Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ
21,48 € Add to cart
Add to Wish List
Want cheaper?
ID number:502963
Author:
Evaluation:
Published: 17.10.2006.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 23 units
References: Not used
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Saīsinājumi    3
  Ievads    4
1.  Nodarbinātības politika un nodarbinātības politikas galvenie normatīvie akti un dokumenti    6
1.1.  Nodarbinātības politika    6
1.2.  Nodarbinātības politikas galvenie normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti    11
2.  Nodarbinātība Latvijā    13
2.1.  Nodarbinātība un ar to saistītās problēmas    13
2.2.  Darba samaksa    19
2.3.  Darbaspēks, ekonomiski aktīvie iedzīvotāji    21
2.4.  Ekonomiskā attīstība un demogrāfiskā slodze    22
2.5.  Darbinieku pielāgošanās spēja    25
3.  Bezdarbs un ar to saistītās problēmas Latvijā    27
3.1.  Bezdarba jēdziens un bezdarba līmenis    27
3.2.  Bezdarba formas un pilnīga nodarbinātība    29
3.3.  Bezdarba līmenis Latvijas rajonos    31
4.  Saldus rajona apdzīvojama struktūra, nodarbinātība un bezdarbs    34
4.1.  Rajona apdzīvojama struktūra    34
4.2.  Nodarbinātība un bezdarbs Saldus rajonā    39
4.3.  Nodarbinātība un bezdarbs Pampāļu pagastā    46
  Secinājumi    57
  Izmantotā literatūra    59
  Anotācija latviešu valodā    61
  Anotācija angļu valodā    62
Extract

