Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ
21,48 € Add to cart
Add to Wish List
Want cheaper?
ID number:893628
 
Author:
Evaluation:
Published: 18.06.2009.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 47 units
References: Used
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Anotācija/Annotation    2
  Ievads    5
1.  Ieskats toponīmu teorijā un vietvārdu vākšanas vēsturē    8
1.1.  Toponīmu teorija    8
1.2.  Vietvārdu vākšanas vēsture    12
2.  Rugāju pagasta raksturojums    15
2.1.  Teritorija un daba    15
2.2.  Iedzīvotāji    16
2.3.  Saimniecība    17
2.4.  Izglītība un kultūra    19
2.5.  Rugāju pagasta izloksne un tās īpatnības    22
3.  Rugāju pagasta vietvārdu lingvistiskā analīze    29
3.1.  Rugāju pagasta toponīmu derivatīvā analīze    29
3.1.1.  Oikonīmu derivācija    30
3.1.2.  Hodonīmu derivācija    43
3.1.3.  Hidronīmu derivācija    46
3.1.4.  Āru vārdu derivācija    47
3.2.  Rugāju pagasta toponīmu semantiski derivatīvā analīze    49
3.2.1.  Oikonīmu semantika    53
3.2.2.  Hodonīmu semantika    61
3.2.3.  Hidronīmu semantika    63
3.2.4.  Āru vārdu semantika    65
3.3.  Rugāju pagasta toponīmu etimoloģiskā analīze    66
3.3.1.  Baltu un indoeiropiešu valodu cilmes vietvārd    67
3.3.2.  Aizguvumi    68
3.3.3.  Neskaidras cilmes toponīmi    70
  Tēzes    73
  Avotu un teorētiskās literatūras saraksts    74
Extract

IEVADS
Mūsdienās pēdējos gadu desmitos arvien vairāk tiek aktualizēts jautājums par savas identitātes saglabāšanu ne tikai valsts un nācijas līmenī, bet arī reģiona un vietējā jeb lokālajā līmenī. Tā ir piederības izjūta savam reģionam, novadam, dzimtajai vietai vai pagastam.
Rugāju pagasts ir darba autores dzimtā vieta. Tas atrodas Latgalē, Balvu rajonā un var lepoties ar savām tradīcijām, raksturu un vēsturi. Pie vēstures pieder arī daudzie pagasta vietvārdi, kuru nozīmi bieži vien nezina un nespēj atcerēties pat vietējie iedzīvotāji. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ top šis darbs. Tā ir vēlme uzzināt un izskaidrot pašiem iedzīvotājiem un sev tik pierastos un it kā pašsaprotamos nosaukumus, jo pirms tam šāda veida pētījums par Rugāju pagastu nav veikts. Vietvārdu izpēte ir nozīmīgas kultūras mantojuma daļas un vietējās identitātes izteicēju apzināšana un atspoguļojums.
Maģistra darba mērķis ir veikt Rugāju pagasta onomastisko izpēti. Maģistra darbā tiek analizēti Rugāju pagasta toponīmi – hidronīmi, hodonīmi, mikrotoponīmi un oikonīmi.
Maģistra darba galvenie uzdevumi ir:
1) izzināt visus Rugāju pagasta toponīmus;
2) analizēt šos vietvārdus no etimoloģijas, vārddarināšanas un semantikas viedokļa;
3) salīdzināt Rugāju pagasta toponīmus ar Latviešu valodas institūta vietvārdu kartotēku.
Darba nozīmīgums un novitāte izpaužas vairākos aspektos:
1) aptaujājot teicējus, iegūti jauni vietvārdi;
2) maģistra darbs var radīt vispusīgu viena pagasta onomastisko ainu;
3) Rugāju pagasta vietvārdi līdz šim nav pētīti no lingvistiskā viedokļa
4) Praktiskā nozīme saistīta ar savāktu vēsturisko informatīvo un ilustratīvo materiālu, kas papildinās Rugāju pagasta novadpētniecības muzeju un tiks izmantots kā pamats tālākai un dziļākai vietvārdu vākšanai un pētīšanai.
Šajā darbā, analizējot leksēmas, izmantotas dažādas pētīšanas metodes – salīdzināmi sastatāmā, lai savstarpēji pretstatītu vietvārdus, piemēram, cik no tiem ir veidoti kā ģenitīvās vārdkopas (ar nosaukuma pirmo komponentu vienskaitļa vai daudzskaitļa ģenitīvā), cik – kā kvalitatīvās vārdkopas (vārda pirmais komponents ir īpašības vārds vienskaitļa nominatīvā ar noteikto galotni), un tāpat salīdzināšana veikta, sastatot, piemēram, Rugāju pagasta hodonīmus ar citu pagastu hodonīmiem, tādā veidā noskaidrojot, kādi hodonīmi ir raksturīgi tikai Rugāju pagastam. Derivatīvā metode izmantota, lai uzzinātu vietvārda darināšanas paņēmienu, savukārt semantiskā metode lietota, lai noskaidrotu toponīma sākotnējo nozīmi, kādēļ dots tieši tāds nosaukums un kāds ir tā semantiskais sakars ar konkrēto objektu, tā pazīmēm un īpatnībām. Izmantota arī etimoloģiskā pētījumu metode, ar kuras palīdzību tiek aplūkota vietvārdu cilme, noskaidrojot, vai bez baltu un latviešu cilmes vārdiem, starp to nosaukumiem ir arī slāvismi, ģermānismi vai aizguvumi no citām valodām.
Tomēr ne visām vietvārdu grupām ir izdevies iegūt kādreizējos nosaukumus, līdz ar to minēti tikai pašreizējie vietvārdi, tādēļ paveras iespēja turpmākam plašākam un dziļākam Rugāju pagasta vietvārdu pētījumam. Padziļinātu analīzi būtu nepieciešams veikt arī izloksnes un literārās valodas attiecībām Latgales vietvārdos, kas sagādāja grūtības arī darba autorei. Ne visiem vietvārdiem izdevās atrast nosaukumu un to komponentu sākotnējās nozīmes, kā arī to cilmi.
Darbā izmantoti dažādi teorētiskās literatūras materiāli, kas apkopoti darba noslēguma daļā. Kā avoti izmantoti dati un vietvārdu reģistri, kas atrodami Rugāju pagasta padomē, kā arī Rugāju pagasta bibliotēkas materiāli – dažādi raksti no avīzēm. Tika izmantota arī Rugāju novadpētniecības muzejā savāktā vēsturiskā literatūra un dokumentācija par Rugāju pagastu, senās un mūsdienu kartes, kā arī pagasta vēstures pētnieka, skolotāja Leopolda Upīša savāktie materiāli. Bet saturiski bagātākā un vēsturiski interesantākā informācija iegūta no Rugāju vidusskolas vēstures skolotāju, mērnieka, bibliotekāru un dažu pagasta vecāko iedzīvotāju stāstītā. Darba autore izsaka lielu pateicību arī darba vadītājai, asoc. profesorei Laimutei Balodei par vērtīgiem padomiem un konsultēšanu maģistra darba izstrādes gaitā.

Author's comment
Work pack:
GREAT DEAL buying in a pack your savings −42,96 €
Work pack Nr. 1128203
Load more similar papers

Atlants

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register