Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ
  • Darba tiesisko attiecību izbeigšana pēc darba devēja iniciatīvas

     

    Term Papers82 Law

Great deal: today with a discount!

Regular price:
21,48
You save:
3,44 (16%)
Discounted price*:
18,04
Purchase
Add to Wish List
ID number:521151
Author:
Evaluation:
Published: 25.02.2007.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 57 units
References: Used
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Saīsinājumu saraksts    5
  Ievads    6
1.  Darba devēja uzteikuma jēdziens un būtība    9
2.  Darba devēja uzteikums gadījumos, kas saistīti ar darbinieka uzvedību    17
2.1.  Darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai noteikto darba kārtību    18
2.2.  Darbinieks, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību    22
2.3.  Darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem, un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu    28
2.4.  Darbinieks, veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī    30
2.5.  Darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu personu drošību un veselību    35
3.  Darba devēja uzteikums gadījumos, kas saistīti ar darbinieka spējām    38
3.1.  Darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai    38
3.2.  Darbinieks nespēj veikt darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums    41
4.  Darba devēja uzteikums gadījumos, kas saistīti ar saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā    44
4.1.  Ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu    45
4.2.  Tiek samazināts darbinieku skaits    46
4.3.  Tiek likvidēts darba devējs – juridiskā persona vai personālsabiedrība    51
5.  Darbinieks nepiekrīt darba devēja piedāvātajiem darba līguma grozījumiem    54
6.  Darba devēja uzteikums pārbaudes laikā    56
7.  Darba devēja pienākumi, uzteikuma aizliegumi un ierobežojumi    60
  Secinājumi un priekšlikumi    65
  Izmantoto avotu un literatūras saraksts    72
  Pielikumi    78
  Kopsavilkums angļu valodā    135
  Kopsavilkums krievu valodā    136
Extract

Latvijas Republikā darba tiesiskās attiecības, tai skaitā, darba tiesisko attiecību izbeigšanu, regulē Latvijas Republikas Satversme, Latvijai saistošās starptautiskās tiesību normas, Darba likums un citi normatīvie akti, kā arī koplīgums, darba līgums un darba kārtības noteikumi.
2001.gada 20.jūnijā Saeima pieņēma jauno Darba likumu, kas ieviesis ļoti nozīmīgas izmaiņas esošajā darba tiesību sistēmā. Šo izmaiņu mērķis ir panākt darba tiesību sistēmas sakārtošanu atbilstoši vispārējām Rietumeiropas darba tiesību tradīcijām un 21.gadsimta darba attiecībām. Tāpēc šī likuma sastādīšanā tika ņemti vērā vairāki valstij saistoši starptautiski dokumenti, Eiropas Savienības rekomendācijas, attīstīto valstu pieredze, kā arī Latvijas īpašā situācija, nostiprinot savu jaunas, demokrātiskas un tiesiskas valsts statusu. Kaut arī kopš likuma pieņemšanas brīža, tas jau ir piedzīvojis vairākkārtējus grozījumus, tomēr vēl līdz pat šai dienai likumdevēji, darba tiesību speciālisti, uzņēmēji, arī darba ņēmēji un darbinieki, kas savu interešu aizstāvībai griezušies tiesā vai Valsts darba inspekcijā, tiešā vai netiešā veidā strādā pie tā, lai uz darba tiesisko attiecību reglamentācijas jomu attiecināmie nacionālie tiesību akti pilnveidotos.
Ne tikai tiesību akti, bet arī pati darba vide Latvijā šodien vēl nebūt nav atbilstoša attīstītas un demokrātiskas valsts modelim. Vēl joprojām likums daudziem darba devējiem ir tikai formalitāte. Visai izplatītas ir arī situācijas, kas pierāda, ka nedz darba devēji, nedz arī darbinieki pietiekami nepārzina darba tiesisko attiecību reglamentācijas jomu, tostarp darba tiesisko attiecību izbeigšanos. Darba likumā ietvertās izmaiņas, kā viss jaunais, ir radījušas dažādas neskaidrības arī attiecībā uz likuma prasību izpildi. Šāda situācija rada ne tikai konflikta situācijas, bet arī virkni tiesas prāvu, kur darbinieks, cenšoties aizstāvēt savas tiesības griežas tiesu instancē ar prasību atzīt darba tiesisko attiecību izbeigšanu par nelikumīgu.
Darba tiesisko attiecību izbeigšana ir aktuāla arī praktiskajā darbā, jo gandrīz katrā uzņēmumā kāds darbinieks ir bijis jāatlaiž. Izbeidzot darba tiesiskās attiecības, darba devējam ir labi jāpārzina darba tiesisko attiecību izbeigšanas regulējumu spēkā esošajā likumdošanā, lai nerastos tiesību strīds. Tāpēc, lai palīdzētu darba devējam ikdienas darba praksē piemērot Darba likuma normas, kā arī, lai sniegtu ieskatu uzņēmuma personālvadības politikas īstenošanā un pilnveidošanā, ir izstrādāta „Darba devēju rokasgrāmata”, kuras autores ir Daiga Ermsone un Solvita Bleiere.
Taču vienu no plašākajiem Darba likuma pētījumiem saistībā ar pastāvošo tiesu praksi ir publicējis Ingus Gailums. Pētījumi par darba tiesisko attiecību izbeigšanu sakarā ar darba devēja uzteikumu ir izklāstīti viņa sarakstītajā grāmatā „Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse. 3.grāmata C (100-129. pants) un D daļa”. Šīs abas grāmatas, pēc autores domām, ir plašākie un labāk izskaidrojošākie darbi, kuri plaši izmantoti arī šī darba ietvaros.
Kvalifikācijas darba mērķis ir raksturot darba tiesisko attiecību izbeigšanu pēc darba devēja iniciatīvas un tiesiskās sekas, nelikumīgi izbeidzot tiesiskās attiecības.
Kvalifikācijas darba uzdevumi ir:
1.raksturot LR Darba likumā paredzēto darba tiesisko attiecību izbeigšanās pēc darba devēja iniciatīvas veidus;
2.analizēt tiesu praksi lietās par Darba likuma pārkāpumiem, izbeidzot darba tiesiskās attiecības pēc darba devēja iniciatīvas;
3.izpētīt darba tiesisko attiecību izbeigšanas organizāciju sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „xxxx”;
4.izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus, kas vērsti uz darba tiesisko attiecību izbeigšanās pēc darba devēja iniciatīvas regulējuma pilnveidošanu.
Kvalifikācijas darba „Darba tiesisko attiecību izbeigšana pēc darba devēja iniciatīvas” struktūru pamato loģisks temata izklāsts un analīze, kā arī darbā analizējamo jautājumu reglamentācijas secība Darba likumā.
Kvalifikācijas darba veikšanai izmantotie avoti, galvenokārt, ir Latvijas Republikas likumi, to komentāri, kā arī zinātniski pētnieciskie darbi par darba tiesiskajām attiecībām, publikācijas periodiskajos izdevumos un tiesu prakses materiāli. …

Author's comment
Work pack:
GREAT DEAL buying in a pack your savings −31,57 €
Work pack Nr. 1246729
Load more similar papers

Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Darba tiesisko attiecību izbeigšana pēc darba devēja iniciatīvas”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/521151

Send

Email has been sent

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register