Augsta nodarbinātības līmeņa sasniegšana ir viens no galvenajiem valsts makropolitikas uzdevumiem. Nodarbinātība nodrošina cilvēkus ar iztikas līdzekļiem, profesionālajām un socializācijas iespējām, vienlaicīgi sekmējot uzņēmējdarbības un valsts kopējo attīstību. [22]
Materiālā labklājība paver cilvēkam iespējas dzīvot piesātinātu dzīvi, tāpēc darbs un darba samaksa kā materiālās labklājības avots ieņem ļoti nozīmīgu vietu cilvēka dzīvē. Socioloģisko aptauju rezultāti rāda, ka Latvijas iedzīvotāji darba nozīmi savā dzīvē novērtē augstāk nekā Rietumu respondenti.[19]
Darbs - tā ir caurlaide uz brīvību un materiāli nodrošinātu dzīvi - šajos vārdos izteikta problēmas būtība. Lielā mērā tas ir saistīts ar faktu, ka liels Latvijas iedzīvotāju skaits nav nodarbināti vai nav apmierināti ar to darbu un darba samaksu, kas viņiem pašlaik ir. Šāda veida orientācijas uz “darba dzīvi” raksturīga valstīm, kur augsts labklājības līmenis vēl nav sasniegts, kur iedzīvotāji pirmkārt rūpējas par materiālo vajadzību apmierināšanu. Strādāt interesantā darbā un saņemt par to augstu algu ir viena no Latvijas iedzīvotāju galvenajām vēlmēm.
Veicot ekonomikas pārorientēšanos no plānveida uz brīvā tirgus apstākļiem, kā arī mainoties tautsaimniecības struktūrai, daļai iedzīvotāju radās problēmas iekļauties darba tirgū, jo ne vienmēr (salīdzinot ar ES vidējiem datiem) pietiekami augsts ir iedzīvotāju izglītības līmenis, cilvēkiem nav iemaņas informācijas tehnoloģiju, moderno mārketinga un vadības metožu pielietošanā, trūkst svešvalodu zināšanas, kas veicinātu viņu konkurētspēju darba tirgū. [22]
Bezdarbu uzskata par ekonomisku un sociālu problēmu jebkurā sabiedrībā, un tam ir vairāki iemesli. Bezdarba esamība uzrāda resursu zaudējumu ekonomikā kopumā. Pašlaik bezdarba problēma ir ļoti aktuāla gan indivīdiem, gan valdībām.
Bakalaura darbā gribu aplūkot nodarbinātību un bezdarbu Latvijā un Saldus rajonā, kā arī sīkāk izpētīt nodarbinātības un bezdarba problēmas Pampāļu pagastā.
Bakalaura darba pētījuma objekts ir Pampāļu pagasta darbaspējas vecuma iedzīvotāji. Bakalaura darba pētījuma priekšmets ir Saldus rajona Pampāļu pagasta iedzīvotāju viedokļi par nodarbinātību.
Bakalaura darba mērķis ir iepazīties ar nodarbinātības politiku un izanalizēt bezdarba un nodarbinātības līmeni Latvijā, Saldus rajonā un Pampāļu pagastā.
Tiecoties uz šo mērķi, darbā tiks risināti sekojoši galvenie uzdevumi:
1)apspriest nodarbinātības politiku un likumdošanu;
2)izvērtēt bezdarba teorijas pamatus;
3)izanalizēt Pampāļu pagasta iedzīvotāju aptaujas atbildes par izglītības nozīmi jauna darba meklējumos.
Bakalaura darba hipotēze – kā Pampāļu pagasta iedzīvotāji izprot nodarbinātības un sociālā nodrošinājuma saistību.
Bakalaura darba pētījuma objekts – Pampāļu pagasta darbaspējas vecuma iedzīvotāji. Tika aptaujāti 100 Pampāļu pagasta iedzīvotāji.
Lai veiktu darba uzdevumus, kā metodes izmantotas dokumentu analīze un anketēšana. Pēc Pampāļu pagasta domes atzinuma pētījums tiks pielietots praktiskā darbībā.
Mūsdienu darba tirgus straujā attīstība izvirza strādājošajiem arvien jaunas – augstākas prasības, lai saglabātu konkurētspēju darba tirgū. Viens no priekšnoteikumiem, lai Latvijā veidotos ES un globālā kontekstā konkurētspējīgs darbaspēks ir pamatotas, uz pētījumu rezultātiem balstītas nodarbinātības un sociālās politikas un programmu izstrāde, kas nodrošinātu maksimāli optimālu līdzekļu izlietošanu un efektīvu rezultātu sasniegšanu.
Ņemot vērā nodarbinātības un darba tirgus attīstības komplekso raksturu, kuru vistiešākajā veidā ietekmē uzņēmējdarbības un to veicinošas vides attīstība, darba tirgus prasībām atbilstošas izglītības piedāvājums, tās pieejamības nodrošināšana mūžizglītības kontekstā, lai veidotos dinamiskās tirgus ekonomikas prasībām un globalizācijas apstākļiem atbilstošs mobils, profesionāls un pielāgoties spējīgs darbaspēks, nepieciešama integrēta un kompleksa pieeja šo jautājumu risināšanā valstī kopumā. Kvalitatīva darba tirgus piedāvājuma un pieprasījuma, kā arī to ietekmējošo faktoru kompleksa analīze un prognozēšana, izvērtējot iespējamos valsts ekonomiskās attīstības scenārijus, ir nepieciešami priekšnosacījumi veiksmīgai uzstādīto nodarbinātības mērķu sasniegšanai [20].
Valsts ilgspējīgai ekonomiskajai attīstībai būtiska ir visu iedzīvotāju grupu sociālā integrācija, radot visiem iedzīvotājiem vienlīdzīgas iespējas piedalīties sabiedrības dzīvē un valsts ekonomiskā potenciāla veidošanā. Lai to nodrošinātu, nepieciešami atbalsta pasākumi sociālās atstumtības riska grupu integrācijai darba tirgū un sabiedriskajā dzīvē. Īpaši svarīgi ir risināt sociālās iekļaušanas jautājumus, nodrošinot koordinētu darba tirgus politiku izstrādājošo un realizējošo institūciju sadarbību, savstarpējo aktivitāšu sasaisti un integrētu pieeju.…

Author's comment
Load more similar papers

Atlants

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register