāšu pamats.
Šis gada projekts tika uzrakstīts ar mērķi izpētīt dabas resursu izmantošanu tūrismā Valmieras rajonā.
Darbs izstrādāts kā kvantitatīvs pētījums, kura pētījuma priekšmets ir Valmieras rajona dabas resursi, kas tiek vai var tikt izmantoti tūrismā.
Konkrētā definētā darba mērķa sasniegšanai pētījuma procesā tika risināti sekojoši darba uzdevumi:
empīrisko datu savākšana;
balstoties uz pieejamajiem literatūras avotiem, sniegt ieskatu par Valmieras rajona dabas resursiem, kurus iespējams izmantot tūrismā;
aplūkot un izvērtēt būtiskākos likumdošanas aspektus, kas saistīti ar dabas resursu izmantošanu un aizsardzību;
apsekot izlases veidā izvēlētos dabas objektus, kurus izmanto tūrismā, novērtējot tos pēc iepriekš izstrādātiem kritērijiem;
veikt objektu analīzi saskaņā ar izstrādātajiem kritērijiem;
secinājumu, rekomendāciju izstrāde par turpmākām dabas resursu izmantošanas iespējām Valmieras rajonā.
Darba gaitā tika izmantotas sekojošas pētījuma metodes:
1. Teorētiskās literatūras analīze par dabas resursiem, to izmantošanas iespējām tūrisma nozarē, dabas aizsardzību un citām ar dabas tūrismu saistītām jomām;
2. Administratīvo dokumentu, instrukciju analīze;
3. Uz pieredzi, zināšanām un iegūto datu analīzes rezultātiem balstītu secinājumu izstrādāšana.
Darba mērķa sasniegšanai, darba uzdevuma risināšanai un darba hipotēzes pierādīšanai vai noraidīšanai tika izmantoti:
Teorētiskā un analītiskā literatūra;
Ekonomikas Ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk tekstā DAP), Vides ministrijas, u.c. valsts un pašvaldību institūciju sagatavotie administratīvie dokumenti;
Konsultācijas ar tūrisma jomas amatpersonām un personīgā pieredze;
Citi informācijas avoti, kas norādīti izmantoto avotu sarakstā.
Darba gaitā nācās saskarties ar sekojošām problēmām: informācijas avotu nepilnību, neprecizitāti, kā arī ar grūtībām jaunākās informācijas ieguvē (vēl nebija apkopota detalizēta informācija par 2007. un 2008.gada tūristu skaitu konkrētos objektos).
Gada projekts ir sadalīts piecās daļās. Pirmajā daļā – teorētiskais darba apraksts, tajā iekļauts arī tūrisma un vides terminu skaidrojums. Otrajā daļā sniegts Valmieras rajona dabas resursu vispārējs raksturojums. Trešajā daļā izvērtēts tūrisms īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, arī NATURA 2000 vietās. Ceturtajā daļā - valsts politika dabas aizsardzībai un izmantošanai tūrismā – aplūkoti likumdošanas akti, kas saistīti ar dabas resursu izmantošanu tūrismā, lai noskaidrotu kā un vai LR likumdošana atbalsta vai apgrūtina dabas resursu izmantošanu tūrisma industrijā. Gada projekta piektajā daļā aplūkota konkrētu, izlases veidā izvēlētu dabas objektu izmantošana tūrismā, apsekojot tos dabā un izvērtējot pēc autores iepriekš izstrādātiem kritērijiem: objekts; atrašanās vieta; objekta apraksts; apsaimniekotājs; labiekārtojums (infrastruktūra, informācija, norādes, norobežojums no bīstamām vietām, kraujām), izmantošana tūrismā (kā konkrētais objekts tiek izmantots dažādās tūrisma aktivitātēs); tūrisma informācijas avotu piemēri (elektroniskie resursi, iespiedmateriāli utml), situācijas analīze, problēma (ja tāda pastāv); secinājumi, ieteikumi (risinājumi), kas izriet no situācijas analīzes vai esošas problēmas.
Darba nobeigumā ir atspoguļoti izdarītie secinājumi, kas bija radušies izstrādājot šo kursa darbu, un doti priekšlikumi situācijas dabas resursu izmantošanai tūrismā uzlabošanai.

Author's comment
Load more similar papers

Atlants

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register