Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ
21,48 € Add to cart
Add to Wish List
Want cheaper?
ID number:444537
Author:
Evaluation:
Published: 28.02.2012.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 22 units
References: Used
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Ievads    8
1.  ANALITISKĀ APSKATA DAĻA    11
1.1.  Apgrozāmo līdzekļu būtība un to vadīšana    11
1.1.1.  Apgrozāmo līdzekļu jēdziens, nozīme un struktūra    11
1.1.2.  Apgrozāmo līdzekļu klasifikācija    12
1.1.3.  Apgrozāmo līdzekļu sastāvs un raksturojums    15
1.1.4.  Apgrozāmo līdzekļu izmantošanas rādītāji    17
1.1.5.  Apgrozāmo līdzekļu avoti    18
1.1.6.  Apgrozāmie līdzekļu būtība aktīvu apritē    20
1.1.7.  Apgrozāmo līdzekļu vadīšanu ietekmējošie faktori    23
1.2.  Krājumu pārvaldība    26
1.2.1.  Krājumu veidi un to plānošana    26
1.2.2.  Krājumu vērtēšanas metodes    32
1.2.3.  Optimāla krājumu apjoma noteikšana    33
1.3.  Likviditātes un aktivitātes rādītāju nozīmīgums    37
2.  PĒTĪJUMU UN APRĒĶINU DAĻA    42
2.1.  SIA „LDz Cargo‖ saimnieciskās darbības raksturojums    42
2.2.  Apgrozāmo līdzekļu struktūra un izmantošanas analīze uzľēmumā LDzCargo    42
2.2.1.  Debitoru parādu pārvaldība    44
2.2.2.  Naudas līdzekļu pārvaldība    48
2.2.3.  Krājumu pārvaldība uzľēmumā    51
2.2.4.  Noliktavas pārveidošana    53
2.3.  Uzľēmuma likviditāte    60
  Secinājumi un priekšlikumi    64
  Bibliogrāfiskais saraksts    66
  Pielikumi    68
1.pielikums  Bilances aktīvs    69
2.pielikums  Bilances pasīvs    70
3.pielikums  Peļľas/zaudējumu aprēķins    71
4.pielikums  Materiālo vērtību saraksts    72
5.pielikums  Krājumu ABC analīze    77
Extract

Mūsdienu apgrūtinātas ekonomikas un nepārtraukti pieaugošās
konkurences apstākļos efektīva finanšu pārvaldība paliek arvien nozīmīgāka.
Uzľēmumu saimnieciskās darbības daţādu aspektu vadības sistēmā grūtāka un
atbildīgāka kļūst finanšu organizēšana un optimizēšana. Lai īstenotu
nepārtrauktu uzľēmējdarbību ir nepieciešami daţāda veida resursi. Raţošanas
procesa un veiksmīga finanšu rezultāta sasniegšanai nepieciešama efektīva
līdzekļu pārvalde, kas ir atbilstoši uzľēmējdarbības apstākļiem, prasībām un
attiecīgās valsts likumdošanai. Finanšu vadības operācijās lielāko un
nozīmīgāko daļu sastāda apgrozāmo līdzekļu pārvaldība. Tas ir saistīts ar to, ka
to iekšējā materiālajā un finansiālajā sastāvā atrodas liels skaits elementu, kas
prasa individuālo pieeju. Tie aizľem lielu lomu maksātspējas nodrošināšanā,
rentabilitātē un citos uzľēmuma finanšu darbības procesos. Apgrozāmiem
līdzekļiem ir liela nozīme grāmatvedības uzskaitē, jo pamatā tie nepārtraukti
maina uzľēmuma finansiālo stāvokli. Apgrozāmo līdzekļu mērķis ir nodrošināt
raţošanas nepārtrauktību. Tie ir saimniecisko operāciju plūsmas galvenā
sastāvdaļa.
Apgrozāmā kapitāla aprite ir atkarīga no veiksmīgas apgrozāmo līdzekļu
kontrolēšanas politikas, kas jāizvēlas pašam uzľēmumam. Katrs uzľēmums
izstrādā savu apgrozāmo līdzekļu pārvaldības politiku, kur atspoguļojas liels
uzdevumu komplekss un to realizācijas mehānismi. Finansiālās vadības
uzdevumu sareţģītības pakāpi nosaka ievērojams finanšu resursu apjoms, kurš
tiek investēts apgrozāmajos līdzekļos. Kā arī ietekmē to veidu un paveidu
daudzveidība, noteicošā loma kapitāla apgrozījuma paātrināšanā un patstāvīgas
maksātspējas nodrošināšanā.

Author's comment
Work pack:
GREAT DEAL buying in a pack your savings −42,96 €
Work pack Nr. 1319773
Load more similar papers

Atlants

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register